Aktualnie online: 1
Wykonanie
2022

Aktualności

Dodaj aktualność
 • 2022-03-12Tomek
 • Zmarł hm. Jerzy Bartoszek
 •    W dniu 10.03.2022 po długiej chorobie zmarł hm Jerzy Bartoszek. Założyciel drużyn wodnych w dawnym Technikum Żeglugi Śródlądowej przy Hufcu Wrocław-Psie Pole; drużynowy; Retman; organizator i komendant wielu obozów żeglarskich ; wychowawca i pedagog szkolny; wodniak z zawodu i zamiłowania.Pogrzeb odbędzie się w dniu 18.03.2022 (piątek) o godz. 14.00 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
 • 2022-01-05Tomek
 • Zwolnienie z opłat za śłuzowania w 2022 roku
 •    W roku 2022, w sezonie żeglugowym, jednostki pływające będą zwolnione z opłat za śluzowanie. Prezydent RP podpisał ustawę, która zwalnia z takich opłat jednostki towarowe i turystyczne.
 • 2021-12-17Tomek
 • ZAMKNIĘCIE WROCŁAWSKICH ŚLUZ
 •    Centrum Operacyjne PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje, że od dnia 21.12.2021 r. śluzy Opatowice, Szczytniki, Miejska i Mieszczańska zostają zamknięte na okres zimowy.
 • 2021-07-29Tomek
 • otwarcie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej
 •    PGW Wody Polskie informuje, że od dnia 30.07.2021 r. zostanie otwarty Odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej z głębokością tranzytową 70 cm.Na odcinku od śluzy Szczytniki do mostu Zwierzynieckiego głębokość tranzytowa wynosi 110 cm. Godziny pracy śluz Szczytniki i Miejskiej: poniedziałki 06:30-14:00, pozostałe dni tygodnia, soboty oraz święta 06:30-21:30. W związku z ograniczoną możliwością piętrzenia wody na tym akwenie, załogi wszystkich jednostek wchodzących na niego proszone są o informowanie się o aktualnych warunkach nawigacyjnych u operatorów śluz Szczytniki i Miejskiej.
 • 2021-06-04Tomek
 • Zmniejszenie głębokości tranzytowej na odcinku ODW od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej
 •    PG Wodne Wody Polskie RZGW w Wrocław zawiadamia, że w związku z pracami budowlanymi w dolnym awanporcie śluzy Opatowice i koniecznością utrzymywania niższego piętrzenia poziomu wody, od dnia 07.06.2021 r. na odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej od śluzy Opatowice do śluzy Mieszczańskiej zostają zmniejszone głębokości tranzytowe: Od śluzy Opatowice do śluzy Szczytniki do 140 cm Od śluzy Szczytniki do mostu Grunwaldzkiego do 140 cm Od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego do 100 cm od mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej do 80 cm Prace będą prowadzone przez okres ok. 3 tygodni. Ze względu na możliwe wahania poziomu wody w tym okresie, prosimy załogi wszystkich jednostek nawigujących i cumujących na powyższym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • 2021-05-25Tomek
 • Znów otwarty Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu
 •    PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje, że od dnia 26.05.2021 r. zostanie otwarty Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu od mostów Piaskowego i Tumskiego do wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej
 • 2021-04-30Tomek
 • OTWARCIE ŚLUZ MIESZCZAŃSKIEJ I OPATOWICE oraz węzła w centrum
 •    PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje, że od dnia 01.05.2021 r. od godz. 08:00 zostają otwarte śluzy Mieszczańska i Opatowice we Wrocławiu oraz odcinki ŚWW
 • 2021-03-17Tomek
 • OTWARCIE SZLAKU BOCZNEGO ODRY
 •    PGW WODY POLSKIE informuje, że w dniu 17.03.2021 r. od godz. 12:00 zostają otwarte odcinki ODW od śluzy Rędzin do km 310,0 oraz Boczny Szlak Żeglowny i ŚWW we Wrocławiu od śluzy Opatowice do mostów Piaskowego i Tumskiego
 • 2021-01-12Kosik
 • Zmarł Jacek Chanas
 •     Ze smutkiem zawiadamiamy,że zmarł nasz wieloletni instruktor dh Jacek Chanas
 • 2021-01-05Kosik
 • Pogrzeb Zbyszka Jujki
 •    Uprzejmie informujemy że pogrzeb Zbyszka Jujki odbędzie się 13 stycznia o godz.12.40 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
 • 2021-01-02Kosik
 • Zmarł Zbyszek Jujka
 •    W dniu 31 grudnia 2020 odszedł na wieczną wartę Zbyszek Jujka wieloletni członek HOW Rancho.O dacie ostatniego pożegnania poinformujemy.
 • 2020-11-18Tomek
 • Komunikat nawigacyjny
 •    PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje, że od dnia 19.11.2020 od godz. 07:00 zostaje otwarty odcinek ODW od śluzy Mieszczańskiej do stoczni Malbo. (śluza Mieszczańska będzie czynna tylko w dniach 19-20.11.2020 w godz 07:00-14:000).
 • 2020-11-11Tomek
 • Komunikat nawigacyjny
 •    PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje, że ze względu prace konserwacyjne na moście Osobowickim we Wrocławiu w dniu 18.11.2020 r. w godz. 08:00 -17:00 będzie zamknięta śluza Różanka wraz z jej górnym kanałem śluzowym.
 • 2020-11-10Tomek
 • Komunikat nawigacyjny
 •    PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje, że od dnia 09.11.2020 r. od godz. 10:00 zostaje otwarty odcinek ŚWW we Wrocławiu od mostów Tumskiego i Piaskowego do śluzy Mieszczańskiej
 • 2020-11-04Tomek
 • Komunikat nawigacyjny
 •    RZGW we Wrocławiu informuje, że od dnia 03.11.2020 r. od godz. 13:00 zostają otwarte odcinki Bocznego Szlaku Żeglownego i ŚWW we Wrocławiu od śluzy Opatowice do mostów Piaskowego i Tumskiego.
 • 2020-10-23Tomek
 • Odeszła Krystyna Pełka [*]
 •    Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22.10.br odeszłą na wieczną wachtę kol. Krystyna Pełka.Wspaniała pedagog i wychowawca wielu pokoleń wodniaków, w tym również naszych harcerskich.
 • 2020-10-14Tomek
 • Informacja nawigacyjna
 •    RZGW we Wrocławiu informuje, że ze względu na przejście fali wezbraniowej od dnia 14.10.2020 r. od godz. 10:00 zostaje zamknięty odcinek ODW od śluzy Oława do km 310,0 rzeki Odry ( ok. Lubiąża ) wraz ze wszystkimi szlakami żeglownymi Wrocławskiego Węzła Wodnego
 • 2020-10-13Tomek
 • Informacja nawigacyjna
 •    RZGW we Wrocławiu informuje, że ze względu na przejście fali wezbraniowej w dniu 13.10.2020 r. od godz. 15:00 zostaje zamknięty odcinek ŚWW od mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej.
 • 2020-10-09Tomek
 • Komunikat COVID 19
 •    Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu informuje, że od jutra – soboty 10 października 2020 r. – wszyscy mamy obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju Objęcie całego kraju żółtą strefą oznacza, że od soboty w całym kraju obowiązkowe będzie noszenie masek we wszystkich miejscach publicznych - zarówno pod dachem, jak i pod gołym niebem. Co ważne, zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. W związku z powyższym (oraz na apel Komisariatu Policji Wodnej) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zwraca się do armatorów, kierowników i załóg jednostek pływających o stosowanie się do obowiązujących przepisów: Kapitanowie, załogi oraz pasażerowie MUSZĄ MIEĆ ZAŁOŻONE MASECZKI PRZEZ CAŁY CZAS!!
 • 2020-10-09Tomek
 • Komunikat nawigacyjny
 •    RZGW we Wrocławiu informuje, że w dniu 10.10.2020 r. od godz. 06:00 zostaje otwarty odcinek ŚWW we Wrocławiu od mostu Macieja do śluzy Mieszczańskiej.
 • 2020-10-07Tomek
 • Komunikat nawigacyjny
 •     RZGW Wrocław informuje, że w dniu 07.10.2020 r. od godz. 15:00 zostaje otwarty odcinek ODW od km 272,0 (Uraz) do śluzy Brzeg Dolny.
 • 2020-10-05Tomek
 • Komunikat nawigacyjny
 •    Ze względu na przejście fali wezbraniowej od dnia 04.10.2020 r. od godz. 15:00 zostaje zamknięty odcinek ODW od km 272.0 do km ( Uraz ) 281,6 (śluza Brzeg Dolny)
 • 2020-10-03Tomek
 • Komunikat nawigacyjny
 •    Zamknięcie odcinka ODW – Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej – przejście fali wezbraniowej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przygotowaniem do przejścia fali wezbraniowej na Odrze i koniecznością położenia jazu Psie Pole od dnia 03.10.2020 r od godz. 09:00 zostaje zamknięty odcinek ODW Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.
 • 2020-10-02Tomek
 • Informacja nawigacyjna
 •    Ze względu na przejście fali wezbraniowej w dniu 02.10.2020 r. od godz. 18:00 zostaje zamknięty odcinek ŚWW od mostu Macieja do śluzy Mieszczańskiej.
 • 2020-09-10Tomek
 • Informacja nawigacyjna
 •    PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje, że w dniu 10.09.2020 r. od godz. 09:00 zostaje otwarty odcinek ŚWW we Wrocławiu od mostu Macieja do śluzy Mieszczańskiej.
 • 2020-09-08Tomek
 • Ostrzeżenie nawigacyjne
 •    Centrum Operacyjne PGW WP RZGW we Wrocławiu informuje, że w związku przejściem fali wezbraniowej w dniu 08.09.2020 r. od godz. 08:00 zostaje zamknięty odcinek ŚWW we Wrocławiu od mostu Macieja do śluzy Mieszczańskiej.
 • 2020-08-17Tomek
 • Ostatnie pożegnanie Jurka Zendera
 •    Pogrzeb naszego kolegi, wieloletniego instruktora i Retmana Jerzego Zendera odbędzie się w piątek 21.08 o godz.15:00 w miejscowości Jodłowice k/Urazu
 • 2020-08-15Tomek
 • Zmarł nasz instruktor Jerzy Zender
 •     Ze smutkiem zawiadamiamy,że zmarł nasz wieloletni instruktor dh Jerzy Zender. O dacie pogrzebu poinformujemy niezwłocznie.
 • 2020-06-24Tomek
 • OSTATNIE POŻEGNANIE dh Ryszard Jakubiak
 •    Dnia 29.06.br na cmentarzu Osobowickim o godz.14:00 pożegnamy naszego kolegę dh. Ryszarda Jakubiaka. Pozostanie w naszej pamięci
 • 2020-05-21Tomek
 • Zwolnienie z opłat za śluzowania do 30 września
 •     W związku z wejściem w życie ustawy z 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2( Dz. U. z 2020, poz. 875) w okresie od 16 maja do 30 września 2020 r. zostało wprowadzone czasowe zwolnienie z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych.
 • 2020-05-05Kosik
 • Otwarcie Ośrodka
 •    Korzystanie z ośrodka będzie możliwe po 15 maja 2020r. W razie pytań prosimy o kontakt z Tomkiem Gilem.
 • 2019-10-25Tomek
 • ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2019
 •    Wszystkich cz?onkw i sympatykw HOW Rancho serdecznie zapraszamy na uroczyste zako?czenie sezonu w sobot? 26.10.br. Apel ko?cz?cy sezon o godz.14:00
 • 2019-09-26Tomek
 • Regaty d?ugodystansowe HOW Stanica 2019 Wroc?aw, 5-6 pa?dziernika 2019 r.
 •    Rzeka Odra na odcinku Osobowice – port Uraz. Organizator zapewnia hol mi?dzy HOW Stanica a Osobowicami oraz powrotny z Urazu. Uczestnicy-Za?ogi harcerskie 4 lub 5-osobowe. Sternik za?ogi musi mie? uko?czone 15 lat. Zakwaterowanie-W miasteczku portowym w Urazie. Wy?ywienie-We w?asnym zakresie (w dru?ynach). Sprz?t p?ywaj?cy-Za?ogi startuj? na w?asnym sprz?cie. Zg?oszenia-Prosimy o zg?oszenie jachtu, sternika i przybli?onej liczby osb do dnia 3 pa?dziernika 2019 r. na adres listy@stanica.org. Ostateczne zg?oszenia za?g przyjmowane b?d? w do godziny 10:30 w sobot?, na statku Komisji Regatowej. Odp?atno??-Udzia? w regatach jest bezp?atny. Uczestnicy pokrywaj? koszt noclegu w wysoko?ci 10 z? od osoby. Przepisy i zasady: Konkurencje b?d? przeprowadzane zgodnie z Przepisami Regatowymi ?eglarstwa, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem i instrukcj? ?eglugi. Uczestnicy s? te? zobowi?zani do przestrzegania Prawa Harcerskiego. Instrukcja ?eglugi zostanie og?oszona w dniu regat. Przewiduje si? rozegranie 5 biegw. Regaty b?d? wa?ne po rozegraniu minimum 2 wy?cigw. Regaty b?d? przeprowadzone w klasie Omega turystyczna. Punktacja-W regatach ?eglarskich stosowany b?dzie system ma?ych punktw. Nagrody-Dla pierwszych trzech miejsc przewidziano nagrody rzeczowe, a dla wszystkich za?g – dyplomy. Do zabrania-Karimata, ?piwr, mena?ka, obuwie zmienne, latarka, narz?dzia do po?o?enia masztu, prowiant dla za?ogi. PROGRAM REGAT: sobota, 5 pa?dziernika 08:00-08:30 przygotowanie ?odzi do wyp?yni?cia, odprawa za?g 08:30 start holu z Biskupina 10:30 rozpocz?cie I wy?cigu. Kolejne wy?cigi b?d? rozgrywane zale?nie od warunkw. Planowane odcinki: • Osobowice – ?luza R?dzin awanport grny • ?luza R?dzin awanport dolny – linia energetyczna k. Ma?lic (km 264,4) • linia energetyczna k. Ma?lic (km 264,4) – Janwek (km 268) • Janwek (km 268) – linia energetyczna k. Rakowa (km 271) • linia energetyczna k. Rakowa (km 271) – Uraz (km 275) 19:00 wsplne ognisko, podsumowanie dnia niedziela, 30 wrze?nia 07:30 pobudka, przygotowanie ?niadania w dru?ynach 09:00 wyp?yni?cie powrotne - ewentualny start do wy?cigu „Pe?nego Wiatru” ok.17:00 powrt na Stanic?
 • 2019-02-21Tomek
 • OTWARCIE ODCINKA RZEKI ODRY
 •    PGW WP RZGW we Wroc?awiu, informuje, ?e od dnia 22.02.2019 r. od godz. 12:00 otwiera dla ?eglugi odcinki Grnej Odry Wroc?awskiej od ?luzy Opatowice do mostw Piaskowego i Tumskiego.
 • 2019-01-25Tomek
 •    Centrum Operacyjne PGW WP RZGW we Wroc?awiu, informuje, ?e z powodu rozwoju zjawisk lodowych od dnia 25 stycznia 2019 r. od godz. 16:00 zostaje zamkni?ty odcinek Bocznego Szlaku ?eglownego i ?WW we Wroc?awiu od ?luzy Opatowice do ?luzy Mieszcza?skiej.
 • 2018-12-20Tomek
 • Zamkni?cie ?luzy Opatowice – drugi etap remontu
 •    Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu zawiadamia, ?e w zwi?zku z rozpocz?ciem drugiego etapu remontu ?luzy Opatowice zostanie ona zamkni?ta dla ?eglugi od dnia 19.12.2018 r. od godziny 12:00.
 • 2018-10-26Tomek
 • SKRCENIE GODZIN OTWARCIA ?LUZY OPATOWICE
 •    Od dnia 29.10.2018 r. zostaje skrcony czas pracy ?luzy Opatowice. Czynna b?dzie w godz. 07:00-16:00
 • 2018-08-24Tomek
 • XII Regaty o Harcerskie Mistrzostwo Wroc?awia
 •    29.09.2018 do 30.09.2018 Harcerski O?rodek Wodny STANICA organizuje XII Regaty o Harcerskie Mistrzostwo Wroc?awia Miejsce: rozlewisko Bajka? oraz rzeka Odra na odcinku od Bajka?u do Stanicy
 • 2018-08-17Tomek
 • ZAMKNI?CIE AKWENU PRZY O?RODKU w dniu 19.09.br
 •    W zwi?zku z Wojewdzkimi ?wiczeniami Powodziowymi w dniu 19.09.2018 r. w godz. 08:00- 15:00 b?dzie zamkni?ty odcinek Grnej odry Wroc?awskiej od ?luzy Opatowice do portu W?glowego /przy ul. NaGrobli/
 • 2018-06-26Iza
 • Ostatnie po?egnanie Uli Czerwinskiej
 •     Odesz?a na wieczn? wacht? Urszula Czerwinska.Uroczysto?? po?egnania odb?dzie si? we Wroc?awiu na Cmentarzu Grabiszy?skim w pi?tek 29.06.2018r. o godzinie 11.00.
 • 2018-04-02Tomek
 • OTWARCIE SEZONU 2018
 •    W sobot? 14 kwietnia zapraszamy wszystkich harcerzy, instruktorw, przyjaci? i sympatykw na uroczyste otwarcie sezonu na godz.13:00
 • 2018-02-27Iza
 • Ostatnie po?egnanie
 •    Druhny i Druhowie w najbli?sz? sobot? 3 marca o godz.13.oo- Cmentarz Grabiszy?ski odb?dzie si? ostatnie po?egnanie naszego instruktora,przyjaciela,kolegi Antoniego K?osi?skiego.
 • 2018-02-19Kosik
 • Antek K?osi?ski zmar?
 •     Otrzyma?em wiadomo??, ?e Antek K?osi?ski zmar?. Iza napisze wi?cej.
 • 2017-12-24Iza
 • ?ei?ta 2017/2018
 •    Wiele ciep?a,mi?o?ci,wytrwa?o?ci i optymizmu ?yczymy z okazji Bo?ego Narodzenia a w nadchodz?cym Nowym Roku 2018 rado?ci i realizacji marze? Komenda HOW
 • 2017-08-23Tomek
 • Zmar? Tadeusz Mock / Mek/
 •     Ze smutkiem informuj?,?e w dniu 25.08.2017 o godz.10:40 na cmentarzu Osobowickim po?egnamy naszego koleg? Tadeusza Mocka.
 • 2017-08-10Tomek
 • ODWO?ANIE OBNI?ENIA POZIOMU WODY W ODRZE
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej odwo?uje informacje o obni?aniu pi?trzenia wody na odcinku rzeki przy naszej przystani.
 • 2017-08-09Tomek
 • UWAGA ! OBNI?ENIE POZIOMU WODY W ODRZE O OK.30 CM
 •     Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu od dnia 16.08.2017 r. od godz. 08:00 do dnia 31.08.2017 do godz.15:00 obni?y poziom wody na odcinku Odrza?skiej Drogi Wodnej - Grna Odra Wroc?awska od ?luzy Opatowice do ?luzy Mieszcza?skiej o ok. 30 cm a g??boko?? tranzytowa na tym odcinku wynosi? b?dzie 90 cm Prosz? zwrci? uwag? na zacumowanie jednostek w basenie portowym o?rodka.
 • 2017-08-03Tomek
 • ZAMKNI?TA ?LUZA SZCZYTNIKI
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z awari? na ?luzie Szczytniki w dniu 02.08.2017 r. od godz. 12:00 ?luza Szczytniki zostaje czasowo zamkni?ta dla ?eglugi. Termin wznowienia prac przez wskazan? ?luz? zostanie podany oddzielnym komunikatem.
 • 2017-07-19Tomek
 • Utrudnienia w ruchu ?eglownym na odcinku od ?luzy Zacisze do ?luzy R?anka
 •     Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z zawodami sportowymi na wodzie „THE WORLD GAMES 2017” w dniach 19-29.07.2017 r. nast?pi? utrudnienia w ruchu ?eglownym na G?wnym Szlaku ?eglownym na odcinku od ?luzy Zacisze (km 5,1) do ?luzy R?anka (km 9,2). Na czas zawodw dalbowisko na tzw. szerokim zostaje wy??czone z eksploatacji. Jednostki p?ywaj?ce musz? zwraca? szczegln? uwag? na oznakowanie nawigacyjne brzegowe i p?ywaj?ce. Statki przep?ywaj?ce mi?dzy ?luzami Zacisze a R?anka zobowi?zane s? do trzymania si? prawej strony szlaku ?eglownego. Jest zakazane wp?ywanie na wyznaczany obszar zawodw wszystkich postronnych jednostek, poza bior?cymi udzia? w imprezie oraz jednostkami technicznymi i zabezpieczaj?cymi zawody. Wszystkie za?ogi statkw przep?ywaj?cych w pobli?u miejsca zawodw zobowi?zane s? do zachowania szczeglnej ostro?no?ci i podporzadkowania si? poleceniom s?u?b zabezpieczaj?cych.
 • 2017-06-30Tomek
 • PLANOWWANE OTWARCIE ?LUZY OPATOWICE
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej informuje, ?e prowadzony jest remont ?luzy Opatowice. Planowany termin zako?czenia prac przewidziano na koniec sierpnia 2017 roku.
 • 2017-06-22Tomek
 • OTWARCIE SZLAKU MIEJSKIEGO
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu z dniem 07.06.2017 r. od godz. 15:00 otworzy? dla ?eglugi odcinek Odrza?skiej Drogi Wodnej - Wroc?awski Szlak Miejski od bramy wlotowej Kana?u Miejskiego km 3,140 do km 6,80 (nabrze?e prze?adunkowe w?gla Elektrociep?owni Wroc?aw) g??boko?? tranzytowa na odcinku od ?luzy Szczytniki do - km 7,10 (po??czenie Wroc?awskiego Szlaku Miejskiego ze Szlakiem G?wnym) wynosi 180 cm, godziny pracy ?luzy Miejskiej 06:00-22:00.
 • 2017-04-15Iza
 • ?yczenia ?wi?teczne
 •    Zdrowych i weso?ych ?wi?t wielkanocnych,radosnego i wiosennego nastroju oraz wyj?tkowych chwil z najbli?szymi ?yczy komenda o?rodka.
 • 2017-02-04Iza
 • Harcerska Akcja Letnia 2017
 •    Informuj?,?e tegoroczny letni obz odb?dzie si? w terminie 8-29 lipca.Koszt obozu 21 dniowego wynosi 1600,00 Istnieje mo?liwo?? organizacji wypoczynku dla Rancherw i instruktorw Kr?gu Seniorw Rod?o w terminie 22 do 29.07br lub po 29.07.br.Zapewniamy nocleg w namiotach z ??kami na grce ?eglarskiej,dost?p do sprz?tu wodnego.Instruktorzy odp?acaj? jedynie stawk? ?ywieniow?.Serdecznie zapraszamy.Wi?cej informacji -Izabela ?urowska
 • 2016-12-23Iza
 • o?e Narodzenie 2016
 •    Prawdziwie radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz u?miechu i ?yczliwo?ci na ka?dy dzie? Nowego Roku wszystkim przyjacio?om i sympatykom ?yczy komenda o?rodka.
 • 2016-11-01Iza
 • Zako?czenie sezonu 2016
 •    Ju? w najbli?sz? sobot? ko?czymy sezon ?eglarski 2016 .Planujemy krtki apel o godzinie 15.oo a po .. jak pogoda dopisze ?wi?to pieczonego ziemniaka. Zapraszam serdecznie.
 • 2016-10-20Tomek
 • Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2016 WrOZ?
 •    Zarz?d WrOZ?, chcia?by zaprosi? na uroczyste Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2016, ktre odb?dzie si? 5 listopada w Porcie Uraz ul. Portowa 1 o godzinie 16:00. Z ?eglarskim pozdrowieniem, Zarz?d WrOZ?.
 • 2016-10-11Tomek
 • OTWARCIE ODCINKA ODRY
 •    w dniu 10.10.2016 r. od godz. 11:00 zostaje otwarty dla ?eglugi ?rdmiejski W?ze? Wodny we Wroc?awiu od wej?cia do Grnego kana?u ?luzy Piaskowej i mostu Tumskiego do mostw Pomorskich i ?luzy Mieszcza?skiej.
 • 2016-10-07Tomek
 • Zamkni?cie Odry w centrum Wroc?awia
 •    UWAGA od dnia 07.10. br. od godz 12:00 zamykniety dla ?eglugi b?dzie ?rdmiejski W?ze? Wodny- ?luza Piaskowa , most Tumski do ?luzy Mieszcza?skiej
 • 2016-09-09Tomek
 • Zamkni?cie odcinka Odry we Wroc?awiu
 •    w dniu 09.09.2016 r. w godz 07:00-16:00 b?dzie zamkni?te przej?cie ?eglugowe pod mostem Uniwersyteckim Po?udniowym.
 • 2016-05-16Iza
 • HAL 2016
 •    Podaj? terminy ob ozw letnich I turnus 2-16 lipca komendant phm Roman Kie?bus koszt 1200,00 II turnus 16 lipca do 6 sierpnia komendant phm Micha? Mitkowski koszt 1500,00
 • 2016-04-30Iza
 • 50-si?ty julileusz
 •    Ju? tylko 14 dni dzieli nas od spotkania jubileuszowego..Zapraszamy serdecznie wszystkich Rancherw i przyjaci?.Oficjalny start - apel godz.15.00.Zapraszamy odrobink? wcze?niej, Po apelu chwila zaj?? na wodzie.Wystawa harcerska,stoiska w twrczo?ci? poszczeglnych dru?yn. Zapewniamy herbat? i kaw?- b?dzie rwnie? catering/z w?asnych ?rodkw/,koncert zespo?u "W stron? portu" oraz wsplne po?piewanie przy ognisku do "wyczerpania repertuaru". Nie mo?e nikogo zabrakn??.Pogoda zamwiona.
 • 2015-12-23Iza
 • ?wi?ta
 •    Zdrowych,pogodnych i rodzinnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2016 wszystkim harcerzom,instruktorom,przyjacio?om oraz sympatykom ?yczy komenda HOW Rancho
 • 2015-12-16Kosik
 • Zmar? Mirek Gil
 •     Zmar? nasz kolega Mirek Gil. Pogrzeb odb?dzie sie w sobot? 19.12.2016 o godz.11:00 na cmentarzu przy ul. Osobowickiej.
 • 2015-12-12Iza
 • Wigilia Rancherska
 •    Ju? za tydzie? 19 grudnia br. o godz.17.00 odb?dzie si? wigilia rancherska.Zapraszamy do wsplnego sto?u,i jak to w wigili? bywa b?d? ?yczenia i b?d? wzruszenia ,b?d? te? pyszno?ci przygotowane przez rancherw.Serdecznie zapraszam w imieniu nas wszystkich.
 • 2015-11-03Kosik
 • Zbieramy na Krasnala Ranchera
 •    Druhny i druhowie oraz sympatycy Rancha Z okazji 50-cio lecia HOW Rancho planujemy wykonanie krasnala-ranchera i umieszczenie go w o?rodku. Koszt takiego przedsi?wzi?cia to ok.5000,00.Bardzo prosimy o wp?acanie na konto Rancha o nr 74 1140 2017 0000 4302 1306 8273 ZHP Hufiec Wroc?aw HOW RANCHO z dopiskiem Krasnal Rancher. Ka?da wp?acona z?otwka bardzo pomo?e nam w realizacji tego zadania. Krasnal rancher b?dzie rwnie? umieszcony na mapie krasnali wroc?awskich. W zwi?zku kosztami organizacyjnymi 50-cio lecia,ka?da z?otwka wp?acona na krasnala bardzo nam pomo?e. Wdzi?czni Rancherzy. Oficjalna strona : http://krasnale.pl/
 • 2015-10-28Tomek
 • Regaty o Puchar Prezesa WrOZZ w dniu 7-8 listopada 2015
 •    Regaty rozegrane zostana w dniach 7-8 listopada 2015 r. na Odrze Sportowej i Zalewie „Osobowice 1”. Otwarcie regat nastapi w dniu 7. listopada 2015r. o godz. 10.30 na terenie UKS Zeglarz i HOW Rancho. Planowany start do 1. wyscigu o godz. 11.30. Starty do kolejnych wyscigw zgodnie z komunikatem Sedziego G?wnego. Start do ostatniego wyscigu drugiego dnia o godzinie 13:30. Przewiduje sie rozegranie 8 i wiecej wyscigw. Po zakonczeniu regat przewiduje sie poczestunek dla zawodnikw i gosci. Og?oszenie wynikw regat oraz wreczenie medali, pucharu i dyplomw, odbedzie sie w dniu 8. listopada 2015 o godz. 15.30 na przystani UKS Zeglarz we Wroc?awiu ul. Osobowicka 70. Podczas uroczystosci zostana tez og?oszone wyniki koncowe i nagrodzeni zawodnicy, ktrzy sa klasyfikowani w regatach z cyklu regat o Puchar Dolnego Slaska. W dniu 8. listopada 2015 po og?oszeniu wynikw regat zostanie uroczyscie zamkniety Sezon Zeglarski 2015.
 • 2015-08-23Tomek
 • Zmar? cz?onek Kr?gu "ROD?O"przy HOW RANCHO dh hm Nazim Rudkowski
 •    Z ?alem zawiadamiamy, ?e w dniu 14 sierpnia br. odszed? na wieczn? wart? dh hm Nazim Rudkowski, najstarszy cz?onek Kr?gu Seniorw i Starszyzny „Rod?o”, wieloletni instruktor ZHP.Pogrzeb odb?dzie si? dnia 24 sierpnia br. o godz.13.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wroc?awiu.
 • 2015-08-07Tomek
 • Zmar? dh.kpt. Eugeniusz Ku?niewski pogrzeb 11.08br o godz.1100 na cmentarzu przy ul.Bujwida
 •    5 sierpnia 2015 r. odszed? na wieczn? wacht? kpt. Eugeniusz Ku?niewski. kpt. Eugeniusz Ku?niewski by? Prezesem Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego w latach 1969-1989, Instruktorem ?eglarstwa, S?dzi? ?eglarskim. prof. dr hab. Eugeniusz Ku?niewski by? wieloletnim Kierownikiem Ogrodu Ro?lin Leczniczych Akademii Medycznej we Wroc?awiu. Odznaczony: Zas?u?ony dla ?eglarstwa Polskiego, Krzy?em Zas?ugi dla ZHP, Z?otym Krzy?em Zas?ugi Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzy?em Kawalerskim Odrodzenia Polski. We wtorek, 11 sierpnia 2015 r. o godzinie 1100 odprawiona zostanie Msza ?w. ?a?obna w ko?ciele przy ulicy Bujwida we Wroc?awiu, po ktrej odb?dzie si? ceremonia pogrzebowa.
 • 2015-07-24Tomek
 • POWRT SPRZ?TU Z OBOZU W KRZECZKOWIE
 •    Witam wszystkich. Od dzi? wraca sprz?t z Krzeczkowa. I tak przez 4 dzni / pi?tek, sobota, niedziela, poniedzia?ek/. Spodziewany jest ok godziny 15.00 - 15.30. Przyda si? ka?da pomocna d?o? .
 • 2015-06-28Iza
 • ZA?ADUNEK SPRZ?TU NA OBZ
 •    Informuj?, ?e za?adunek sprz?tu obozowego odbywa? si? b?dzie w nast?puj?cych terminach: 1.07 - godz. 17:00 2.07 - godz. 17:00 3.07 - godz. 17:00 Serdecznie zapraszam do pomocy
 • 2015-06-24Tomek
 • Nowe prawo miejscowe - Zarz?dzenie Dyrektora Urz?du ?eglugi we Wroc?awiu
 •    W dziennikach urz?dowych wojewdztw: dolno?l?skiego, lubuskiego, opolskiego zosta? opublikowany akt nowego prawa miejscowego tj: Zarz?dzenie nr 1/2015 Dyrektora Urz?du ?eglugi ?rdl?dowej we Wroc?awiu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczeg?owych warunkw bezpiecze?stwa ruchu i postoju statkw na ?rdl?dowych drogach wodnych. Wi?cej szczeg?w: http://www.wroc.uzs.gov.pl/news/nowy-akt-prawa-miejscowego-149
 • 2015-05-19Kosik
 • Krzeczkw 2015
 •    Zosta?o kilka wolnych miejsc na obz do Krzeczkowa w terminie 6-27 lipca br w cenie 1500,00 - zapraszamy.
 • 2015-04-19Tomek
 • Otwarcie sezonu ?eglarskiego w WrOZ?
 •    Wr OZ? serdecznie zaprasza do udzia?u w Regatach Otwarcia Sezonu 2015, ktre odb?d? si? w dniach 25-26 kwietnia. MIEJSCE I TERMIN REGAT ORAZ OTWARCIA SEZONU 2015 - na Odrze Sportowej i Zalewie Osobowice 1. Planowany start do I wy?cigu w dniu 25 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00.
 • 2015-04-16Tomek
 • Otwarcie sezonu ?eglarskiego na RANCHO
 •    Serdecznie zapraszamy do udzia?u w otwarciu sezonu ,ktre odb?d? si? w dniu 18 kwietnia (sobota) o godz.14:00 Po uroczystym apelu odb?dzie si? festiwal piosenki ?eglarskiej,harcerskiej i turystycznej "RANCHOSZANT" .
 • 2015-01-29Tomek
 • Karty instruktorskie do ewidencji ZHP
 •    Karty instruktorskie do ewidencji ZHP. Wszyscy instruktorzy hufca oraz dru?ynowi nie posiadaj?cy stopnia instruktorskiego s? proszeni o uzupe?nienie kart instruktorskich potrzebnych do zaktualizowania danych w systemie ewidencji ZHP do dnia 28.02.br. Zapis w ewidencji stanowi oficjalne ?rd?o weryfikacji przebiegu s?u?by instruktora.
 • 2015-01-24Tomek
 • Nowe Rozporz?dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ?wiadectw operatora urz?dze? radiowych
 •    ...W obszarze radiokomunikacji morskiej i ?eglugi ?rdl?dowej przewidziano 9 rodzajw ?wiadectw, z ktrych dwa - ?wiadectwo operatora ??czno?ci dalekiego zasi?gu (uprawniaj?ce do obs?ugi urz?dze? radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegaj?cych przepisom Konwencji SOLAS, p?ywaj?cych na wszystkich obszarach ?eglugi) oraz ?wiadectwo operatora ??czno?ci bliskiego zasi?gu (uprawniaj?ce do obs?ugi urz?dze? radiowych wykorzystuj?cych cz?stotliwo?ci i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegaj?cych przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1) - mog? by? wymagane od kadr dru?yn wodnych, w zale?no?ci od rodzaju wykorzystywanego jachtu i obszaru, w jakim odbywa si? rejs.
 • 2014-12-19Tomek
 • Pasterka Harcerska!
 •    24 grudnia wroc?awscy harcerze i skauci b?d? wsplnie ?wi?towa? Noc Bo?ego Narodzenia w ko?ciele ?w. Piotra i Paw?a przy ul. Katedralnej 4 ("Pod Czwrk?") 24.12 o godz. 24:00 (lub o 0:00 w dniu 25.12). Zapro?cie swoje dru?yny, a tak?e rodziny i znajomych.
 • 2014-10-16Tomek
 • PARASOL 2014 - Festiwal Piosenki Harcerskiej i ?eglarskiej, 12.10.2014r.
 •    Komenda Hufca ZHP G?ogw zaprasza wszystkich harcerzy na PARASOL 2014 - Festiwal Piosenki Harcerskiej i ?eglarskiej, 12.10.2014r.
 • 2014-10-08Tomek
 • XXI Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry i Puchar Prezesa WrOZ?
 •    XXI Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry i Puchar Prezesa WrOZ?- Sobota 18 pa?dziernika 2014 r., Odra ko?o Urazu i Zalew Pr??ycki. Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry – dla ?odzi typu Optimist, Cadet, Europa, Laser, „470”. Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? – dla ?odzi typu Omega i jachtw kabinowych. Serdecznie zapraszaj? -Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski i Port Uraz.
 • 2014-10-03Tomek
 • XX Jubileuszowe Regaty D?ugodystansowe "URAZ 2014"
 •    Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski oraz Port URAZ zapraszaj? na XX Jubileuszowe Regady D?ugodystansowe w dniach 4-5 pa?dziernika 2014 na trasie Janwek - Uraz. Kontakt na stronie WrOZ?
 • 2014-09-18Tomek
 • XI Regaty ?eglarskie o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego
 •    XI Regaty ?eglarskie o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT Regaty rozegrane zostan? na zalewie „Osobowice 1” we Wroc?awiu. Regaty rozegrane zostan? w terminie 20 - 21 wrze?nia 2014 r. Start do pierwszego wy?cigu nast?pi 20 wrze?nia 2014 r. o godz. 11:00. Start do ostatniego wy?cigu nast?pi 21 wrze?nia najp?niej o godz. 13:00. Og?oszenie wynikw i wr?czenie nagrd nast?pi 21 wrze?nia o godz. 15:00 na przystani UKS ?eglarz.
 • 2014-08-25Kosik
 • 80-cio lecie powstania CWM
 •     80-cio lecie powstania CWM - obochody w dniach 13-14 IX 2014 roku w Gdyni. Szczeg?y na forum lub stronach CWM.
 • 2014-04-30Tomek
 • Otwartcie dla ?eglugi ?luzy R?anka we Wroc?awiu.
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z zako?czeniem podstawowych prac remontowych z dniem 01.05 2014 r. od godz 06:00 zostanie otwarta dla ?eglugi ?luza R?anka we Wroc?awiu. Godziny pracy ?luzy od godz 06:00 do godz 22:00 Ze wzgl?du na prowadzone w dalszym ci?gu prace inwestycyjne na stopniu wodnym R?anka, wszystkie za?ogi jednostek nawiguj?ce w obr?bie tego obiektu proszone s? o zachowanie szczeglnej ostro?no?ci i bezwzgl?dne wykonywanie polece? obs?ugi ?luzy.
 • 2014-04-07Kosik
 • Rozpoczecie sezonu 26.04.2014 - 14.00
 •    Rozpocz?cie zezonu 26.04.2014 o 14.00, p?niej RANCHOSHANT dla dru?yn.
 • 2013-12-23Iza
 • ?wi?ta,?wi?ta
 •    Spokojnych i radosnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz pomy?lno?ci i sukcesw w nowym roku 2014 wszystkim zuchom,harcerzom,instruktorom oraz przyjacio?om i sympatykom ?yczy komenda o?rodka RANCHO
 • 2013-12-13Iza
 • wigilia
 •    Druhny i Druhowie W najbli?sz? sobot? 14 grudnia o godz.17.00 zapraszamy na wspln? wigili? .
 • 2013-12-02Tomek
 • Zatwierdzono regulamin mundurw wodnych ZHP
 •    27 listopada 2013 roku G?wna Kwatera Zwi?zku Harcerstwa Polskiego zatwierdzi?a Regulamin mundurw zuchw, harcerek, harcerzy, harcerek starszych, harcerzy starszych, w?drowniczek, w?drownikw, instruktorek i instruktorw specjalno?ci wodnej i ?eglarskiej ZHP. 4 listopada projekt regulaminu zosta? przes?any przez instruktora ds. specjalno?ci wodnej w Wydziale Specjalno?ci GK ZHP hm. Rafa?a Klepacza. Zatwierdzony regulamin oraz Uchwa?a G?wnej Kwatery ZHP nr 179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniaj?ca Uchwa?? G?wnej Kwatery ZHP nr 209/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP s? dost?pne w serwisie dokumenty.zhp.pl.
 • 2013-11-24Tomek
 • Podpisano rozporz?dzenie w sprawie bezpiecze?stwa przy uprawianiu turystyki wodnej
 •    22 listopada w Internetowym Systemie Aktw Prawnych pojawi?o si? Rozporz?dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpiecze?stwa przy uprawianiu turystyki wodnej. Dokument wejdzie w ?ycie w siedem dni od daty og?oszenia.
 • 2013-11-23Tomek
 • Od 21 listopada -Wymg dostarczania za?wiadczenia o niekaralno?ci przez wychowawcw i kierownikw wypoczynku
 •    Wymg dostarczania za?wiadczenia o niekaralno?ci przez wychowawcw i kierownikw wypoczynku Projekt zmian w prawie przyj?ty przez Rad? Ministrw Wi?cej w zak?adce "FORUM"
 • 2013-10-31Kosik
 • Halloween 2013
 •    
 • 2013-10-23Tomek
 • Zmiana godzin pracy ?luzy Opatowice
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e od dnia 26.10.2013 r. ?luza Opatowice we Wroc?awiu (Boczny Szlak ?eglowny) b?dzie pracowa?a codziennie od godz. 08:00 do godz 16:00.
 • 2013-10-21Tomek
 • Zamkni?cie przej?cia pod mostem Pokoju we Wroc?awiu
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z przeprowadzanymi pracami udro?nieniowymi pod mostem od dnia 22.10 2013 r. zostaje zamkni?te do odwo?ania przej?cie pod mostem Pokoju we Wroc?awiu (km 280,85 Grnej Odry Wroc?awskiej). Wszystkie jednostki nawiguj?ce w pobli?u tego obiektu s? zobowi?zane do zachowano szczeglnej ostro?no?ci.
 • 2013-10-19Tomek
 • Przegl?d filmw marynistycznych Jacht Film 2013
 •    Ju? niebawem przegl?d filmw marynistycznych Jacht Film 2013 Na prze?omie listopada i grudnia (w dniach od 30 listopada do 1 grudnia) w warszawskim kinie „Wis?a” odb?dzie si? trzecia ju? edycja Przegl?du Filmw ?eglarskich JachtFilm. Przed rokiem zaprezentowano kilkana?cie produkcji, ktrych projekcje spotka?y si? z dobrym przyj?ciem widzw. Czy kolejna edycja przegl?du, z ca?kiem nowym repertuarem, zaciekawi rwnie mocno?
 • 2013-10-10Tomek
 • Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2013
 •    Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT Sobota 19 i niedziela 20 pa?dziernika 2013 r. Regaty zostan? rozegrane na Odrze na odcinku miedzy ?luz? Opatowice
 • 2013-08-22Tomek
 • X Regaty o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego
 •    Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski serdecznie zaprasza na X Regaty o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego. Regaty odb?d? si? w dniach 7-8 wrze?nia 2013 r. na Zalewie Osobowickim. Zawiadomienie o regatach na stronie WrOZ?
 • 2013-08-18Iza
 • 30.08.br odprawa
 •    Zapraszam na odpraw? 30.08.br pi?tek o godz.18.00.Bardzo prosz? przygotowa? wsplne przedsi?wzi?cia w celu umieszczenia ich w kalendarzu imprez HOW oraz planie pracy.
 • 2013-08-12Iza
 • powrt II turnusu
 •    II turnus z Krzeczkowa wraca w dniu 16.08.br ok.godz.17.Autokar przyjedzie w miejsce wyjazdu tzn,ul,?l??na
 • 2013-08-12Iza
 • roz?adunek szprz?tu
 •    W dniu 14.08.o godz.ok.16 zapraszam do pomocy przy roz?adunku sprz?tu ?eglarskiego powracaj?cego z Krzeczkowa.Drugi transport 16.08 ok.17-18.
 • 2013-07-26Kosik
 • Powrt I turnusu z Krzeczkowa
 •    Dzisiaj 26.07 w pi?tek wraca I turnus z Krzeczkowa - godz. 16-18;
 • 2013-06-11Iza
 • odprawa dru?ynowych
 •    W najbli?szy pi?tek zapraszam na odpraw? .Prosz? o przyniesienie preliminarzy obozowych celem dokonania ewentualnych zmian. Pi?tek 14.06.godz,18.00
 • 2013-06-03Tomek
 • Kolejny raz zamkni?cie odcinka szlaku ?eglownego
 •    Ze wzgl?du na ponowne zwi?kszone przep?ywy na Odrze z dniem 03.06.br zamkni?to ?rdmiejski W?ze? Wodny od mostw Tumskiego i Piaskowego do ?luzy Mieszcza?skiej
 • 2013-05-14Tomek
 • Ponowne zamkni?cie ?eglugi na odcinku rzeki Odry
 •     Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e ze wzgl?du na zwi?kszone przep?ywy wody na rzece Odrze z dniem 14 maja 2013 roku zamyka dla ?eglugi ?rdmiejski W?ze? Wodny – od mostu Piaskowego oraz mostu Tumskiego do ?luzy Mieszcza?skiej - grny awanport a takze odcinki rzeki Odry od O?awy do ?luzy Opatowice i ?luzy R?anka ; jak rwnie? od ?luzy R?dzin do ?luzy w Brzegu Dolnym
 • 2013-05-06Tomek
 • Ponowne zamkni?cie ?eglugi na odcinku rzeki Odry
 •     Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e ze wzgl?du na zwi?kszone przep?ywy wody na rzece Odrze z dniem 06 maja 2013 roku od godz 10:00 zamyka dla ?eglugi ?rdmiejski W?ze? Wodny – od mostu Piaskowego oraz mostu Tumskiego do ?luza Mieszcza?skiej - grny awanport
 • 2013-04-26Tomek
 • Otwarcie pozosta?ych odcinkw szlakw Odry
 •    Dzi? od godz.14:00 nast?pi?o otwarcie ?eglugi na Odrze skanalizowanej: G?wny Szlak ?eglowny od ?luzy Zacisze do ?luzy R?anka oraz ?rdmiejski W?ze? Wodny od Mostu Pokoju do ?luzy Mieszcza?skiej. Tak wi?c na chwil? obecn? niedost?pny jest tylko odcinek mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk? oraz przy dolnym awanporcie ?luzy Mieszcza?skiej.
 • 2013-04-17Tomek
 • Cz??ciowe otwarcie szlaku ?eglownego na Odrze
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e z dniem 17 kwietnia 2013 od godz 09:30 roku otwiera dla ?eglugi nast?puj?ce odcinki Odrza?skiej Drogi Wodnej: Rzek? Odr? od km 253,36 ( Most Dmowskiego) do km 255,60 km(po??czenie Starej Odry z rzek? Odr?) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Wroc?awski Szlak Miejski od km 6,80 (nabrze?e prze?adunkowe w?gla EC Wroc?aw) do km 7,30 Starej Odry (po??czenie Starej Odry z rzek? Odr?) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm G?wny Szlak ?eglowny we Wroc?awiu od dolnego awanportu ?luzy R?anka ( km 9,20) do po??czenia G?wnego Szlaku ?eglownego ze Star? Odr? (10,10 km) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Rzek? Odr? od km 255,60 (po??czenie Starej Odry z rzek? Odr?) do km 260,70 (?luza R?dzin) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Rzek? Odr? od km 260,7 (?luza R?dzin) do km 281,60 (?luza Brzeg Dolny) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Rzeka Odra- Boczny Szlak ?eglowny od ?luzy Opatowice ( km 1,0 dolny awanport) do ?luzy Szczytniki (km 0,60 Wroc?awskiego Szlaku Miejskiego- grny awanport) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm ?rdmiejski W?ze? Wodny od ?luzy Szczytniki (km 0,60 Wroc?awskiego Szlaku Miejskiego- grny awanport) do mostu Pokoju (km 250,85 rzeki Odry) - z g??boko?ci? tranzytow? 180 cm Wy??cznie dla jednostek realizuj?cych zadania w ramach inwestycji zwi?zanych z modernizacj? Wroc?awskiego W?z?a Wodnego (WWW) Rzek? Odr? Po?udniow? od km 252,3 (?luza Mieszcza?ska) do km 253,36 (most Dmowskiego) - z g??boko?ci? tranzytow? 140 cm Zosta?o zdj?te oznakowanie p?ywaj?ce mi?dzy ?luzami w R?dzinie a Brzegiem Dolnym. Ze wzgl?du na niepe?ne oznakowanie oraz na zwi?kszone stany wodowskazowe i zwi?zane z tym du?e przep?ywy wody, za?ogi statkw poruszaj?cych si? na wymienionych odcinkach szlaku ?eglownego s? zobowi?zane do zachowania szczeglnej ostro?no?ci. Na czas przej?cia wd wezbraniowych jednostki bez nap?du mechanicznego powinny wstrzyma? si? od ?eglugi.
 • 2013-04-13Tomek
 • Zamkni?cie szlaku wodnego
 •    Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje, ?e w zwi?zku z przekroczeniem stanw Najwy?szej Wody ?eglownej (WW?) oraz z prognozami dalszego wzrostu stanu wody na Odrze z dniem 12 kwietnia 2013 roku od godz 09:00 zamyka si? dla ?eglugi odcinek Odrza?skiej Drogi Wodnej: Odr? Skanalizowan? od km 214,60/1,80 kana?u ?luzowego (?luza poci?gowa O?awa) do km 281,60/0,77 km kana?u (?luza poci?gowa Brzeg Dolny) oraz wszystkie odcinki Wroc?awskiego W?z?a Wodnego (G?wny i Boczny Szlak ?eglowny, ?rdmiejski W?ze? Wodny). Wszystkie Jednostki znajduj?ce si? na tych odcinkach zobowi?zane s? do przerwania rejsu b?d? prac i przej?cia do miejsc schronienia. Informujemy rwnie?, ?e w przypadku pojawienia si? prognoz o przekroczeniu stanw WW? na kolejnych odcinkach drogi wodnej, b?d? one niezw?ocznie zamykane. Prosimy armatorw i za?ogi statkw o bie??ce ?ledzenie sytuacji hydrologicznej na rzece oraz uwzgl?dnienie jej w planach ?eglugowych. Przypominamy jednocze?nie, ?e w momencie przekroczenia WW? na wodowskazie wska?nikowym nast?puje automatyczny zakaz ?eglugi na danym odcinku szlaku ?eglownego.
 • 2013-03-30Iza
 • Wielkanoc 2013
 •    Radosnych i rodzinnych ?wi?t Wielkiej Nocy rancherom i przyjacio?om ?yczy komenda o?rodka.
 • 2013-03-19Tomek
 • Otwarcie Sezonu ?eglarskiego 2013 w WrOZ?
 •    WrOZ? zaprasza na Otwarcie Sezonu ?eglarskiego 2013 Spotykamy si? 13 kwietnia w Porcie Uraz. PROGRAM: 1100 - 1600 Regaty Otwarcia Sezonu 2013 1700 - Uroczyste Otwarcie Sezonu 2013 oraz og?oszenie wynikw regat 1800 - Wieczr ?eglarski przy ognisku Serdecznie ZAPRASZAMY!
 • 2013-01-25Tomek
 • ?a?oba w ZHP po ?mierci kardyna?a Jzefa Glempa
 •     Rozkaz Specjalny Naczelnika Ls. 1/2013 Druhny i Druhowie! W dniu 23 stycznia 2013 roku odszed? do Pana kardyna? Jzef Glemp Prymas Polski Senior – przyjaciel i ojciec polskich harcerzy. ?adne s?owa nie wyra?? blu, jaki wype?nia nasze my?li i przenika harcerskie serca po odej?ciu naszego przyjaciela kardyna?a Jzefa Glempa. Druhny i Druhowie! Og?aszam ?a?ob? w Zwi?zku Harcerstwa Polskiego trwaj?c? do 29 stycznia 2013 r. w??cznie. Polecam odczyta? rozkaz na specjalnych zbirkach dru?yn. Polecam okry? kirem sztandary harcerskie. Polecam na?o?y? czarne opaski na krzy?e harcerskie. Czuwaj! hm. Ma?gorzata Sinica
 • 2013-01-16Iza
 • odprawa dru?ynowych
 •    Ju? w najbli?sz? sobot? tj.19 stycznia o godz.16.00 odb?dzie si? odprawa.Bardzo prosz? przygotowa? pierwsz? przymiark? do HAL 2013. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2012-12-21Iza
 • Bo?e Narodzenie 2012
 •    Dlaczego s? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia.... "Dlatego,?eby podawa? sobie r?ce. Dlatego,?eby u?miecha? si? do siebie. Dlatego,?eby sobie przebacza?. ks.Jan Twardowski Spokojnych i rodzinnych ?wi?t wszystkim Rancherom ,sympatykom i przyjacio?om ?yczy Komenda O?rodka
 • 2012-11-25Tomek
 • Zaproszenie na spotkanie z kpt.Januszem Zbierajewskim
 •    Cz?onkowie i Sympatycy Jacht Klubu AZS zapraszaj? na wyj?tkowy Czwartek Klubowy. Kapitan Janusz Zbierajewski w trakcie spotkania, ktre odb?dzie si? 29.11.2012 o godzinie 1900, opowie o projekcie Zobaczy? morze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do hotelu Gem przy ul. Mianowskiego 2B do sali D. Spotkanie ma charakter otwarty. Mo?e przyj?? ka?dy, pos?ucha?, porozmawia?, mi?o sp?dzi? czas. Ka?dy jest mile widziany.
 • 2012-11-16Iza
 • Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2012
 •    Zapraszam Wszystkich Rancherw i przyjaci? na Uroczysty Apel ko?cz?cy Sezon ?eglarski 2012, dnia 17.11.2012 o godz. 14:00.
 • 2012-11-09Tomek
 • ?a?oba w ZHP po ?mierci dh.hm. Barbary Bogda?skiej-Paw?owskiej
 •     Naczelnik Warszawa, 8 listopada 2012 r. Zwi?zku Harcerstwa Polskiego Zuchy, Harcerki i Harcerze, Instruktorki i Instruktorzy Zwi?zku Harcerstwa Polskiego Rozkaz Specjalny Ls. 1/2012 Druhny i Druhowie! W dniu 8 listopada 2012 roku odesz?a na Wieczn? Wart? hm. Barbara Bogda?ska-Paw?owska, twrczyni i wieloletnia przewodnicz?ca Oglnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego "Wsplnota Dru?yn Grunwaldzkich", wieloletnia cz?onkini Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodnicz?ca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, cz?onkini Rady Chor?gwi Warmi?sko-Mazurskiej ZHP, przewodnicz?ca Komisji Rewizyjnej Chor?gwi, wieloletnia komendantka kolejnych Zlotw Grunwaldzkich, autorka wielu programw i publikacji metodycznych, ekonomistka, Honorowa Obywatelka Fromborka i Gminy Grunwald. Druhna Barbara ?y?a pi?knie, by?a prawdziwym autorytetem dla nas wszystkich. Ca?e swoje ?ycie pe?ni?a s?u?b? Bogu i Polsce oraz wychowa?a kilka pokole? harcerek i harcerzy. Uczy?a, tworzy?a, wspiera?a, zawsze pomocna i u?miechni?ta, przyjacielsko nastawiona do ka?dego, skupia?a zawsze wok? siebie m?odych ludzi. ?adne s?owa nie oddadz? i nie wyra?? blu, jaki wype?nia nasze my?li i przenika harcerskie serca po odej?ciu Druhny Basi. Druhny i Druhowie! 1. Og?aszam siedmiodniow? ?a?ob? w Zwi?zku Harcerstwa Polskiego. 2. Polecam odczyta? rozkaz na specjalnych zbirkach dru?yn. 3. Polecam okry? kirem sztandary harcerskie. 4. Polecam na?o?y? czarne opaski na Krzy?e Harcerskie. Czuwaj! hm. Ma?gorzata Sinica
 • 2012-11-08Tomek
 • Zamkni?cie ?rdmiejskiego W?z?a Wodnego dla ?eglugi
 •    W zwi?zku z licznymi pracami remontowymi na obiektach na obszarze ?rdmiejskiego W?z?a Wodnego od dnia 12 listopada 2012r. zamyka si? dla ?eglugi ?WW od mostw Piaskowego i Tumskiego (251.3 km rzeki Odry) do ?luzy Mieszcza?skiej.
 • 2012-10-27Kosik
 • Halloween
 •    
 • 2012-10-23Tomek
 • Regaty o Puchar Prezesa WrOZ?
 •    Prze?o?one ze wzgl?du na nieobeco?? wiatru Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? odb?d? si? w sobota 27 pa?dziernika 2012 r. Regaty zostan? rozegrane na Odrze przed Portem Uraz albo na Zalewie Pr??yckim w zale?no?ci od warunkw pogodowych.
 • 2012-10-18Tomek
 • UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ?RDMIEJSKIM W??LE WODNYM
 •    W zwi?zku z pracami remontowymi na mo?cie S?odowym nad Przesmykiem Klary, od godz. 12.00 dnia 22 pa?dziernika 2012r. do odwo?ania zostanie zmieniona organizacja ruchu na ?rdmiejskim W??le Wodnym.W tym czasie zostanie zamkni?ty dla ?eglugi Przesmyk Klary a ?egluga w gr? rzeki b?dzie odbywa?a si? pod mostem Macieja, gdzie czasowo zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.
 • 2012-10-13Tomek
 • Zapraszenie na XIX Regaty o B??kitna Wst?g? Odry i Puchar Prezesa WrOZ?
 •    ZAWIADOMIENIE O REGATACH : XIX Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry ora zo Puchar Prezesa Wr OZ?. Termin regat: 20 - 21 pa?dziernika 2012 r akwen Osobowice I i Osobowice II
 • 2012-10-01Tomek
 • Zapraszenie na XVIII Regaty D?ugodystansowe
 •     Zapraszamy na Regaty D?ugodystansowe...... ZAWIADOMIENIE O REGATACH XVIII Jesienne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe “URAZ 2012” 1. Termin regat: 6 - 7 pa?dziernika 2012 r. 2. Trasa regat: Sobota 6 pa?dziernika: Zawody zostan? rozegrane na odcinku rzeki Odry od R?dzina do miejscowo?ci Uraz, przy czym trasa zostanie podzielona na kilka etapw (wy?cigw). Linia startu i mety ka?dego etapu b?dzie wyznaczona przez S?dziego G?wnego regat znajduj?cego si? na statku Komisji S?dziowskiej. Wst?pnie przewiduje si? nast?puj?ce etapy regat: I wy?cig: rozlewisko poni?ej ?luzy R?dzin (261 km) – I linia WN (265 km), II wy?cig: I linia WN (265 km) – Janwek (268 km), III wy?cig: Janwek (268 km) – II linia WN (271 km), IV wy?cig: II linia WN (271 km) – Port Uraz (276 km), Zako?czenie regat: Port Uraz Niedziela 7 pa?dziernika: Na Zalewie Pr??yckim odb?d? si? regaty po trjk?cie o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego. 3. Szczeg?owy program regat: Pierwszego dnia, 6 pa?dziernika 2012 r. - ?luzowanie przez ?luz? R?dzin – godz. 09.30 - 10.00, - przyjmowanie zg?osze?: w dolnym awanporcie ?luzy R?dzin – godz. 10.00 - 10.45, - start do pierwszego wy?cigu – rozlewisko poni?ej ?luzy R?dzin – godz. 11.00, - start do kolejnych wy?cigw zostanie og?oszony ka?dorazowo przez Komisj? S?dziowsk?, - zako?czenie regat d?ugodystansowych oraz wr?czenie dyplomw i pucharw odb?dzie si? podczas ogniska na terenie Portu Uraz oko?o godz. 16.00, po osi?gni?ciu mety przez ostatni jacht bior?cy udzia? w zawodach. Drugiego dnia, 7 pa?dziernika 2011 r. o godz. 9.00 na Zalewie Pr??yckim przewidziane s? regaty o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego. Wr?czenie Pucharu Starosty Powiatu Trzebnickiego nast?pi w Porcie Uraz. Nast?pnie zorganizowany b?dzie hol do ?luzy R?dzin. 4. Organizatorzy regat: Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski, Port Uraz. 5. Sponsorzy imprezy: Port Uraz, Starosta Powiatu Trzebnickiego. 6. Zasady rozgrywania regat: Regaty rozegrane zostan? zgodnie z Przepisami Regatowymi ?eglarstwa, przepisami klasowymi, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcj? ?eglugi. W regatach stosowany b?dzie system ma?ych punktw. Instrukcja ?eglugi og?oszona b?dzie przez S?dziego G?wnego w dniu przyjmowania zg?osze?. Regaty zostan? rozegrane w klasach: Omega, klasa kabinowa oraz Open. Minimalna liczebno?? za?g: 3 osoby w klasach: Omega i jachty kabinowe, a w klasie Open wg przepisw klasowych jachtw startuj?cych w tej klasie. Regaty o Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego b?d? klasyfikowane wg oddzielnego regulaminu. Wszystkie jachty musz? by? wyposa?one w odpowiednie ?rodki ratunkowe, a sternicy winni posiada? wymagane uprawnienia. ?egluga b?dzie si? odbywa? na szlaku ?eglownym, gdzie obowi?zuj? przepisy ustawy o ?egludze ?rdl?dowej, w szczeglno?ci „Przepisy ?eglugowe na ?rdl?dowych drogach wodnych”. Z uwagi na przewidywany d?ugi czas trwania imprezy za?ogi powinny zadba? o nale?yte zaopatrzenie w prowiant i ciep?? nieprzemakaln? odzie?. Niedozwolone jest stosowanie przez uczestnikw imprezy podczas trwania wy?cigw jakichkolwiek ?rodkw dopinguj?cych oraz innych tzw. psychoaktywnych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj? S?dziowsk? faktu nieprzestrzegania przez uczestnika tego wymogu, jego jacht b?dzie wykluczony z imprezy. 7. Nagrody: Za?ogi zwyci?skich jachtw w ka?dej ze startuj?cych klas otrzymaj? puchary, a wszyscy uczestnicy regat pami?tkowe dyplomy. Zwyci?zcy regat na Zalewie Pr??yckim otrzymaj? Puchar Starosty Powiatu Trzebnickiego. 8. Wpisowe: 20 z? od osoby, dla uczniw i studentw – zni?ka 50%. 9. Wy?ywienie podczas trwania regat: we w?asnym zakresie. Przewiduje si? zorganizowanie ogniska i grilla w Porcie Uraz na zako?czenie 1 dnia imprezy. 10. Noclegi: dla uczestnikw regat s? zarezerwowane noclegi w Porcie Uraz: - w tawernie – 10 miejsc w cenie 40 z? od osoby, - na wsplnej sali bez ?zek w cenie 10 z? od osoby, w zwi?zku z czym nale?y si? zaopatrzy? si? w karimaty i ?piwory. Op?ata za nocleg b?dzie pobierana na miejscu w Porcie Uraz. 11. Informacje dodatkowe: W uzgodnieniu z kol. Piotrem S?abym z Portu Uraz w pierwszy dzie? regat (sobota) b?dzie zorganizowane holowanie jachtw z dolnego awanporu ?luzy Szczytniki do ?luzy R?dzin. Statek „ARKA” b?dzie oczekiwa? na ch?tnych w dolnym awanporcie ?luzy Szczytniki do godz. 08.00 rano! ?luzowanie przez ?luz? Miejsk? przewidziane jest o godz. 09.00. Do konwoju mo?na do??czy? rwnie? za ?luz? Miejsk?. Informacje w sprawie holowania bezpo?rednio u kol. Piotra S?abego tel. 601 870 090. ?luza Miejska jest czynna w godz. 06.00 – 20.00 (?luzowanie po wcze?niejszym zg?oszeniu na ?luzie R?anka tel. 71 329 13 98; 71 329 41 77 wew. 10). Koszty ?luzowa? za?ogi pokrywaj? we w?asnym zakresie. Zapraszamy do licznego uczestnictwa w imprezie! Wroc?aw, 1 pa?dziernika 2012 r. Przewodnicz?cy Komisji Sportu,Turystyki i Rekreacji WrOZ? Leszek Mulka (tel. 694 390 262)
 • 2012-09-07Tomek
 • IX Regaty ?eglarskie o „Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego” 8 - 9 wrze?nia 2012 r.
 •    IX Regaty ?eglarskie o „Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego” 1. MIEJSCE I TERMIN REGAT Regaty rozegrane zostan? na zalewie „Osobowice 1” we Wroc?awiu. Regaty rozegrane zostan? w terminie 8 - 9 wrze?nia 2012 r. Start do pierwszego wy?cigu nast?pi 8 wrze?nia 2012 r. o godz. 11:00. Zako?czenie regat przewiduje si? 9 wrze?nia o godz. 15:00. Og?oszenie wynikw i wr?czenie nagrd nast?pi 9 wrze?nia o godz. 16:00 na przystani UKS ?eglarz
 • 2012-09-07Iza
 • ODPRAWA
 •    W dniu 9 wrze?nia ( niedziela) o godz. 18:00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych na HOW Rancho. Bardzo prosz? o przyniesienie propozycji imprez wsplnych(wszystkich dru?yn) na rok 2012/2013.
 • 2012-08-10Iza
 • zbirka alarmowa
 •    W dniu jutrzejszym sobota 11,08 ok.godz,17.00 przyjedzie nasz sprz?t z Krzeczkowa,bardzo prosz? o pomoc przy roz?adunku .To potrwa tylko chwilk? je?li stawimy si? wszyscy. Do zobaczenia na Rancho,
 • 2012-07-23Tomek
 • Zbirka na wyjazd na obz II turnusu
 •    Zbirka dzieci na wyjazd na obz II turnusu do Krzeczkowa w dniu 25.07.2012 o godz.08:00 na placu przy Urz?dzie Marsza?kowskim ul. Mazowiecka
 • 2012-06-26Iza
 • Za?adunek sprz?tu
 •    Dnia 29.06.br.o godz.16.00 rozpocznie si? za?adunek sprz?tu ?eglarskiego na samochody,zobowi?zuj? kadr? wszystkich obozw do stawienia si? na Rancho i pomoc.Za?adunkiem kieruje Jerzy ?urowski. Do dnia 28.06 - do wieczora, ca?y sprz?t jad?cy na obz musi by? spakowany i przygotowany do za?adunku w dniu nast?pnym.
 • 2012-06-12Tomek
 • Pierwszy DOLNO?LASKI KARNAWA? ODRZA?SKI - Wroc?aw, 17 czerwca 2012
 •    Serdecznie zapraszamy do udzia?u w "Pierwszym Dolno?l?skim Karnawale Odrza?skim", ktry odb?dzie si? w niedziel? nad Odr?! Parada ?odzi, wspania?a muzyka, ta?ce, pokazy, konkursy oraz wiele innych atrakcji dla doros?ych i dla dzieci.
 • 2012-05-19Kosik
 • Zlot Hufca Wroc?aw
 •    http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/578423,wroclaw-ponad-300-zuchow-harcerzy-i-wedrownikow-na-zlocie,id,t.html
 • 2012-05-01Iza
 • MATURA 2012
 •    Wszystkim Rancherom przyst?pujacym do egzaminu maturalnego, po?amania pir,zero stresu i g?owy pe?nej przydatnych wiadomo?ci,?ycz? wszyscy, ktrzy ju? ten egzamin zdali oraz ci, co zdawa? jeszcze b?d? w nast?pnych latach.Trzymamy kciuki.
 • 2012-04-29Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 1 maja o godz. 18:00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych na Rancho.
 • 2012-04-22Tomek
 • Uroczyste Otwarcie Sezonu Zwi?zku ?eglarskiego
 •    Uroczyste Otwarcie Sezonu 2012! Aura za oknem wreszcie pozwala cieszy? si? wiosn?. W zwi?zku z tym w imieniu ca?ego Zarz?du, chcemy zaprosi? ?eglarzy zrzeszonych we Wroc?awskim Okr?gowym Zwi?zku ?eglarskim oraz wszystkich mi?o?nikw ?eglarstwa na oficjalne Otwarcie Sezonu ?eglarskiego 2012. Uroczysto?? odb?dzie si? w dniu 28 kwietnia 2012 na Przystani UKS ?eglarz, ul. Osobowicka 70 we Wroc?awiu. Rozegrane zostan? rwnie? "Regaty ?eglarskie Otwarcia Sezonu 2012" w klasach: OPTIMIST (gr. A, B i C) oraz CADET i EUROPA.Omega, kabinowe i inne. Start do pierwszego wy?cigu o godzinie 11.00. Do zobaczenia nad Odr? w ?eglarskim stylu i z g?owami pe?nymi ?eglarskich pomys?w na sezon 2012! Zach?camy do zapoznania si? z zawiadomieniem o uroczysto?ci i regatach zawartym na stronie Zwi?zku www.wrozz.wroclaw.pl
 • 2012-04-18Tomek
 • Bezpiecze?stwo Jacht Morskich nowe rozporz?dzenie 2012r.
 •    Informujemy, ?e ukaza?o si? i wesz?o w ?ycie 11 kwietnia 2012 roku rozporz?dzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie bezpiecznego uprawiania ?eglugi przez jachty morskie. Tekst rozprz?dzenia do pobrania na stronie PZ? [ pya.org.pl] lub na stronie ministerstwa.
 • 2012-04-12Tomek
 • Otwarcie Sezonu na Rancho 2012
 •    Dnia 14 kwietnia - sobota, o godz. 16:00 odb?dzie si? Otwarcie Sezonu ?eglarskiego. Zapraszamy wszystkich sympatykw i przyjaci? do obecno?ci na apelu na terenie HOW Rancho. Zaraz po apelu odb?dzie si? reaktywowany festiwal piosenki "Ranchoshant '12"
 • 2012-03-06Tomek
 • ODZNACZENIA DLA NASZEGO BY?EGO KOMENDANTA HUFCA
 •    29 lutego dwoje dolno?l?skich instruktorw zosta?o odznaczonych: -hm. Barbara Lechota - hufiec ?widnica - Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski -hm. Krzysztof Ko?odziejczyk - Srebrnym Krzy?em za Zas?ugi Serdeczne gratulacje i ?yczenia wytrwa?o?ci w kolejnych latach s?u?by ?ycz? Instruktorzy Komendy Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Komendant Chor?gwi hm. Marian ?ata
 • 2012-02-23Tomek
 • Szanty we Wroc?awiu 1-4 marca 2012
 •    Festiwal Szanty we Wroc?awiu 2012, trwa? b?dzie od 1 do 4 marca w Sto?wce Akademickiej Politechniki Wroc?awskiej przy Wybrze?u Wyspia?skiego 27. B?d? to ju? XXIII Spotkania z Piosenk? ?eglarsk? i Muzyk? Folk. Klubem festiwalowym pozostaje, jak zawsze ?ykend przy Podwalu 37. ?rd?o www.wroclaw.pl
 • 2012-02-09Iza
 • odprawa
 •    W zwi?zku z piln? potrzeb? spotkania si? w gronie dru?ynowych ,zmieniam termin odprawy na dzie? 17 lutego o godz,18.00 .
 • 2012-02-02Kosik
 • Potrzebna Krew
 •    Pilnie potrzebna krew - Wiadomo?? na stronie g?wnej. / Kosik
 • 2012-02-01Iza
 • UWAGA ZIMA ! do bezwzgl?dnego przestrzegania
 •    W zwi?zku z niskimi temperaturami i pozornie zamarzni?t? ODR?,bardzo prosz? zwrci? uwag? m?odzie?y podczas najbli?szych zbiorek o kategorycznym zakazie wchodzenia na ld na rzece.Odpowiedzialni wszyscy instruktorzy HOW.
 • 2012-01-09Iza
 • zapraszam na odpraw?
 •    Witam,w najbli?sz? sobot? zapraszam na pierwsz? w tym roku odpraw? druzynowych.Spotkajmy si? o godz,16 z pomys?ami na dalsz? prac?, serdecznie zapraszam.Herbat? w du?ej kuchni przygotowuje instruktor dy?urny,
 • 2011-12-15Tomek
 • Spotkanie Wigilijne na Rancho
 •    W najbli?sz? sobot? 17 grudnia o godz.17:00 wszystkich cz?onkw, ich rodzicw i naszych sympatykw serdecznie zapraszamy na spotykanie Wigilijne - Komenda O?rodka
 • 2011-11-23Tomek
 • ODPRAWA na Rancho
 •    Odprawa dru?ynowych i funkcyjnych w dniu 26.11,br o godz,17.00.W planie rajd "Ranchocz?ap". Obecno?? obowi?zkowa
 • 2011-10-15Tomek
 • ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2011
 •    ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2011 HOW Rancho zaprasza wszystkich cz?onkw, rodzicw i sympatykw na uroczyste zako?czenie sezonu ?eglarskiego, ktre odb?dzie si? na przystani w dniu 22 pa?dziernika (sobota). o godz. 15:30 [ uroczysty apel ko?cz?cy sezon ] od ok. 11:00- sp?yw [hol do miasta ] ?egnaj?cy sezon i zabawy integracyjne ; po apelu ok.godz.16:30 - ognisko Do zobaczenia !
 • 2011-10-10Tomek
 • 16 pa?dziernika w HOW "Stanica" zaprasza na obchody zako?czenia sezonu ?eglarskiego 2011!
 •    HOW "Stanica" serdecznie zaprasza wszystkie harcerki i harcerzy na obchody zako?czenia sezonu ?eglarskiego 2011! Program na ten dzie?, 16. pa?dziernika (niedziela), jest nast?puj?cy: a) cz??? l?dowa: 10.00 - zbirka na gr? b) cz??? wodna: 09.30 - wyp?yni?cie na regaty 10.00-12.30 regaty na Odrze [okolica gazoci?gu i Rancho] c) cz??? wsplna: 13.30 - uroczysty apel. Zg?oszenia ekip na gr? i za?g na regaty z w?asnymi omegami mailowo na adres: joanna.huzar@gmail.com Czuwaj! Joanna Huzar przyboczna w 5WrWDH
 • 2011-10-05Iza
 • odprawa
 •    Zapraszam na odpraw? dru?ynowych w dniu 8.10,br o godz,16.00.w planie "Zako?czenie sezonu" w dniu 22.10.br.Obecno?? obowi?zkowa
 • 2011-09-26Tomek
 • 17 Regaty D?ugodystansowe 01-02.10.2011
 •    W najbli?szy weekend, tj. 01.10-02.10.2011, odb?d? si? 17 Regaty D?ugodystansowe. Zapisy na przystani Fundacji Hobbit w sobot? od 09.30 - 10.30, nast?pnie za?ogi rozegraj? 4 wy?cigi na trasie od ?luzy R?dzi?skiej do Portu Uraz, gdzie nast?pi rozdanie nagrd i ognisko. 02.10.2011 o 09.00 odb?dzie si? start do regat o Puchar Starosty Trzebnickiego na Zalewie Pr??yckim. . Zapraszamy do wzi?cia udzia?u! Zawiadomienie o regatach znajdziecie w dziale: Pliki do pobrania.
 • 2011-09-20Tomek
 • Rozmy?lania nad hufcem" - Porozmawiajmy !
 •    "Rozmy?lania nad hufcem" - Porozmawiajmy ! Instruktorko! Instruktorze! Dru?ynowy! Dru?ynowo! Zjazd Hufca zbli?a si? wielkimi krokami! Ale to w?a?nie dobry czas na zastanowienie si? w pe?nym gronie nad sprawami NASZEGO hufca. Rozmowa jest najlepszym sposobem kontaktu, ktry jest potrzebny do dobrej wsp?pracy. Dlatego POROZMAWIAJMY! :) Na omwienie i wsplne zastanowienie si? nad czym musimy popracowa? oraz jakie wytyczymy sobie nowe cele, a tak?e na samodzielne wypracowanie w?asnej opinii przed Zjazdem, zapraszamy: 2 pa?dziernika 2011 r. 9.30 - 15.00, pl. ?w. Macieja 5, budynek hufca, II pi?tro, siedziba stowarzyszenia "Nowa Rodzina"
 • 2011-09-20Tomek
 • Regaty: "Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego"
 •    W dniach 24.09-25.09.2011 na Zimowisku Barek nr I i II odb?d? si? kolejne regaty ?eglarskie zarwno dla najm?odszych regatowcw jak i dla tych bardziej doros?ych. Zimowisko barek I: Regaty: "Mistrzostwa Okr?gu 2011", "Puchar UKS ?eglarz" oraz "Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego" Miejsce: Przysta? UKS ?eglarz, ul. Osobowicka 70, Wroc?aw Staruj?ce klasy: Optimist, Optimist Popularny, Cadet, Europa, Laser R, Ok Dinghy Zg?oszenie do regat: biuro regat w godz. 09.00 - 10.30 Zimowisko barek II: Regaty: "Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego" Miejsce: Zimowisko barek I i II Starujace klasy: Optimist, Optimist Popularny, Cadet, Europa, Laser R, Ok Dinghy, Omega, Omega Sportowa, ?odzie kabinowe Zg?oszenia: biuro regat ul. Osobowicka 70 Zapraszamy wszystkich ?eglarzy do uczestnictwa!
 • 2011-09-17Tomek
 • ZALEGALIZOWANIE POSIADANYCH UPRAWNIE? INSTRUKTORSKICH
 •    13 wrze?nia 2011 roku Senat RP przeg?osowa? uchwalon? wcze?niej przez Sejm RP Ustaw? z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy o ?egludze ?rdl?dowej. Zmiana zapisw tej ustawy dotyczy osb maj?cych uprawnienia do szkolenia na pa?stwowe stopnie ?eglarskie i motorowodne. Szczeg?owiej w zak?adce SZKOLENIA
 • 2011-09-04Iza
 • ODPRAWA
 •    Zwo?uj? na dzie? 10 wrze?nia na godz. 17:00 odpraw? dru?ynowych. OBECNO?? OBOWI?ZKOWA!!!
 • 2011-08-16Iza
 • Pomoc
 •    Bardzo prosz? o pojawienie si? na Rancho jutro (?roda 17.08) o godz. 17:30 w celu z?o?enia namiotw. Wszystkie osoby, ktre s? aktualnie we Wroc?awiu bardzo prosz? o obecno??, oraz o powiadomienie harcerzy ze swoich dru?yn.
 • 2011-07-30Tomek
 • Ograniczone przywrcenie ruchu ?eglugowego na Odrze
 •    Od dnia 27 lipca br. na odcinku Grnej Odry od wlotu do grnego kana?u ?luzy Szczytniki (km 250,10) do Przystani Kardynalskiej (km 251,30) – mog? porusza? si? jedynie obiekty p?ywaj?ce o mocy powy?ej 30KM Rwnocze?nie zawiadamiamy, ze prze?wity pod mostami Grunwaldzkim i Pokoju s? zmniejszone o 58 cm w stosunku do normalnego poziomu pi?trzenia (wg stanu na godz. 8.00 w dniu 25.07.br.)
 • 2011-07-22Tomek
 • ZAMKNI?CIE SZLAKW ?EGLUGOWYCH
 •    W zwi?zku z aktualn? sytuacj? hydrologiczno – meteorologiczn? na terenie po?udniowo- zachodniej Polski oraz prognozowanym przekroczeniem stanu 700 cm na wodowskazie w Miedoni, Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje o zamkni?ciu szlaku ?eglownego Odry skanalizowanej na odcinku: od Ko?la do O?awy, ?rdmiejskiego w?z?a wodnego (z jego wszystkimi odga??zieniami), od km 251,30 rz. Odry (rozdzia? na Odr? Po?udniow? i P?nocn?) do km 254,10 rz. Odry (po??czenie Odry Po?udniowej i P?nocnej, na odcinku od ?luzy O?awa do ?luzy Bartoszowice oraz odcinka bocznego w?z?a wroc?awskiego od ?luzy Szczytniki do ?luzy Miejskiej. W dniu tym zamkni?ta zostanie rwnie? brama powodziowa na kanale Miejskim. Obiekty p?ywaj?ce znajduj?ce si? w ruchu ?eglugowym winny schroni? si? w najbli?szym porcie lub w rejonie stopnia wodnego, gdzie dozwolony jest bezpieczny postj statkw na czas przej?cia fali wezbraniowej.
 • 2011-07-19Tomek
 • Przyj?cie na o?rodku grupy litewskiej
 •    W dniu 23 lipca o godz. 16:00 zapraszam wszystkich do pomocy przy rozstawianiu namiotw dla przyje?d?aj?cej do nas w go?cin? gruby m?odzie?owej z Litwy. Licz? na niezawodne przybycie wszystkich przebywaj?cych obecnie we Wroc?awiu .
 • 2011-06-27Iza
 • Pakowanie sprz?tu
 •    W dniu 29 czerwca o godz. 16:30 zapraszam wszystkich do pomocy przy za?adunku sprz?tu wyje?d?aj?cego na obz do Krzeczkowa. Licz? na niezawodne przybycie i rzeteln? prac?.
 • 2011-06-07Tomek
 • XII Regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia
 •    W dniu 18 czerwca ok. godz.10:00 zostan? rozegrane regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia. Szczeg?y w zawiadomieniuw zak?adce FORUM
 • 2011-05-25Iza
 • Listy uczestnikw
 •    Bardzo prosz? na odpraw? w sobot? przynie?? wykaz uczestnikw, ktrzy brali udzia? w obchodach 45 lecia (tylko imi? i nazwisko).
 • 2011-05-25Iza
 • Odprawa
 •    W najbli?sz? sobot? (28 maja) o godz. 16:00 zapraszam dru?ynowych oraz funkcyjnych O?rodka na odpraw? po?wi?con? g?wnie akcji letniej. Bardzo prosz? mie? przy sobie wykaz kadry obozowej I i II turnusu w Krzeczkowie.
 • 2011-05-18Iza
 • Pomoc
 •    W zwi?zku z uko?czeniem prac remontowych w Harcwce i Komendzie zwo?uj? funkcyjnych oraz ch?tnych z dru?yn O?rodka do uporz?dkowania pomieszcze? oraz pomoc w rozstawieniu namiotw na Zlot Chor?gwi w sobot? o godz. 11:00.
 • 2011-05-05Iza
 • ODPRAWA
 •     Dnia 6 maja (pi?tek) o godz. 18.30 odprawa dru?ynowych i funkcyjnych HOW Rancho.
 • 2011-04-27Tomek
 • OTWARCIE SEZONU WODNIACKIEGO 2011
 •    OTWARCIE SEZONU NA ODRZE Odrza?ska Wiosna 2011 odb?dzie si? dnia 7 maja 2011 r. na Przystani Wio?larskiej Pegaz ul. Pasterska 2 we Wroc?awiu (zjazd z Mostu Trzebnickiego) Organizatorzy serdecznie zapraszaj?. W imprezie wiele atrakcji rwnie? l?dowych.
 • 2011-01-23Tomek
 • By?y Prezes WrOZ? Ryszard J?drzejewski odszed? na wieczna wacht?
 •    22 stycznia 2011 r. po d?ugiej chorobie odszed? Rysiek J?drzejewski - by?y prezes WrOZ?, kapitan jachtowy, nasz kolega. Jego ostatnie po?egnanie odb?dzie si? na cmentarzu osobowickim we Wroc?awiu w ?rod? 26 stycznia 2011 o godz. 15.20. Cze?? Jego Pami?ci! Zarz?d WrOZ?
 • 2011-01-11Iza
 • odprawa
 •    Witam w Nowym Roku. W najbli?sz? sobot? 15.01.10 spotykamy si? na odprawie o godz.17.00 Godzina uleg?a zmianie ze wzgl?du na planowane uroczyste zbirki. Serdecznie zapraszam
 • 2010-12-31Tomek
 • ?yczenia noworoczne od Komendanta Hufca
 •    Druhny i Druhowie! Przyjaciele! Za kilka chwil b?dziemy wita? nowy 2011 rok. Pragn? Wam wszystkim z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia, niech nowy rok b?dzie dla Was wszystkich szcz??liwy i obfitowa? w pi?kne zdarzenia, ktre doprowadz? do Wielkiej Przygody ?ycia. Druhno, Druhu! Nowy rok to - zwyk?o si? mawia? - dobra okazja do tego, by si? zmieni?. Ja jednak pragn? ?yczy? Wam, aby?cie pozostali nadal sob?. Nie pozwlcie zniszczy? w sobie tego, co Was wyr?nia w t?umie, co jest pi?kne i niepowtarzalne. Niech to co jest w Was najlepsze zmienia otaczajacy ?wiat na lepszy. Razem mo?emy to zrobi? lepiej. ?ycz? aby nowy rok jedynie ubogaca? "ustaw?" Twojego, Druhno - Druhu, ?ycia o rozs?dne "poprawki". Czuwaj! hm. Krzysztof Ko?odziejczyk komendant Hufca Wroc?aw
 • 2010-12-15Tomek
 • Spotkanie Wigilijne '10 na Rancho
 •    W najbli?sz? sobot? 18 grudnia o godz.17:00 wszystkich cz?onkw, ich rodzicw i naszych sympatykw serdecznie zapraszamy na spotykanie Wigilijne - Komenda O?rodka
 • 2010-12-03Tomek
 • Rajd Miko?ajkowy 04-05.12.2010
 •     Rajd Miko?ajkowy 04-05.12.2010 - zbirka o godz.07:30 na parkingu Urz?du Marsza?kowskiego przy ul.Mazowieckiej.
 • 2010-11-17Tomek
 • ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
 •    Dnia 20 listopada (sobota) o godz. 15.00 odprawa dru?ynowych i funkcyjnych HOW Rancho.
 • 2010-11-12Iza
 • Ostatnie po?egnanie
 •    Uroczysto?ci pogrzebowe i ostatnie po?egnanie Wojtka Ziewca odb?dzie si? we wtorek 16.listopada o godz.12.00 na cmentarzu przy ul.Bardzkiej
 • 2010-11-10Iza
 • zawiadomienie
 •    Z przykro?ci? informuj? o nag?ej ?mierci Dh.hm Wojtka Ziewca,wieloletniego instruktora Hufca Wroc?aw Krzyki by? min,zast?pc? komendanta hufca,kwatermistrzem,oddanym koleg? i przyjacielem. O terminie ostatniego po?egnania powiadomi? w pi?tek.
 • 2010-10-31Tomek
 • ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2010
 •    HOW Rancho zaprasza wszystkich cz?onkw, rodzicw i sympatykw na uroczyste zako?czenie sezonu ?eglarskiego, ktre odb?dzie si? na przystani w dniu 6 listopada (sobota). o godz. 15:00 [ uroczysty apel ko?cz?cy sezon ] od ok. 12:30- gry i zabawy integracyjne ; po apelu ok.godz.15:30 - ognisko i grill z kie?baskami. Do zobaczenia !
 • 2010-10-31Kosik
 • Halloween
 •    
 • 2010-10-22Tomek
 • Uroczyste Zamkni?cie Sezonu we Wroc?awskim Zwi?zku Zeglarskim
 •    Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski serdecznie zaprasza na uroczyste Zako?czenie Sezonu 23.10.2010r. (sobota) w programie: 1100-1500 - Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? – Osobowice - Zimowisko Barek nr 2 Regaty o B??kitn? Wsteg? Odry – Osobowice – przysta? Fundacji Hobbit - Kozanw 1600 – Uroczystosc Zamkni?cia Sezonu 2010 - przysta? Fundacji Hobbit - Kozanw Og?oszenie wynikw regat 1700 – Pocz?stunek, spotkanie ?eglarskie Z ?eglarskim pozdrowieniem Zarz?d
 • 2010-10-18Iza
 • Ostatnie po?egnanie
 •    Ze smutkiem zawiadamiam, ?e zmar? tato naszego instruktora Przemka Romankiewicza, Pan Jerzy Romankiewicz. Uroczysto?ci pogrzebowe odb?d? si? 22 pa?dziernika o godz. 12:00, msza po?egnalna w Ko?ciele przy ul.Wittiga 10, pogrzeb o godz.14:00 na Cmentarzu Parafialnym ul.Sm?tna. Pan Jerzy Romankiewicz by? przyjacielem harcerzy, kocha? Krzeczkw tak jak my.
 • 2010-10-11Tomek
 • PRACOWITA SOBOTA ! 16 pa?dziernika 2010
 •     W najbli?sz? sobot? tj.dnia 16 pa?dziernika o godz.11.00 spotykamy si? na Rancho w celu przygotowania do zimowania sprz?tu tak obozowego jak i p?ywaj?cego. Zadaniem tym kieruje Bosman Piotr ?mudzin, a ca?o?? nadzoruje Tomek Gil. W tym samym czasie ?e?ska cz??? klaruje wyremontowane ju? pomieszczenia w budynku socjalnym.Tym zadaniem kieruje osobi?cie dh.Komendantka Iza ?urowska. Licz? na du?e zainteresowanie Rancherw i serdecznie zapraszamy do wsplnej pracy.
 • 2010-10-07Tomek
 • ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
 •    Dnia 9 pa?dziernika (sobota) o godz. 15.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych i funkcyjnych HOW Rancho. Obecno?? obowi?zkowa !
 • 2010-10-07Tomek
 • Ponownie otwarto przej?cie przez ?luz? Opatowice
 •    Z dniem 07.10.br. ponownie zosta? przywrcony przejazd ze ?luzowaniem przez stopie? na ?luzie Opatowice .Ale w dalszym ci?gu zamkniety pozostaje rejon Odry mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk?.
 • 2010-09-29Tomek
 • Kolejne zamkni?cie ?luzy OPATOWICE
 •    Z dniem 29.09.br. – przejazd ze ?luzowaniem przez stopie? na ?luzie Opatowice zosta? wstrzymany.Zmieniony zatem zosta? rwnie? termin jesiennych Regat D?ugodystansowych na 9-10 wrzesnia. !!! Nieczynny te? jest nadal odcinek Odry mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk?.
 • 2010-09-22Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 24 wrze?nia (pi?tek) o godz. 18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych i funkcyjnych HOW Rancho. Obecno?? obowi?zkowa !
 • 2010-09-16Tomek
 • Otwarto przej?cie przez ?luz? Opatowice
 •    Z dniem 16.09.br. zosta? przywrcony przejazd ze ?luzowaniem przez stopie? na ?luzie Opatowice .Zamkniety nadal pozostaje rejon Odry mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk?.
 • 2010-09-13Tomek
 • Pononwe ograniczenia w korzystaniu ze szlakw Odry wok? Wroc?awia
 •    Z dniem 12.09.br. – przejazd ze ?luzowaniem przez stopie? na ?luzie Opatowice zosta? wstrzymany.Zamkniety zosta? rwnie? rejon Odry mi?dzy ?luzami Szczytniki i Miejsk?.
 • 2010-09-10Tomek
 • Od jutra otwarte wszystkie szlaki Odry
 •    Z dniem 11 wrze?nia w obr?bie Wroc?awia otwarte bed? ju? wszystkie szlaki Odry
 • 2010-09-03Tomek
 • Zamkni?cie szlakw wodnych Odry
 •    Z uwagi na podwy?szone przep?ywy naturalne zamkni?ta zostaje ca?a Odra skanalizowana od km 98,6 do km 281,6 (stopie? wodny Brzeg Dolny) z bocznym wroc?awskim w?z?em wodnym, kana?em Miejskim (na ca?ej d?ugo?ci) i ?rdmiejskim w?z?em wodnym Wroc?awia.
 • 2010-08-30Tomek
 • ?lub naszego kolegi dh.Dariusza Wychodila
 •    Dnia 4 .09. br zostali?my zaproszeni na ?lub Agnieszki Szyma?skiej i Dariusz Wychodila na godz.15:00 do koscio?a ?w.Anny przy ul. Brodzkiej 163 we Wroc?awiu.
 • 2010-08-03Tomek
 • Powrt sprz?tu p?ywaj?cego z Krzeczkowa
 •    Wszystkich, ktrzy s? na miejscu prosz? o przybycie i pomoc w roz?adunku sprz?tu p?ywaj?cego powracaj?cego z obozu w Krzeczkowie jutro t.j. 4 sierpnia w godz.16 - 17 oczywi?cie jak zwykle na RANCHO
 • 2010-07-18Tomek
 • Kolejna smutna wiadomo??
 •    Ze smutkiem zawiadamiamy, ?e w pi?tek zmar? ojciec naszej dh Komendant Izy Zurowskiej [ te?? i dziadek] naszych instruktorw dh. Jurka , Asi i Marka.
 • 2010-07-15Tomek
 • Adres korespondencyjny na Baz? Obozow? w Krzeczkowie
 •    Adres naszej bazy w Krzeczkowie jest nast?puj?cy: ZHP Baza Obozowa Hufca Wroc?aw w Krzeczkowie 66-232 Mostki k/?wiebodzina z dopiskiem Podobz ?eglarski.
 • 2010-06-29Tomek
 • Nr konta bankowego - te? na wp?aty obozowe
 •     konto: BG? SA Oddzia? we Wroc?awiu 02203000451110000000354410 Dla wp?at na obz prosimy o dopisek - obz Wiele? lub obz Krzeczkw
 • 2010-06-24Iza
 • Pakowanie sprz?tu
 •    W najbli?sz? sobot? tj. 26.06 od godz. 10.00 rozpoczynamy za?adunek sprz?tu obozowego. Bardzo prosz? o niezawodne przybycie i pomoc przy pracy.
 • 2010-06-14Kosik
 • Spotkanie przedobozowe - Krzeczkw
 •    Dnia 19 czerwca o godz.15.00 odb?dzie si? zebranie dla rodzicw dzieci wyje?dzaj?cych na obz do KRZECZKOWA W TERMINIE OD 15.07.ZAPRASZAMY
 • 2010-06-13Tomek
 • Odznaczenie dla Komendantki naszego O?rodka
 •    Z okazji 100-lecia Ruchu Harcerskiego srebrnym medalem "Za zas?ugi dla obronno?ci kraju" zosta?a odznaczona nasza druhna Komendantka hm.Izabela ?urowska. Serdeczne gratulacje.
 • 2010-06-06Iza
 • 14 dni ?a?oby
 •    W zwi?zku ze ?mierci? naszego kolegi Kacpra Skulskiego og?aszam 14-dniow? ?a?ob? od dnia 06 czerwca do 20 czerwca.
 • 2010-06-02Kosik
 • Zmar? Kacper Skulski
 •    W dniu 01.06.2010 zmar? nasz kolega Kacper Skulski.Pogrzeb odb?dzie sie w sobot? 05.06.2010 o godz.13:50 na cmentarzu przy ul. Kie?czowskiej.
 • 2010-06-01Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 5 czerwca (w sobot?) o godz. 16.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych. Obecno?? OBOWI?ZKOWA!
 • 2010-05-27Iza
 • Zarz?dzenie
 •    Zarz?dzam od pi?tku 28.05 do niedzieli 30.05 porz?dkowanie O?rodka po zalaniu - w pierwszej kolejno?ci pomieszcze? w budynku socjalnym oraz toalet zewn?trznych. Podczas sprz?tania nale?y pobra? u dh.Tomka bezwzgl?dnie r?kawice ochronne.
 • 2010-05-27Tomek
 • Odwo?ane regaty d?ugodystansowye "Wiosna 2010" w terminie 05-06 czerwca 2010
 •    Odwo?ane regaty d?ugodystansowe- z powodu z?ej sytuacji hydrologicznej na Odrze i na szlakach wodnych we Wroc?awskim W??le Wodnym w wyniku powodzi, regaty ?eglarskie "IV Wiosenne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe Wiosna 2010" nie odbed? si? w przewidzianym terminie tj. w dniach 2010.06.05-06. Imprez? planuje si? zorganizowa? w p?niejszym terminie, kiedy warunki na to b?d? pozwala?y. Informowac na stronie internetowej WrOZ?.
 • 2010-05-20Tomek
 • Wazne nr telefonw
 •    WA?NE KONTAKTY: Ca?odobowy numer Centrum Zarz?dzania Kryzysowego: 71 371 67 04 Pozosta?e telefony alarmowe: 71 777 70-37 71 777 70-53 Stra? Miejska: 986 W razie bezpo?redniego zagro?enia zdrowia i ?ycia dzwoni? na telefony ratunkowe: Pogotowie Ratunkowe – 999 Stra? Po?arna – 998 Policja – 997 Numer ratunkowy - 112
 • 2010-05-20Tomek
 • Zamkni?cie szlakw wodnych Odry
 •    Z uwagi na podwy?szone przep?ywy naturalne zamkni?ta zostaje ca?a Odra skanalizowana od km 98,6 do km 281,6 (stopie? wodny Brzeg Dolny) z bocznym wroc?awskim w?z?em wodnym, kana?em Miejskim (na ca?ej d?ugo?ci) i ?rdmiejskim w?z?em wodnym Wroc?awia,a tak?e Odra swobodnie p?yn?ca od ?luzy Brzeg Dolny do Cigacic.
 • 2010-05-19Kosik
 • Zmiana terminu - 100 LAT RUCHU HARCERSKIEGO
 •    ZE WZGL?DW POGODOWYCH I WYSOKIEGO STANU ODRY PRZENOSIMY IMPREZ? Z OKAZJI 100 LAT RUCHU HARCERSKIEGO NA DZIE? 13 CZERWCA O GODZ.17.00 SERDECZNIE PRZEPRASZAMY ZA ZMIAN?
 • 2010-05-11Kosik
 • Obz 2010 - Krzeczkw
 •     Krzeczkw 2010 - obz ?eglarski w Krzeczkowie nad Nies?yszem. Termin 15.07-05.08 (21dni). Cena 1250z?; Zg?oszenia Micha? Mitkowski tel.504 479 689 Wi?cej w zak?adce : wypoczynek
 • 2010-05-03Iza
 • Rozpocz?cie Sezonu 2010
 •    Dnia 8 maja - sobota, o godz. 16:00 odb?dzie si? Otwarcie Sezonu ?eglarskiego. Zapraszam wszystkie dru?yny, kadr? instruktorsk? oraz wszystkich sympatykw do obecno?ci na apelu na terenie HOW Rancho. Rozpocz?cie Sezonu w tym roku obchodzimy wsplnie ze wszystkimi O?rodkami ?eglarskimi, oraz OZ?, dlatego te? nasza obecno?? z racji gospodarzy obchodw jest obowi?zkowa. Przypominam te? o regulaminowym umundurowaniu. Dru?yny O?rodka powinny stawi? si? do godziny 15:00.
 • 2010-04-28Tomek
 • Wytawa z okazji 100-lecia polskiego Harcerstwa na RANCHO - 22 maja 2010
 •    Rok 2010 jest rokiem obchodw jubileuszu 100-lecia polskiego Harcerstwa. Dolno?l?skim obchodom patronuje Marsza?ek Wojewdztwa Dolno?l?skiego Marek ?api?ski. Z tej okazji Harcerski Kr?g Seniorw by?ego III Hufca Wroc?aw-Krzyki organizuje 22 maja br. (sobota) o godz.16.00 na terenie Harcerskiego O?rodka Wodnego "Rancho" przy ul. Na Grobli 49 we Wroc?awiu plenerowe spotkanie harcerzy i instruktorw by?ych hufcw wroc?awskich. Atrakcj? spotkania b?dzie wystawa "100 lat Harcerstwa - nasze pami?tki", okoliczno?ciowe wydawnictwo, odznaka i karta pocztowa. Honorowy patronat nad naszym spotkaniem obj??a Komendantka Dolno?l?skiej Chor?gwi ZHP hm. Barbara Matuszewska oraz Pose? do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg. Bardzo serdecznie zapraszamy do udzia?u w spotkaniu oraz do rozpropagowania naszej imprezy w?rd ca?ej wroc?awskiej braci harcerskiej. Spotkanie na pewno b?dzie okazj? do wspomnie?, rozmw o historii i dniu dzisiejszym harcerstwa, a zw?aszcza do sympatycznych spotka? z dawno niewidzianymi przyjaci?mi, weteranami harcerskimi wszystkich wroc?awskich pokole?. Mamy nadziej?, ?e nie zabraknie Druhny/Druha na naszym spotkaniu.
 • 2010-04-15Tomek
 • Msza ?a?obna na wroc?awskim Rynku
 •    Druhny i Druhowie! W imieniu Komendanta Hufca zapraszam na Msz? ?a?obn? w najbli?szy pi?tek o godz. 18.00 - miejsce wroc?awski Rynek. Msza ?a?obna odprawiana b?dzie w intencji ofiar katastrofy spod Smole?ska.
 • 2010-04-12Tomek
 • Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP - 30 dniowa ?a?oba w ZHP
 •    Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP [ L. 1/2010 ] Druhny i Druhowie ! 10 kwietnia 2010 roku tragicznie zapisze si? w historii naszego narodu nie tylko jako 70. rocznica mordu w Katyniu, ale rwnie? jako dzie? katastrofy lotniczej, w ktrej zgin?? prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczy?ski, protektor ruchu harcerskiego, wraz z kilkudziesi?cioma osobami, cz??ci? elity naszego narodu. ?adne s?owa nie oddadz? i nie wyra?? blu, jaki wype?nia nasze my?li i przenika harcerskie serca. Zgin?li przedstawiciele najwy?szych w?adz pa?stwowych, duchowie?stwa i Wojska Polskiego. Osoby nam bliskie, a w?rd nich nasi „Niezawodni Przyjaciele”. Ich ofiara staje si? dla nas wyrazem s?u?by i umi?owania najwy?szych warto?ci naszej Ojczyzny. Druhny i Druhowie ! 1. Og?aszam trzydziestodniow? ?a?ob? w Zwi?zku Harcerstwa Polskiego.
 • 2010-04-10Iza
 • Msza
 •    W imieniu Komendanta Hufca zapraszam wszystkich w niedziel? 11 kwietnia na godz. 10.00 do Ko?cio?a Garnizonowego, odb?dzie si? tam uroczysta msza w intencji osb, ktre zgin??y w tragicznej katastrofie samolotu w dniu 10 kwietnia.
 • 2010-04-09Tomek
 • Otwarcie Sezonu Turystycznego na Odrze
 •    Wroc?awskie Otwarcie Sezonu Turystycznego na Odrze w sobote 24 kwietnia 2010 na terenie Harcerskiego O?rodka Wodnego „Stanica” we Wroc?awiu przy ulicy Ko?uchowskiej (Biskupin). Organizator: Wroc?awskie Stowarzyszenie ?eglarskie „Port Stanica” na zlecenie Gminy Wroc?aw. Uczestnicy: Zaproszeni go?cie; VIP, przedstawiciele w?adz miejskich i wojewdzkich, instytucji i organizacji zwi?zanych z Odr?, turystyk? wodna i ?eglug?, przedstawiciele klubw i stowarzysze? wodniackich, przedstawiciele mediw oraz mieszka?cy Wroc?awia (akcja „Otwarta przysta?”). Partnerzy w organizacji: harcerze z HOW Stanica, zainteresowane kluby, sponsorzy Akcja „Otwarta przysta?” W godzinach 11.00 - 17.00 na terenie HOW, przyleg?ych terenach nadbrze?nych, zatoce i Odrze b?d? si? odbywa?: - nieodp?atne wypo?yczanie kajakw i ?odzi wios?owych - p?ywania ?odziami ?aglowymi - p?ywania motorwkami – prezentacja silnikw przyczepnych do ?odzi marki PARSUN - wy?cigi kajakowe i wios?owe - zabawy marynistyczne dla dzieci i m?odzie?y - konkursy i zawody wodniackie ( z nagrodami) - w czasie imprezy b?dzie czynny bufet - prezentacje oferty sponsorw. Cz??? oficjalna 12.00 - 12.30 - przybycie zaproszonych go?ci – zwiedzanie przystani 12.30 - UROCZYSTY APEL - powitanie go?ci - przedstawienie programu dzia?a? w sezonie 2010. - prezentacje i wyst?pienia klubw - wyst?pienie przedstawicieli w?adz - podniesienie bandery, uroczyste otwarcie sezonu wodniackiego - odczytanie tekstu „Apelu do W?adz” oko?o 13.15 - pocz?stunek dla go?ci - kameralne spotkania i rozmowy - uczestnictwo w imprezach towarzysz?cych 14.30 - wyst?p zespo?u muzycznego
 • 2010-04-02Tomek
 • ?yczenia Wielkanocne
 •    Radosnego prze?ywania czasu ?wi?t Wielkanocnych we wspania?ym gronie i mi?ej atmosferze ?ycz? Rancherzy
 • 2010-03-26Tomek
 • 50 LAT HARCERSKIEGO O?RODKA MORSKIEGO W PUCKU
 •    Zaraz po wojnie puccy harcerze stworzyli niemal z niczego w?asn? stanic? wodn?. Niestety d?ugo si? ni? nie nacieszyli, po likwidacji harcerstwa w latach 40 przesz?a ona w inne r?ce, a po jego reaktywacji w roku 1957 nie uda?o si? jej odzyska?. W tej sytuacji pucki hufiec podj?? budow? nowej stanicy. Powsta?a ona w latach 1958 -59 na „ziemi, ktrej nie by?o” - przybrze?nym bagienku, a projektantem by? druh Aleksander Wiecki, jeszcze przedwojenny komendanta puckiego hufca ZHP.Wi?cej na temat na stronie http://www.hompuck.org/
 • 2010-03-25Tomek
 • II Piknik ?eglarski „Marinowanie
 •    II Piknik ?eglarski „Marinowanie Mietkw '2010”, odb?dzie si? w dniach 21-22 maja b.r. w Bo?ygniewie nad zalewem Mietkowskim, a jego integraln? cz?sci? b?dzie konkurs szant i piosenki morskiej , zaproszenie do wzi?cia udzia?u w imprezie.
 • 2010-03-15Tomek
 • Zarejestrowano i uruchomiono Dolno?l?ski Zwi?zek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
 •    Podczas posiedzenia Prezydium Zarz?du w dniu 12 marca br. zosta? przyj?ty w poczet cz?onkw Polskiego Zwi?zku Motorowodnergo i Narciarstwa Wodnego Dolno?l?ski Okr?gowy Zwi?zek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, z siedzib? w Mirkowie przy ulicy Wroc?awskiej 11.
 • 2010-03-03Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 6 marca (w sobot?) o godz. 16.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych. Obecno?? OBOWI?ZKOWA!
 • 2010-02-15Iza
 • Zarz?dzenie
 •    Nakazuj? konsultacj? w sprawie remontu ?dek z Panem Szkutnikiem. Samodzielnie mo?na podejmowa? decyzje jedynie w sprawie osprz?tu i sprz?tu ratunkowego. Naprawy kad?ubw jachtw mog? odbywa? si? jedynie po wydaniu opinii Pana Szkutnika. Jednocze?nie wstrzymuj? wszystkie rozpocz?te remonty kad?ubw jachtw.
 • 2010-02-15Iza
 • ODPRAWA
 •    Zwo?uj? odpraw? dru?ynowych na dzie? 20 luty o godz. 19.00. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2010-01-11Iza
 • ODPRAWA
 •    Witam w Nowym Roku ! Najbli?sza odprawa dru?ynowych, w sobot? 16 stycznia o godzinie 16.00. Bardzo prosz? o zastanowienie si? nad formami akcji letniej w nadchodz?cym sezonie. Obecno??, oczywi?cie obowi?zkowa.
 • 2009-12-31Tomek
 • ?yczenia na nadchodzacy rok 2010
 •    " Marze?, o ktre warto walczy?, rado?ci ktrymi warto si? dzieli?, przyjaci? z ktrymi warto by? i nadziei bez ktrej nie da si? ?y? " - takie oto ?yczenia sk?adamy wszystkim naszym harcerzom, instruktorom i sympatykom O?rodka - oraz tradycyjne Dosiego Roku. /Komenda HOW RANCHO/
 • 2009-12-23Tomek
 • ?yczenia ?wi?teczne i Noworoczne od Komendanta Hufca Wroc?aw
 •     Niech te ?wi?ta b?d? czasem mi?o?ci, dobroci i ufno?ci, Niech ta Gwiazdka na niebie rozb?y?nie b?dzie dla nas Dobr? Nowin?,Niech b?dzie to czas spe?niania si? marze?, Niech nie zabraknie czasu dla tych ktrych kochamy i tych ktrych kochamy jeszcze za ma?o, Niech b?d? pe?ne ?yczliwo?ci i ciep?a domowego ogniska, Niech nie zabraknie ?piewania kol?d i pachn?cej choinki i zapachu ciasta. Niech ?wi?ta te b?d? najcudowniejsze A Nowy Rok niech b?dzie obfitowa? w szczeglne i pi?kne dni, niech b?dzie pe?en nadziei i ufno?ci w lepszy ?wiat. Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yczy Hm. Krzysztof Ko?odziejczyk Komendant Hufca Wroc?aw
 • 2009-12-14Tomek
 • Spotkanie Wigilijne na Rancho '09
 •     W najbli?sz? sobot? 19 grudnia o godz.17:00 wszystkich cz?onkw i sympatykw serdecznie zapraszamy na spotykanie Wigilijne - Komenda O?rodka
 • 2009-12-01Tomek
 • 5-6 grudnia - rajd rancherski "RANCHOCZ?AP" 2009.
 •    5-6 grudnia odb?dzie si? rajd rancherski "RANCHOCZ?AP" 2009. Zbirka dla wyje?d?aj?cych w sobot? 5 grudnia o godz.07:00 na parkingu przed Urzedem Marsza?kowskim, przy ul. Mazowieckiej [tam, gdzie jak zwykle wyje?d?amy na obozy] Dla przypomnienia: wa?ne ?eby mie? zmienne obuwie [ t.z.w. kapcie] (?piwr nie jest potrzebny !!!).
 • 2009-11-26Tomek
 • Odprawa dru?ynowych na Rancho
 •     Dnia 28 listopada (w sobot?) tym razem o godz. 16.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych.
 • 2009-11-05Tomek
 • Operacja ?agiel 2009 - wieczornica o Tall Ships Races - Baltic 2009
 •    Serdecznie zapraszamy na wieczornic?, ktrej tematem b?d? relacje z udzia?u w Tall Ships Races - Baltic 2009 we wtorek 10.11.2009 o godz.18:00 oczywi?cie na Rancho. W 2009 roku harcerze i ?eglarze ze Stanicy wzi?li udzia? w najwi?kszym ?wi?cie ?aglowcw. Odwiedzili Estoni?, Finladi? i Litw?, wystartowali w regatach, zobaczyli kawa? ?wiata, no i sami pokazali si? ?wiatu ;).
 • 2009-10-28Kosik
 • Wyszukiwarka grobow - Wroclaw
 •    Pojawi?a sie wyszukiwarka miejsc pochwku dla komunalnych cmentarzy Wroc?awskich. Przed Wszystkimi ?wi?tymi my?l?, ?e si? przyda : http://mobiwroclaw.nazwa.pl/kultura/cment_redit.html
 • 2009-10-23Tomek
 • Zaproszenie na Zako?czenie Sezonu 2009 na Rancho
 •    Serdecznie zapraszamy wszystkich cz?onkw i sympatykw O?rodka na "Zako?czenie sezonu" na "Rancho" na godz.16:00.
 • 2009-10-16Tomek
 • Zaproszenie na Uroczyste Zako?czenie Sezonu 2009
 •    Zako?czenie sezonu i rozdanie nagrd za przedpo?udniowe regaty na Przystani UKS ?eglarz przy ul. Osobowickiej 70o godz.16:30. Organizatorzy gor?co zapraszaj?.
 • 2009-10-16Tomek
 • ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
 •    Dnia 17 pa?dziernika (w sobot?) o godz. 17.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych. Obecno?? OBOWI?ZKOWA!
 • 2009-10-02Tomek
 • Prze?o?one II Regaty o Puchar Przechodni Bosmana JK AZS odb?d? si? 03.10.2009
 •    Jacht Klub AZS Wroc?aw oraz Harcerski O?rodek Wodny Stanica z wielk? przyjemno?ci? zapraszaj? na II Regaty o Puchar Przechodni Bosmana Jacht Klubu. W ramach regat za?ogi harcerskie b?d? walczy?y o tytu? Harcerskiego Mistrza Jesieni. Dla 3 najlepszych za?g zosta?y ufundowane drogocenne nagrody. Regaty odb?d? si? 03 pa?dziernika na akwenie Odry mi?dzy mostem Pokoju i bulwarem Piotra W?ostowica.
 • 2009-09-29Tomek
 • XV Jesienne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe
 •    XV Jesienne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe "WA?Y 2009" odb?d? si? 10-11.10.2009r.
 • 2009-09-24Tomek
 • ZJAZD SPRAWOZDAWCZY NASZEGO HUFCA
 •    Dnia 07 listopada ( ?roda) odb?dzie sie Zjazd Sprawozdawczy Hufca Wroc?aw.
 • 2009-09-20Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 25 wrze?nia (w pi?tek) o godz. 18.00 spotykamy si? na odprawie dru?ynowych. Obecno?? OBOWI?ZKOWA!
 • 2009-09-17Tomek
 • Manewry Ratownicze ZHP w Polkowicach
 •    Inspektorat Ratowniczy naszej chor?gwi oraz Komenda Hufca w Polkowicach maj? przyjemno?? zaprosi? wszystkich ch?tnych do udzia?u w I CHOR?GWIANYCH MANEWRACH RATOWNICZYCH. Odb?d? si? one 24-25.10.2009 roku w Polkowicach. Wpisowe to 20 z? od osoby. Termin nadsy?ania zg?osze? 4- osobowych patroli (w tym pe?noletni opiekun) mija 10.10.2009
 • 2009-09-09Tomek
 • ODPRAWA DRU?YNOWYCH W HUFCU
 •    ODPRAWA DRU?YNOWYCH w Hufcu 14 wrze?nia br. o godzinie 17.30 W programie: 1. Wst?pne podsumowanie HAL 2009 2. Zjazd Sprawozdawczy Hufca 3. Wst?pny terminarz przedsi?wzi?? programowych Hufca 4. Prezentacja propozycji programowej. Licz? na niezawodny udzia?.
 • 2009-09-08Tomek
 • Z?az Kr?gw Instruktorw Seniorw ZHP Chor?gwi Dolno?l?skiej
 •    Z?az Kr?gw Instruktorw Seniorw ZHP Chor?gwi Dolno?l?skiej. Karkonosze 2009 Organizatorzy: • Referat Starszyzny i Seniorw Chor?gwi Dolno?l?skiej • Komenda Chor?gwi Dolno?l?skiej • Komenda Karkonoskiego Hufca ZHP • Kr?g Instruktorw Seniorw „Liczyrzepa” Informacje szczeg?owe i program w zak?adce FORUM
 • 2009-09-04Tomek
 • 10 wrze?nia od 7 do 16 nieczynna ?luza R?anka
 •    Z informacji RZGW Wroc?aw. Zak?ad Energetyczny we Wroc?awiu zawiadamia o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej na stopie? wodny R?anka.W zwiazku z tym zawiadamiamy, ?e w dniu 10.09.br. w godzinach od 7.00 do 16.00 wstrzymane b?d? ?luzowania obiektw p?ywaj?cych na tym stopniu.
 • 2009-07-22Tomek
 • Od dzi? ponowne udost?pnienie ?rdmiejskiego W?z?a Wodnego
 •    Za informacjami RZGW Wroc?aw : W dniu 22.07.br. od godz. 10.00 udost?pnia si? dla uprawiania ?eglugi szlaki wodne ?rdmiejskiego W?z?a Wodnego. Szczeg?owe informacje oraz warunki korzystania ze szlaku i mapa ?WW umieszczone s? na stronie internetowej RZGW w dziale „Wydzia? ?rdl?dowych Drg Wodnych”.
 • 2009-07-16Tomek
 • Zamkni?cie ?luzy w Brzegu Dolnym
 •    Z informacji RZGW we Wroc?awiu: W dniach 27.07.- 10.08.2009 r. zamkni?ta b?dzie ?luza Brzeg Dolny a tym samym wstrzymany przejazd statkw przez ten stopie?. Powy?sze podyktowane jest piln? konieczno?ci? przeprowadzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego urz?dze? ?luzy, ktre z powodu sytuacji powodziowej na Odrze nie mog?y odby? si? w planowanym wcze?niej terminie. Do czasu zamkni?cia tej ?luzy, ktra w okresie wykonywania pomiarw i bada? b?dzie odpompowana, armatorzy mog? realizowa? – przy korzystnych warunkach hydrologiczno-nawigacyjnych na Odrze swobodnie p?yn?cej – planowane tranzytowe przewozy ?adunkw. U?ytkownikw odrza?skiej drogi wodnej przepraszamy za powsta?e ograniczenie w ruchu ?eglugowym. Przypominam,ze nadal zamkni?ty dla ?eglugi jest ca?y ?rdmiejski W?ze? Wodny
 • 2009-07-08Tomek
 • Zniesienie zakazu p?ywa?
 •    W zwi?zku z unormowaniem sie stanu wody w Odrze w dniu 4.07.br.otwarty zostaje boczny wroc?awski w?ze? wodny na odcinku od ?luzy Opatowice do ?luzy Szczytniki bez ?luzowania statkw na tych stopniach wodnych.
 • 2009-07-01Tomek
 • Na Wieczn? Wacht? odszed? komandor Mieczys?aw Wrblewski.
 •    Z g??bokim ?alem zawiadamiam, ?e na Wieczn? Wacht? odszed? w wieku 93 lat komandor Mieczys?aw Wrblewski. By?,to wspania?y i zas?u?ony wodniak przez du?e "W" bo rzuca? czar na wszystkich bez wyj?tku. Nis? przedziwny majestat marynarza, oficera frachtowca, profesora nawigacji, ONZ-towskiego lingwisty, afryka?skiego podr?nika... no i fotografa, ktry dokumentuje swoje ?ycie niedowiarkom. Pozna? okr?ty wojenne (praktyka na "Orle", ?aglowiec "Iskra"). Odszed? cz?owiek zwi?zany z polskim morzem od czternastego roku ?ycia a jego pracowite ?ycie bieg?o na dogl?daniu spraw morskich jak i rzeki Odry."
 • 2009-06-25Tomek
 • Zakaz p?ywa? od 25 czerwca do odwo?ania
 •    W zwiazku z zamkni?ciem szlakw ?eglownych ?rdmiejskiego W?z?a Wodnego zarz?dzam od dnia 25 czerwca do odwo?ania zakaz p?ywa? jednostek klubowych oraz innych stacjonuj?cych na terenie naszego portu oraz zabezpieczenia ich i dozorowania w okresie przep?ywu t.z.w. "wysokiej wody"
 • 2009-06-25Tomek
 • Zamkni?cie ruchu ?eglugowego
 •    W zwi?zku ze wzrostem stanw wody na grnej Odrze, przekroczeniem stanu najwy?szej wody ?eglownej oraz prognoz? dalszych opadw na terenie po?udniowo-zachodniej Polski Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu informuje o zamkni?ciu- z dniem 25.06.br. szlakw ?eglugowych wroc?awskiego ?rdmiejskiego w?z?a wodnego. Wszystkich u?ytkownikw i kierownikw przystani prosimy o zabezpieczenie mienia l?dowego i p?ywaj?cego oraz sta?ego ich dozorowania i bie??cego ?ledzenia sytuacji hydrologicznej (stanw wd) celem ewentualnego podj?cia w por? dzia?a? ratowniczych. Maj?c na uwadze aktualnie wyst?puj?ce warunki wodne i prognozowane dalsze zwi?kszenie przep?yww w dorzeczu grnej i ?rodkowej Odry imprezy wodniackie, tj. m.in. Flis Odrza?ski i Oglnopolski Rejs ?eglarski „ODRA 2009” nie mog? odby? si? w zaplanowanych terminach. RZGW Wroc?aw Kierownik Wydzia?u ?rdl?dowych Drg Wodnych Janusz Bogucki
 • 2009-06-12Tomek
 • Jubileusz pi?ciolecia nadania imienia hm.tefana Mirowskiego Komendzie Dolno?l?skiej Chor?gwi
 •    V-cio lecie nadania imienia Dolno?l?skiej Chor?gwi ZHP - „Harcerstwo kszta?tuje indywidualnie charakter Ka?dego m?odego cz?owieka, Ktry decyduje si? na pewien styl ?ycia. St?d tak wa?ne s? dla nas wzorce osobowe I przyk?ady dzielno?ci” Stefan Mirowski
 • 2009-06-09Tomek
 • “VI Regaty ?eglarskie o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego”
 •    “VI Regaty ?eglarskie o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego” 1. Termin i miejsce regat: 13 czerwiec 2009 r, Wroc?aw, akwen Odry pomi?dzy Mostem Pokoju a Wysp? Piaskow?. Przyjmowanie zg?osze? – w godz. 09.00 - 10.30 na przystani JK AZS, ul. Wybrze?e Wyspia?skiego 40. Tam tak?e mo?na dokona? wodowania ?odzi. Start do pierwszego wy?cigu – godz. 11.00, nast?pne wg komunikatw Komisji S?dziowskiej. Zako?czenie regat przewiduje si? na godz. 15.00. Oficjalne og?oszenie wynikw i wr?czenie nagrd nast?pi na przystani Jacht Klubu AZS o godz. 16.30. W cz??ci nieoficjalnej przewoiduje si? zorganizowanie wsplnego grilla. 2. Organizatorami regat s?: Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski Jacht Klub AZS Wroc?aw HOW Rancho
 • 2009-05-29Iza
 • ostatnie po?egnanie
 •    DRUHNY I DRUHOWIE . Z przykro?ci? zawiadamiam,?e odszed? na wieczn? wart? dhW?ADYS?AW GUT hm by?y komendant chor?gwi wroc?awskiej.POGRZEB WE WTOREK 2 CZERWCA O GODZ.15.OO NA CMENTARZY OSOBOWICKIM.
 • 2009-05-25Tomek
 • III Wiosenne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe "WIOSNA 2009" (30-31.05.2009r.).
 •    Wroc?awski okr?gowy Zwi?zek ?eglarski ,Port Uraz i ZK? ENERGETYK zapraszaj? do wzi?cia udzia?u w III Wiosennych Turystycznych Regatach D?ugodystansowych "WIOSNA 2009" (30-31.05.2009r.).
 • 2009-05-13Tomek
 • III Szkolne Mistrzostwa Wroc?awia 23 maja 2009
 •    Fundacja HOBBITma zaszczyt zaprosi? na III Szkolne Mistrzostwa Wroc?awia w klasie omega. Szczeg?y w zak?adce "FORUM"
 • 2009-05-07Iza
 • Spotkanie po latach
 •    Dnia 16 maja o godz. 16.00 odb?dzie si? na terenie O?rodka spotkanie by?ych instruktorw i przyjaci? Hufca Wroc?aw Krzyki lub jak kto woli Hufca Wroc?aw Po?udnie. To ju? 50 lat min??o od czasu powstania Hufca na Krzykach. Zapewniamy dobr? zabaw?, wspomnienia, obejrzenie zdj?? i po?piewanie przy ognisku. Catering za w?asne kieszonkowe. Nale?y ze sob? przynie?? gar?? wspomnie? i bardzo dobry nastrj. Serdecznie zapraszam w imieniu grupy za?o?ycielskiej-Instruktorw trzeciego Hufca.
 • 2009-05-07Iza
 • DO PHINEZJI
 •    Dnia 9 maja o godz. 18.30 zapraszam cz?onkw by?ej Phinezji na krtkie spotkanie, ktre odb?dzie si? na HOW Rancho. My?l?, ?e los O?rodka dalej jest Wam nieoboj?tny.
 • 2009-05-07Iza
 • ODPRAWA
 •    W sobot? 9 maja o godz. 17.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych, przypominam o sk?adkach i akcji letniej.
 • 2009-05-04Tomek
 • II Otwarty Turniej Letni Jacht Klubu AZS Wroc??w
 •    Zarz?d Jacht Klubu AZS Wroc?aw, ma zaszczyt zaprosi? wszystkich ?eglarzy Wroc?awskich i Dolno?l?skich na cykl regat „II Otwarty Turniej Letni Jacht Klubu AZS Wroc?aw”. Szczeg?y w zak?adce "FORUM"
 • 2009-04-30Tomek
 • Pogada dla ?eglarzy szuwarowcw
 •    Informujemy ?e dnia 23.04.2009. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uruchomi? w ramach portalu ?agle Pogodynka.pl system zagro?e? meteorologicznych SMS\ na 20 akwenw w Polsce na stronie wwwzagle.pogodynka.pl
 • 2009-04-27Tomek
 • Strona i forum dyskusyjne o zagospodarowywaniu nabrze?y wroc?awskich
 •    Tu jest adres do strony na ktrej wodniacy mog? podyskutowa? i przedstawi? propozycje zabudowy nabrze?y Wroc?awia Autor strony prosi o uwagi i wsp?prac? http://www.urbanizacjanadbrzezy.pl/
 • 2009-04-20Tomek
 • Rozpocz?cie nowego sezonu ?eglarskiego 2009
 •    Zapraszamy na rozpocz?cie nowego sezonu ?eglarskiego 2009 w sobot? 25 kwietnia o godzinie 16, na terenie naszej drugiej przystani harcerskiej HOW STANICA ul.Ko?uchowska 13
 • 2009-04-20Tomek
 • Regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia
 •     25 kwiecie? 2009 r. Wroc?aw -na akwenie pomi?dzy Mostem Pokoju a Wysp? Piaskow?. zostan? rozegrane regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia .
 • 2009-04-14Tomek
 • Tramwajem po wodzie we Wroc?awiu
 •    Z informacji z Gazety Wroc?awiskiej - "Przybywa miast decyduj?cych si? na inwestowanie w tramwaje wodne. Do tej listy do??cza Wroc?aw, zamawiaj?cy taki tramwaj "u siebie", w stoczni przy ul. Ko?cierzy?skiej. Ju? od maja statek b?dzie kursowa? po Odrze na odcinku od zoo a? do Uniwersytetu Wroc?awskiego. Za pokonanie ca?ej tej trasy (w dwie strony) zap?acimy 10 z? - donosi "Gazeta Wroc�awska". W ten sposb ma powsta? alternatywa dla komunikacji miejskiej. Dotarcie statkiem spod mostu Zwierzynieckiego w okolice Uniwersytetu ma trwa? najwy?ej p? godziny. Tymczasem tramwaj linii 10 pokonuje ten sam odcinek w ok. 20 minut - jednak pod warunkiem, ?e nie utknie w korku. Je?li konstrukcja b?dzie udana - zapewne pojawi si? w tej stoczni wi?cej zainteresowanych. Wi?cej informacji znajdziesz na stronie: "POLSKA Gazeta Wroc?awska"
 • 2009-04-07Tomek
 • Kursy na Kierownikw i wychowawcw placwek wypoczynku dzieci i m?odziezy
 •    Zapraszamy ch?tnych na kursy dla: - kandydatw na wychowawcw na placwkach wypoczynku dzieci i m?odzie?y - kierownikw placwek wypoczynku dzieci i m?odzie?y (zgoda Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu KO/KPiU/OSE/431/15/2009) Szczeg?y w zak?adce FORUM i na stronie www.dolnoslaska.zhp.pl
 • 2009-04-06Tomek
 • XXVI Mi?dzynarodowy Zlot Harcerskich Dru?yn Wodnych „Mamry 2009”
 •    XXVI Mi?dzynarodowy Zlot Harcerskich Dru?yn Wodnych „Mamry 2009” – 22.04.09 – 25.04.09 – Sztynort – ZHP – Hufiec W?gorzewo
 • 2009-03-17Iza
 • Po?egnanie Teresy Po?oneckiej
 •    Z ogromnym smutkiem zawiadamiam, ?e w dniu dzisiejszym odesz?a na wieczn? wart? dh.hm.Teresa Po?oniecka. Od pocz?tku istnienia Hufca Krzyckiego by?a z nim zwi?zana, dzia?a?a spo?ecznie ponad 50 lat tworz?c wspania?y klimat. Tereniu! B?dzie nam Ciebie brakowa?o. Pogrzeb odb?dzie si? 21.03 o godz. 14.00 na Cmentarzu Grabiszy?skim. Msza ?a?obna 21.03 o godz. 7.30 w Ko?ciele przy ul. Sudeckiej.
 • 2009-02-09Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 14.02 (sobota) o godz. 16.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. Prosz? o niezawodne przybycie.
 • 2009-01-14Tomek
 • Tall Ships Races - Baltic 2009 HOW STANICA zaprasza na rejs
 •     HOW STANICA zaprasza na rejs w Tall Ships Races - Baltic 2009. Szczeg?y na stronie www.stanica.az.pl lub w STREFIE RANCHERA na naszym Forum
 • 2009-01-07Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 14 stycznia o godz. 17.30 odb?dzie si? pierwsza w Nowym Roku odprawa dru?ynowych. Prosz? o przemy?lenie sprawy najbli?szej akcji letniej. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2008-12-11Tomek
 • Spotkanie Wigilijne na Rancho
 •    W najbli?sz? sobot? 13 grudnia o godz.17:00 wszystkich cz?onkw i sympatykw serdecznie zapraszamy na spotykanie Wigilijne . - Komenda O?rodka
 • 2008-11-28Tomek
 • Uroczysto?? zako?czenia obchodw 50 lecia Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego.
 •    Dnia 5 grudnia o godz.15:30 we wroc?awkim ratuszu rozpocznie sieuroczysto?? zamykaj?ca obchody 50 lecia Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego, na ktr? otrzymali?my zaproszenie. W czasie uroczysto?ci m.in. zostan? wr?czone "Medale 50-lecia WrOZ?" . Zarz?d WrOZ? serdecznie zaprasza.
 • 2008-11-19Tomek
 • Nie ma podstaw do „podatku dennego”
 •    Za informacjami podanymi przez kol. Miros?awa Czernego z ZG PTTK - " Co jaki? czas pojawiaj? si? [ "cenne gospodarczo" ] pomys?y, by ze wzgl?dw fiskalnych a to podatek od dna wprowadzi?, a to od [„ruchomo?ci”], czyli powierzchni barek, jachtw, kajakw… Albo ju? do ko?ca zrwna? cen? ?luzowania zespo?u pchanego barek i kajaka… Otrzymali?my do ZG PTTK kopi? pisma Ministerstwa Infrastruktury do Prezesa Krajowego Zarz?du Gospodarki Wodnej z opini? prawn? na temat braku podstaw do [„dennego”] podatku. Co wa?niejsze – z opiniami, i? zamiast [„kara?”] nowymi podatkami, nale?y wspiera? rozwj drg wodnych i ?eglugi ?rdl?dowej, zarwno zawodowej, jak i turystycznej. Ze s?ownika: Roma locuta (est) causa finita (est) ?ac., Rzym przemwi?, sprawa sko?czona, rozstrzygni?ta; wypowied? Ko?cio?a jest wi???ca dla wiernych. Etym. - oparte na ?w. Augustynie (Kazanie 131, 10). Oby… Mirek Czerny "
 • 2008-11-09Tomek
 • IV Wroc?awski Przegl?d Kultury Studenckiej "W grach jest wszystko co kocham", odb?dzie si? w dniach 14-16 listopada
 •    Wszystkich mi?o?nikw piosenki turystycznej i studenckiej zapraszamy na IV Wroc?awski Przegl?d Kultury Studenckiej "W grach jest wszystko co kocham", ktry odb?dzie si? w dniach 14-16 listopada w Sto?wce Politechniki Wroc?awskiej przy ul.Smoluchowskiego Zagraj? m.in. Wolna Grupa Bukowina, Ma??e?stwo z Rozs?dku, S?odki Ca?us od Buby, Dom o Zielonych Progach, Orkiestra ?w. Miko?aja i wielu, wielu innych... Szczeg?owe informacje i program na stronie przegl?du http://przeglad.wgorach.art.pl/ Serdecznie zapraszamy...:) Biuro Organizacyjne Przegl?du
 • 2008-11-05Iza
 • Odprawa!
 •    Dnia 8 listopada w godzinach do po?udniowych spotykamy si? przy porz?dkowaniu sprz?tu i przygotowaniu do zimowania. O godz. 16.00 odprawa dru?ynowych, na ktr? nale?y przynie?? wpisowe na Ranchocz?ap od wszystkich uczestnikw rajdu. Przypominam o uregulowaniu sk?adek harcerskich i instruktorskich, b?dzie to rwnie? uwzgl?dniane przy kwalifikacji do Ranchocz?apu. Wpisowe za Ranchocz?ap wynosi 50z? od osoby. Omwienie programu rajdu nast?pi na odprawie.
 • 2008-11-05Kosik
 • Zmar? Brodek - Zbyszek Brodawka
 •    Kolejna smutna wiadomo??, jaka pojawia sie u nas co jakis czas. Zmar? Zbyszek Brodawka - kolega ze starej 10WWDH, wieloletni bosman obozw w Krzeczkowie, dobry kompan w czasach naszej m?odo?ci. Pogrzeb na Cmentarzu Grabiszy?skim - pi?tek 7 listopada - 14:00
 • 2008-10-24Tomek
 • Echa z zako?czenia sezonu 2008 Wroc?awskiego Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego - wyr?nienie dla RANCHA
 •    Zostali?my docenieni przez Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski i otrzymali?my wyr?nienie za " ogromy wk?ad w organizacje i zabezpieczenie imprez sportowo-turystycznych oraz dzia?alno?? szkoleniow? w sezonie 2008" .
 • 2008-10-18Tomek
 • ZAKO?CZENIE SEZONU ?EGLARSKIEGO 2008
 •     HOW Rancho zaprasza wszystkich na uroczyste zako?czenie sezonu ?eglarskiego, ktre odb?dzie si? na przystani w dniu 19. pa?dziernika (niedziela). o godz. 14:00 [ uroczysty apel ko?cz?cy sezon ] od ok. 14:30 - ognisko z kie?baskami. Do zobaczenia !
 • 2008-10-12Tomek
 • Zaproszenie na ?lub Magdy Jurskiej
 •    Dni? 18 pa?dziernika o godz.17:30 nast?pi d?ugo oczekiwana ceremonia,czyli ?lub naszej kole?anki Magdy Jurskiej, na ktr? ju? otrzymali?my zaproszenie.Odb?dzie si? to w Urz?dzie Stanu Cywilnego przy ul. W?odkowica.
 • 2008-09-30Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 1.10(?roda) o godz.17.30 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych!! Obecno?? obowi?zkowa!!
 • 2008-09-12Iza
 • ODPRAWA
 •    Pierwsza po wakacyjna odprawa dru?ynowych tj. Romana, Daniela, Bartka, Ogra, A?ki oraz bosmana Piotrasa i KW? Tomka, odb?dzie si? w najbli?sz? ?rod? tj. 17 wrze?nia o godz.17.30. Obecno?? OBOWI?ZKOWA !
 • 2008-09-11Tomek
 • Jesienna edycja kajakowego Sp?ywu Dooko?a Wroc?awia
 •    Jesienna edycja Sp?ywu Dooko?a Wroc?awia organizowana przez Klub PEGAZ ju? 3 wrze?nia !!! Zapraszamy do udzia?u sta?ych uczestnikw jak i nowe za?ogi. W kolejnej edycji przewidujemy super upominki!!! - pami?tkowy pendrive ze zdj?ciami sp?ywu oraz gry i zabawy - m.in. turniej gry w Boule. Zapraszamy do wpisw ju? teraz na stronie www.pegaz.wroc.pl REGULAMIN IX Sp?ywu Dooko?a Wroc?awia – Jesie? 1. Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportw Wodnych i Rowerowych PEGAZ. 2. Termin: 13 wrze?nia 2008 r. 3. Miejsce: Wroc?awski W?ze? Wodny; pocz?tek sp?ywu: Stara Odra na wysoko?ci marketu E'Leclerc (przed jazem R?anka) 4. Cel sp?ywu: Popularyzacja Wroc?awskiego W?z?a Wodnego jako miejsca dla rekreacji i aktywnego sp?dzania czasu dla Wroc?awian. 5. Program Sp?ywu, 13 wrze?nia 2008: 10.00 11.30 przyjmowanie zg?osze?, wodowanie kajakw; 12.00 rozpocz?cie IX Sp?ywu Dooko?a Wroc?awia – Jesie?; 15.30 spodziewane pierwsze ?odzie na „mecie”; 16.00 rozpocz?cie wsplnej biesiady; gry i zabawy rekreacyjne; turniej gry w Boule ognisko 6. Warunki uczestnictwa: Uczestnikiem sp?ywu mo?e by? ka?da osoba doros?a oraz nieletni pozostaj?cy pod opiek? doros?ych w czasie trwania imprezy. Zg?oszenia: przyjmowane od 20 sierpnia 2008 r. - w formie elektronicznej na stronie www.pegaz.wroc.pl lub osobi?cie w biurze przy ul. Pasterskiej 2 we Wroc?awiu. Op?ata za uczestnictwo wynosi 25 pln od osoby (dla posiadaczy w?asnych kajakw) lub 35 pln od osoby (dla osb chc?cych wynaj?? kajak u organizatora). Z uwagi, i? organizator dysponuje ograniczon? ilo?ci? kajakw prosimy przy dokonywaniu rejestracji o zaznaczenie rezerwacji kajaka. Op?aty nale?y wnosi? na konto 13 1940 1076 3023 5139 0000 0000, lub w biurze klubu przy ul. Pasterskiej 2. Dost?pno?? kajakw jest ograniczona i decyduje kolejno?? zg?osze?. W celu potwierdzenia rezerwacji sprz?tu prosimy o kontakt drog? e-mail: pegaz@pegaz.wroc.pl lub telefonicznie 0 603-953-734; 8. Organizator zapewnia: pami?tkowy pendrive, na ktrym zapiszemy zdj?cia ze Sp?ywu; kupon na kie?bask?; pami?tkowe dyplomy; ubezpiczenie NNW; 9. Trasa i dystans: P?tla IX Sp?ywu rozpoczyna si? na Starej Odrze na wysoko?ci marketu E'Leclerc (przed jazem R?anka); przenoska z omini?ciem jazu iglicowego, ?luza Szczytniki, Ostrw Tumski, z przenosk? z omini?ciem ?luzy Mieszcza?skiej, Odr? Po?udniow? z powrotem do Przystani Las Pegaz. D?ugo?? trasy to oko?o 13 km; 10. Bezpiecze?stwo: Ka?dy uczestnik w czasie sp?ywu bezwzgl?dnie posiada na sobie kamizelk? asekuracyjn?. Uczestnicy sp?ywu podporz?dkowuj? si? komunikatom i poleceniom s?u?b technicznych w trakcie sp?ywu. Szczegln? ostro?no?? nale?y zachowa? podczas ?luzowania. Na ?luzie Szczytniki b?dzie osoba odpowiedzialna za wp?ywanie i wyp?ywanie kajakw oraz czuwaj?ca nad przebiegiem ?luzowania. Bezwzgl?dnie nale?y podporz?dkowa? si? poleceniom koordynatora przej?? przez ?luzy. Ka?dy uczestnik zobowi?zany jest do udzielania pomocy potrzebuj?cym lub kontaktuje si? z asekuracj? sp?ywu pod numer 601 100 100 oraz 0 502 488 355 Ka?dy uczestnik sp?ywu ubezpieczony jest polis? NNW. 11. Warianty nieprzewidzianych trudno?ci: W przypadku niesprzyjaj?cej aury w dniu sp?ywu organizator ma prawo do odwo?ania imprezy lub ustanowienia przesuni?cia terminu sp?ywu. Pozosta?e warunki uczestnictwa – bez zmian. 12. Postanowienia ko?cowe: W przypadku nieprzewidzianych okoliczno?ci Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie sp?ywu. W przypadku przesuni?cia terminu sp?ywu uczestnikom nie przys?uguje zwrot wpisowego. Osoby nie przestrzegaj?ce regulaminu sp?ywu mog? by? wydalone ze sp?ywu. Uczestnicy odpowiadaj? materialnie za szkody wyrz?dzone przez siebie w trakcie trwania imprezy. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu nale?y do Organizatora.
 • 2008-09-08Tomek
 • Statki wracaj? do centrum Wroc?awia
 •    W informacji z "GAZETY WROC?AWSKIEJ" z 30.08.2008 --- Od ponad 60 lat znaki zabrania?y rejsw po Odrze w najpi?kniejszej cz??ci miasta. Teraz si? to zmieni. To ju? przes?dzone. Statki b?d? mog?y wp?yn?? do ?cis?ego centrum Wroc?awia. I to ju? [Albo jeszcze) we wrze?niu br. Wreszcie pop?yniemy mi?dzy mostem Piaskowym a ?luz? Mieszcza?sk?. Z pok?adu b?dziemy mogli zobaczy? najpi?kniejsze wroc?awskie zabytki oraz wyspy: Bielarsk?, S?odow? czy M?y?sk?. - Od 1945 roku znaki zabrania?y ?eglugi w tym miejscu. Do tej pory utrzymywali?my ten zakaz ze wzgl?du na bezpiecze?stwo mieszka?cw. W wielu miejscach rzeka jest nieprzewidywalna, a infrastruktura zaniedbana od lat - wyja?nia Jan Py?, dyrektor Urz?du ?eglugi ?rdl?dowej we Wroc?awiu. Jednak dodaje, ?e po ostatnich uzgodnieniach z Regionalnym Zarz?dem Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu, prawdopodobnie ju? we wrze?niu, rejsy po tym odcinku Odry znw b?d? legalne. Jednocze?nie dyrektor zastrzega, ?e amatorzy sp?dzania czasu na wodzie b?d? musieli ?ci?le przestrzega? nowych znakw. Niestety, wci?? nie b?d? one pozwala?y na korzystanie z tego odcinka kajakarzom czy ?odziom wios?owym. Wszystkie jednostki wp?ywaj?ce do centrum od strony mostu Tumskiego b?d? musia?y posiada? w?asny silnik. Pop?yn? ?ci?le wyznaczon? drog? do ?luzy Mieszcza?skiej, gdzie maj? zawraca? i p?yn?? przez ?luz? Piaskow?. - To ?wietna informacja - nie kryje rado?ci Tadeusz Hordejuk, kapitan statku "Driada" i w?a?ciciel firmy Retman, oferuj?cej rejsy statkiem po Odrze. - Czeka?em na tak? decyzj? kilka lat. Szkoda, ?e sezon dobiega ko?ca, ale w przysz?ym roku na pewno b?dzie zainteresowanie rejsami w otoczeniu wroc?awskich wysp - dodaje. I zdradza, ?e w gotowo?ci do takich rejsw ju? czeka dwunastoosobowy katamaran.Ale to nie koniec dobrych nowin dla wodniakw. W Ministerstwie ?rodowiska od kilku miesi?cy trwaj? prace nad rozporz?dzeniem, ktre mia?oby uczyni? miejski odcinek Odry we Wroc?awiu tak zwan? drog? wodn?. A to oznacza mo?liwo?? uruchomienia wi?kszych inwestycji w tym miejscu. Chodzi m.in. o remont nabrze?y i budow? sieci przystani. - Na pewno znajd? si? na nie pieni?dze - podkre?la Ryszard Kosierb dyrektor RZGW we Wroc?awiu. - Mamy zagwarantowan? po?yczk? z Banku ?wiatowego, ktr? przeznaczymy na Wroc?awski W?ze? Wodny. To oko?o 250 mln euro do wykorzystania ju? w 2009 roku - zapewnia. O tym, ?e miejskie fragmenty rzek, to doskona?e miejsce dla rozwoju turystyki od lat wiedz? np. w Amsterdamie, gdzie mo?na zacumowa? w setkach przystani. Ale nowych przystani rzecznych przybywa w naszym kraju - cho?by w Bydgoszczy, ktra postawi?a na wypoczynek na wodzie.
 • 2008-08-29Tomek
 • Roz?adunek sprz?tu
 •     Wszystkich, ktrzy z r?nych wzgl?dw nie byli dzi? [pi?tek o godz.17:00] na Rancho do [roz?adunku] sprz?tu informuj?,?e z powodw niezale?nych od nas powrt op?ni? si?. Spodziewam si? ,?e spotykamy sie na Rancho odebra? ?odzie z Krzeczkowa jutro [ SOBATA] ale o godz. 08:30. Licz? na wi?ksz? frekwencje ni? dzi? :)
 • 2008-08-27Tomek
 • Zbirka do roz?adunku sprz?tu
 •    W pi?tek ok. godz.17:00 , wszyscy b?d?cy ju? we Wroc?awiu ,spotykamy sie na Rancho celem odbioru [roz?adunku] sprz?tu powracaj?cego z obozw w Krzeczkowie. Licz? na spor? frekwencje.
 • 2008-07-14Kosik
 • rejs na Lofoty
 •    Witam! zapraszam do udzialu w resie etapowym na Lofoty - wyspy na Morzu Norweskim. Etap I; 9-27 sierpnia, trasa: Thyboroen-Fiordy Norwegii-Lofoty-Tromsoe Etap II: 27 sierpnia-14 wrzesnia, Tromsoe-Lofoty-Fiordy-Thyboroen Etap III: 14-25 wrzesnia, Thyboroen-Helgoland-Hamburg-Kanal Kilonski-Sassnitz-Swinoujscie. W etapie I i II liczymy na wyplywanie ponad 300 h na wodach plywowych na jachcie Lc 15,5 m. Etap III pomyslany jest glownie o wyplywaniu stazu na wodach plywowych dla kandydatow na stopien jachtowego sternika morskiego. Szczegoly rejsow na naszej stronie: www.tortuga.org.pl sail-ho! Bogdan Sobilo
 • 2008-07-12Tomek
 • WYJAZD NA II TURNUS I POWRT Z I - ego
 •    Zbirka na wyjazd dla uczestnikw II turnusu w Krzeczkowie wtorek 15 lipca o godz. 08:00 tradycyjnie na parkingu przy Urz?dzie Marsza?kowskim. Natomiast przewidywany powrt uczestnikw I turnusu w tym samym miejscu ok. godz.17:00
 • 2008-07-08Tomek
 • NIEOBOZOWE LATO
 •    Od wczoraj [ 7 lipca ] na terenie osrodka ruszy? pierwszy turnus Nieobozowego lata. Jest komplet. Byle tylko pogoda nie popsu?a wspania?ej zabawy.
 • 2008-06-28Iza
 • Zbirka do rozstawienia miasteczka NAL-owskiego
 •    Wszystkich "rancherskich" uczestnikw II turnusu bardzo prosz? o stawienie si? na Rancho dnia 4 lipca o godz.11 w celu pomocy przy rozstawieniu miasteczka NAL-owskiego.
 • 2008-06-23Tomek
 • Pogrzeb naszego kolegi Adama M?karskiego.
 •    Ze smutkiem zawiadamiamy, ?e w pi?tek o godz.11:30 na cmentarzu na Grabiszynku odb?dzie si? pogrzeb tragicznie zmar?ego naszego kolegi Adama M?karskiego. Msza odprawiona zostanie o godz.08:00 rano w ko?ciele ?w.Wawrzy?ca na Zernikach.
 • 2008-06-17Iza
 • Odprawa
 •    Dnia 18 czerwca (?roda) o godz. 17.30 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. To ju? ostatnia przed wakacjami. Obecno?? OBOWI?ZKOWA !
 • 2008-06-16Tomek
 • ?wiadectwa z kursw wychowawcw i kierownikw do odbioru
 •    Informujemy, ?e mo?na odbiera? ?wiadectwa uko?czenia kursu wychowawcw (z terminu 31 maja - 8 czerwca) oraz z kursw kierownikw (17 maja i 1 czerwca). ?wiadectwa prosimy odbiera? osobi?cie (w przypadku odbierania ?wiadectw tak?e dla innych osb wymagane jest pisemne upowa?nienie) w siedzibie Komendy Chor?gwi Dolno?l?skiej ZHP we Wroc?awiu (ul. Nowa 6, boczna od ul. Piotra Skargi k/Wzgrza Partyzantw) od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8 - 16. Osoba kontaktowa - hm. Arkadiusz Gazda.
 • 2008-05-26Tomek
 • ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
 •    Odprawa dru?ynowych - ?roda 28 maja o 17:30
 • 2008-05-16Tomek
 • Szkolne Mistrzostwa Wroc?awia w klasie Omega.
 •    W sobot? 24 maja 2008 K? Wyspy Zaczrowane organizuje Szkolne Mistrzostwa Wroc?awia w klasie Omega. Regaty odb?d? si? w formule match-racing( jeden na jeden ) na jachtach K? Wyspy Zaczrowane. Szczeg?y w zak?adce FORUM. Organizatorzy serdecznie zapraszaj? wszystkich ?eglarzy - w wieku szkolnym :)
 • 2008-05-16Tomek
 • Spartakiada Dru?yn Wodnych i IV Regaty o Harcerskie Mistrzostwo Wroc?awia
 •    17-18 maja odb?dzie si? Spartakiada Dru?yn Wodnych.O godz.19:00 Oficjalne Rozpocz?cie Sezonu oraz od godz.11:00 do 16:00 Regaty o Harcerskie Mistrzostwo Wroc?awia na akwenie przy Katedrze. B?dzie to ju? IV edycja tej imprezy. Serdecznie zapraszamy.
 • 2008-05-15Tomek
 • Warsztaty "Program YUNGA & KADET" w ?odzi.
 •    Program Edukacji ?eglarskiej dla dzieci i m?odzie?y JUNGA & KADET, stworzony przez Polski Zwi?zek Zeglarski, doczeka? si? kolejnej cyklicznej imprezy. S? ni? warsztaty marynistyczne organizowane przez Komend? Chor?gwi ZHP w ?odzi. Przeznaczone s? dla kadr harcerskich dru?yn ?egllarskich i nie tylko. Na spotkanie pasjonatw kultury ?eglarskiej zapraszamy 17 maja br. o godz. 11.00 do siedziby KCh ZHP ul. Stefanowskiego 19 - kontakt: pwd. Ola Che?ko
 • 2008-05-12Tomek
 • ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
 •    Odprawa dru?ynowych - ?roda 14 maja o 17:30 .
 • 2008-04-14Tomek
 • Otwarcie Sezonu ?eglarskiego '08 we Wroc?awiu
 •    Wr.O.Z.? i J.K.AZS zapraszaj? na Uroczysto?? Otwarcia Sezonu ?eglarskiego 2008, ktra odb?dzie si? na przystani JK AZS Wroc?aw dnia 26 kwietnia 2008 o godz. 1630 Przed po?udniem od godz.10.00 do 15.00 - IX Regaty o Puchar Prezydenta Wroc?awia na akwenie mi?dzy Mostem Pokoju a Wysp? Piaskow?. O godz.16.30 Uroczyste Otwarcie Sezonu ?eglarskiego 2008 (og?oszenie wynikw Regat) Od godz.18.00 Wieczr ?eglarski w Jacht Klubie AZS Wroc?aw.W imieniu organizatorw serdecznie zapraszamy.
 • 2008-04-07Tomek
 • OTWARCIE WROC?AWSKIEGO SEZONU WODNIACKIEGO '08
 •    Dnia 11 kwietnia o godz.17:00 na terenie O?rodka b?dziemy go?ci? wszystkich wodniakw i go?ci na "Otwarciu Wroc?awskiego Sezonu Wodniackiego '08 " ,na ktre w imieniu organizatorw i w?asnym serdecznie zapraszamy.
 • 2008-04-07Tomek
 • ODPRAWA DRU?YNOWYCH na Rancho
 •    Odprawa kadry - dru?ynowych - ?roda 9 kwietnia o 17:30
 • 2008-03-25Tomek
 • Najbli?szy kurs wychowawcw
 •    Kursy Wychowawcw ju? 19, 20, 26, 27 KWIETNIA – zg?oszenia do 1 kwietnia
 • 2008-03-19Tomek
 • Przykra Informacja
 •    Ze smutkiem zawiadamiamy, ?e jutro [czwartek] o godz.13:00 na cmentarzu osobowickim po?egnamy zmar?ego nagle, ojca naszej instruktor dh. Magdy Jurskiej.
 • 2008-03-12Tomek
 • Spotkanie Wielkanocne w Hufcu
 •    We wtorek 18. marca 2008 o godz. 18:00 w siedzibie Hufca Wroc?aw odb?dzie si? ?wi?teczne spotkanie instruktorw i dru?ynowych druhny b?d? malowa? jajka, a druhowie ?apa? krliki... :) b?dzie to okazja do wsplnego sp?dzenia czasu w gronie instruktorskim, podzielenia si? jajkiem i z?o?enia ?wi?tecznych ?ycze? serdecznie zapraszamy!!
 • 2008-01-02Iza
 • ODPRAWA!
 •    Z okazji Nowego Roku: spe?nienia marze?, Szcz??liwych dni i realizacji planw ?yczy Komenda O?rodka. Dnia 8 stycznia o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych, na ktr? serdecznie zapraszam. Prosz? o przygotowanie swoich propozycji dotycz?cych akcji letniej 2008. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2007-12-14Tomek
 • Wigilia 2007
 •    W najbli?sz? sobot? tj.dnia 15 grudnia o godz.17.00 spotykamy si? na Rancho na WIGILII. Rancherw i sympatykow serdecznie zapraszamy.
 • 2007-12-06Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 11 grudnia o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych zwi?zana z organizacj? wigilii Rancherskiej. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2007-11-30Tomek
 • RANCHOCZ?AP
 •    Zbirka dla wyje?d?aj?cych na RANCHOCZ?AP [oprcz zuchw z Radwanic] w sobot? o godz.08:30 na parkingu przed Urzedem Marsza?kowskim, przy ul. Mazowieckiej [tam, gdzie jak zwykle wyje?d?amy na obozy]. Dla przypomnienia: wa?ne ?eby mie? ?piwr i kas? za rajd [ 20 z?, je?li kto? jeszcze nie wp?aci? ].Oprcz tego co? na prowiant i wydatki w?asne.
 • 2007-11-14Iza
 • PRACOWITA SOBOTA!
 •    W najbli?sz? sobot? tj.dnia 17 listopada o godz.11.00 spotykamy si? na Rancho w celu przygotowania sprz?tu do zimowania. Zadaniem tym kieruj? Daniel Skwarnik i Marek ?urowski, a ca?o?? nadzoruje Tomek Gil. Licz? na du?e zainteresowanie Rancherw i serdecznie zapraszam do wsplnej pracy.
 • 2007-11-07Iza
 • ODPRAWA!
 •    Dnia 13 listopada (wtorek) o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych i bosmana. Obecno?? obowi?zkowa!! Oczywi?cie na Rancho.
 • 2007-10-24Tomek
 • Zjazd Hufca Wroc?aw
 •    Na podstawie 48 Statutu ZHP komenda hufca zwo?uje Zjazd Hufca Wroc?aw w dniu 24.11.2007 r. (sobota). Zjazd odb?dzie si? w Harcerskim O?rodku Wodnym „Rancho” przy ul. Na Grobli we Wroc?awiu o godzinie 11.00. 1.2. Informacje 1.2.1. Zgodnie ze Statutem i Ordynacj? Wyborcz? ZHP (Uchwa?a RN nr 4/XXXIII z dn. 28 stycznia 2006 r.) og?aszam list? uczestnikw Zjazdu Hufca Wroc?aw posiadaj?cych czynne prawo wyborcze: [z HOW Rancho s? to] : - phm. Kie?bus Roman - dru?ynowy 21 WrWDH „Rancherz?tka” - Mitkowski Micha? - dru?ynowy 16 WrDH „Geromino” - Szwakop Paulina - dru?ynowa 6 WrWDH „Margot” - hm. ?urowska Izabela - komendantka HOW „Rancho” - ?urowska Joanna - Dru?ynowa PrWrWDH - hm. ?urowski Jerzy - przewodnicz?cy HKS „Le?ne Ludki” - pwd. ?urowski Marek - dru?ynowy 9 WrDH „Phinezja” Zgodnie z pkt.20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwo?ania lub zastrze?enia do listy uczestnikw Zjazdu Hufca ZHP Wroc?aw mog? by? zg?aszane w ci?gu 7 dni od daty og?oszenia listy. CZUWAJ ! hm. Krzysztof Ko?odziejczyk
 • 2007-10-17Tomek
 • Zaproszenie na RANCHO na 50 lecie WrOZ?
 •    Komenda Harcerskiego O?rodka wodnego RANCHO serdecznie zaprasza wszystkich by?ych i obecnych cz?onkw i sympatykw O?rodka na uroczyste obchody 50-lecia WrOZ?, w tym "Zamkni?cie Sezonu '07" , ktre odb?d? si? na naszym terenie dnia 20.X.2007 o godz.16:00. W programie rwnie? gie?dy, wyst?py zespo?w szantowych i katering.
 • 2007-10-12Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 16 pa?dziernika(wtorek) o godzinie 18.00odb?dzie si? odprawa dru?ynowych oczywi?cie na Rancho. Ze wzgl?du na zbli?aj?ce si? 50-lecie OZ? obecno?? obowi?zkowa!!
 • 2007-10-08Tomek
 • Zaproszenie na 50 lecie Wr.Okr?gowego Zwi?zku ?eglarskiego
 •    Najblizsze wydarzenia i imprezy towarzysz?ce obchodom 50 lecia Wr.O.Z.? : - 18 pa?dziernika g.18.00, Ko?ci? Garnizonowy - Uroczysta Msza ?w. w intencji wroc?awskich ?eglarzy. - 20 pa?dziernika: - XIV Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry (w klasach m?odzie?owych) - Regaty o Puchar 50-lecia WrOZ? (w klasach turystycznych) przy Bulwarze Xawerego Dunikowskiego - naprzeciw Katedry (wi?cej informacji na: www.wrozz.wroclaw.pl). Od godz. 11. - Festyn 50-lecia WrOZ? (HOW Rancho, ul. Na Grobli 49 ). W godz. 14-16 zabawy dla dzieci, godz. 16.30 - uroczyste rozpocz?cie Festynu i og?oszenie wynikw regat, aukcja na rzecz udzia?u dzieci z domw dziecka w obozach ?eglarskich, wyst?py zespo?w szantowych do rana... - 02-16 listopada - Wystawa fotograficzna w Rynku "Wroc?awskie ?eglarstwo - od czasw powojennych do dnia dzisiejszego" - 10 listopada - Uroczyste otwarcie wystawy z prezentacj? jachtw w Rynku
 • 2007-09-22Tomek
 • XIII Jesienne Regaty D?ugodystansowe 6-7 pa?dziernika
 •    XIII Jesienne Turystyczne Regaty D?ugodystansowe “WA?Y 2007” - Termin regat: 06-07 pa?dziernik 2007 r. Do zawiadomienia o regatach zosta?a do??czona mapa trasy regat zaczerpni?ta z wydawnictwa: „:Przewodnik po Odrze. R?dzin-Uraz-Wa?y” wydanego przez Port Uraz pod redakcj? naszego kolegi Waldemara Koczewskiego. Program regat i inne szczeg?y w dziale FORUM P.S. Nowelizacja polega na: d la za?g b?dzie zarezerwowany odp?atny (21,40 z?/os.) nocleg w domkach w o?rodku w Wa?ach ?l. W tym celu b?dzie pobierane wpisowe w w/w wysoko?ci podczas zapisywania za?g do regat na przystani Fundacji Hobbit. W przypadku, gdyby ilo?? miejsc noclegowych w domkach okaza?a si? niewystarczaj?ca moŜe zosta? zorganizowany nocleg we wsplnej sali. NaleŜy wi?c zaopatrzy? si? w ?piwory. Osobom, ktre b?d? musia?y skorzysta? z noclegu na sali gimnastycznej b?dzie zwracana kwota w wys. 14 z?.
 • 2007-09-18Iza
 • Nabr do dru?yny zuchowej
 •    Je?li masz dziecko w wieku zuchowym (7-10 lat) i chcia?by? zapisa? go do dru?yny to w najlbi?szy pi?tek tj. 21.09. o godz. 18.00 organizujemy spotkanie dla rodzicw i dzieci. Serdecznie zapraszamy!!! Asia ?urowska i Kasia Witek
 • 2007-09-18Tomek
 • Wodniacy na start!
 •    Wodniacy na start! Od 27 do 30 wrze?nia harcerze-wodniacy zmierz? swoje si?y podczas XLI Spartakiady Harcerskich Dru?yn Wodnych oraz Dru?yn Realizuj?cych Elementy Specjalno?ci Wodnej organizowanej przez Zesp? Pilota Chor?gwi Gda?skiej ZHP w Pucku. Podczas czterodniowych zmaga? harcerze, harcerze starsi i w?drownicy zmierz? si? w konkurencjach na wodzie i l?dzie takich jak p?ywanie na wios?ach i ?aglach, bieg harcerski, turniej piosenki czy badanie znajomo?ci anatomii morza. Szczeg?owe informacje na temat przebiegu i regulaminu imprezy do pobrania. Zg?oszenia do 20 wrze?nia przyjmuje hm. Weronika Pyda-Ledwo?, tel. 0-502-504-980 lub (0-58)346-0932 e-mail: woda@gdanska.zhp.pl inf. nades?a?a Ma?gorzata Pomorska HO gda?ski korespondent serwisu regiony.zhp.pl
 • 2007-09-14Tomek
 • Kolejne narodziny u Kosw
 •    Dzi? ok. godz.12:00 otrzyma?em informacje: rodzina Kosw powi?kszy?a si?. Przyby?a im creczka. Gratulacje.
 • 2007-09-09Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 14.09.07 o godz. 18.00 zapraszam dru?ynowych i bosmana na pierwsz? powakacyjn? odpraw?. Licz? na obowi?zkowe przybycie!!
 • 2007-08-25Kosik
 • Wolna koja
 •    Witam! mamy wolne miejsca w rejsie na plywy 31 sierpnia 11 wrzesnia. trasa Amsterdam Helgoland Kanal Kilonski Swinoujscie. mozliwosc uzyskania 100 h na plywach dla tych co chca uzyskac morsa! cena last minute tylko 1450 zl za calosc. kontakt Andrzej Sawicki kom. 606 320 336. pozdrawiam Bogdan Sobilo
 • 2007-07-31Tomek
 • 50 lat WrOZ? - konkurs na logo!
 •     Zapraszamy wszystkich do nadsy?ania swoich propozycji specjalnego loga uroczysto?ci zwi?zanych z 50-leciem WrOZ?. Projekty prosimy nadsy?a? do 30 lipca na adres WrOZ? lub mailowo: aguspe [at] interia.pl (z dopiskiem KONKURS WROZ?).
 • 2007-07-27Tomek
 • Namiary na " w nag?ym wypadku"
 •    Ratownicy medyczni, policjanci, stra?acy i wszyscy inni, ktrzy interweniuj? na miejscu wypadkw, wielokrotnie napotykaj? na trudno?ci, kiedy musz? skontaktowa? si? z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W?oskie media, po przeprowadzonych rozmowach z pracownikami s?u?b ratowniczych - zaproponowa?y, aby?my w specjalny sposb oznakowali w swojej komrce numer - pod ktrym to w nag?ych wpadkach mo?na by?oby skontaktowa? si? z bliskimi poszkodowanych. Bardzo cz?sto telefon komrkowy jest jedynym przedmiotem, ktry mo?na przy nich znale??. Szybki kontakt pozwoli?by na uzyskanie takich informacji jak grupa krwi, jakie przyjmuj? leki, czy cierpi? na jakie? choroby, czy s? alergikami... Ratownicy zaproponowali, aby ka?dy w swoim telefonie umie?ci? na li?cie kontaktw - osob?, z ktr? trzeba si? skontaktowa? w nag?ych wypadkach. Lista kontaktw w naszych telefonach - zwykle jest bardzo d?uga i nie wiadomo kogo w pierwszej kolejno?ci powinni?my powiadomi?. Wed?ug w?oskich ratownikw, mi?dzynarodowy skrt pod ktrym mo?na by?oby umie?ci? taki numer to: ICE (=in Case of Emergency) tzn. w nag?ym wypadku. Takie oznakowanie upro?ci?oby prac? wszystkim s?u?bom ratowniczym. Gdyby kto? chcia? umie?ci? wi?cej osb w swoim telefonie mg?by je oznaczy? w nast?puj?cy sposb: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Pomys? jest ?atwy w realizacji, nic nie kosztuje - a mo?e by? bardzo u?yteczny. Przecie? dzisiaj prawie ka?dy dysponuje telefonem komrkowym. Aktualnie podobna akcja jest rozwijana w innych krajach Europy (i nie tylko). Poniewa? szczeglnie w Polsce, gdzie ginie o wiele za du?o osb w ruchu drogowym (ale dotyczy to przecie? nie tylko takich sytuacji !) prosz? Pa?stwa o wprowadzenie pod has?em ICE "namiarw" Waszych najbli?szych. Jdnocze?nie prosz? o popularyzacj? tej idei: Nie kosztuje nic, a mo?e pomc ocali? ?ycie.
 • 2007-07-07Tomek
 • Pozdrowienia z obozu z Krzeczkowa
 •    Wszystkim siedz?cym we Wroc?awiu gor?ce pozdrowienia z jak na razie zimnego i mokrego Krzeczkowa.
 • 2007-07-03Tomek
 • Wyjazd na obz.
 •    To ju? w czwartek 5 lipca o godz.09:00 wyruszamy na obz do Krzeczkowa. Autokar podstawiony b?dzie na ul. Wybrze?e Juliusza S?owackiego [ obok Urz?du Marsza?kowskiego. Prosz? o punktualno??.Do zobaczenia.
 • 2007-07-03Tomek
 • Transport sprz?tu na obz
 •    Wczoraj i dzi? ok.godz.10:00 wys?ali?my samochodami ca?y planowany sprz?t p?ywaj?cy.W porcie i w O?rodku troche tak dziwnie pusto, ale ju? w poniedzia?ek b?dzie t?tni? ?yciem. Rozpoczyna si? I turnus Nieobozowej Akcji Letniej [NAL]
 • 2007-06-21Tomek
 • WSZYSTKIE SI?Y NA POK?AD !!!
 •    W niedziel? 24.06.br ca?y stan "co ?yw" obowi?zkowo zbiera si? na O?rodku. Przedsi?wzi?ciem kieruje Marek ?urowski. Plan dzia?a?: - wyciagamy i sztaujemy na stojakach Omegi - roztaklowujemy Dejzi i pakujemy ca?y sprz?t od niej - Przygotowujemy ma?y sprz?t - Python i Bogu? pakuj? ?aglowni? Je?eli stan wody na to pozwoli sprbujemy wyci?gn?? Dru?yn? z wody , je?eli nie - poczeka na d?wig. Prosz? wszystkich o powa?ne podej?cie do tematu i licz? na niezawodne przybycie !!!
 • 2007-06-13Iza
 • ODPRAWA
 •    Dnia 19 czerwca (wtorek) o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych na Rancho. Ostatnia przed wakacjami. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2007-06-13Tomek
 • Hufcowy Festiwal Pisenki Harcerskiej i Turystycznej SURSUM
 •     Hufcowy Festiwal Pisenki Harcerskiej i Turystycznej SURSUM Przyb?d? na H.o.W. Rancho (ul. Na Grobli 49) dnia 23.06 od 10.00! B?d? widzem i kibicem
 • 2007-06-02Tomek
 • ?agodzenie obowi?zku rejestracji jachtw
 •    Z ostatniej chwili - informacja ze strony kpt. J.Kuli?skiego - "A wi? sta?o si? ! ?eglarzom uda?o si? przekona? senatorw, ?e rygory to nie troska o bezpiecze?stwo zeglugi tylko si?ganie do zeglarskich kieszeni. Dzi? Senat przygniatajac? wi?kszo?ci? g?osw (83:6) stan?? w obronie ogromnej rzeszy ?eglarzy ?rdl?dowych akceptuj?c postanowienie Sejmu. Senat zaprponowa? poprawki, ktre Sejm mo?e przyja?, albo odrzuci? ALE S? TO KWESTIE DRUGORZ?DNE. ?eglarze ?rdl?dowi zostali uwolnieni z "troskliwej opieki" Polskiego Zwi?zku ?eglarskiego. Chwa?a tym ktrzy wojowali, wdzi?czno?? tym, ktrzy ich popierali. W?odzimierz Ring i Andrzej Kap?an - ?o?nierze pierwszej linii bitw sejmowej i senackiej melduj?: W ci?gu najbli?szych dwch tygodni Sem powrci po raz ostatni do k?opotw "braci mniejszych". Na tym posiedzeniu pos?owie mog?: 1. albo przeg?osowa? poprawki senatu na TAK i wtedy sa rejstry tylko dla jednostek motorowych od 20 kW silnika i a przeglady przy dobrowolnej rejestracji sa BEZP?ATNE albo 2. rejstracji podlegaja wszystkie jednostki od 12 m d?ugo?ci i od15 kW silnika a dobrowolne przegl?dy sa p?atne. Bezwzgl?dn?_ wi?kszo?ci? (tzn. g?osy wstrzymuj?ce si? liczone s? jako g?osy za przyj?ciem poprawek). Wi?kszo?? kwalifikowana (2/3 pos?w) niezb?dna b?dzie dla odrzucenia ewent. veta Prezydenta RP. Marsza?kowi Borusewiczowi, wszystkim senatorom, a zw?aszcza Pani Arciszewskiej Mielewczyk, Panom Rockiemu i Laseckiemu szczeglne podziekowana ?eglarzy ?rdl?dowych i starego Don Jorge "
 • 2007-05-07Iza
 • Odprawa
 •    Dnia 11 maja w pi?tek o godz.18.00 zapraszam dru?ynowych i bosmana na odpraw? na HOW. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2007-05-07Tomek
 • AKCJA KRWIODAWSTWA
 •    Hufiec Wroc?aw informuje o organizowanym we Wroc?awiu "Dni krwiodawstwa". 11-12 maja 2007 r., w PCK przy ul. Czerwonego Krzy?a. Je?eli chcesz i mo?esz odda? krew - przy??cz si?. Je?eli nie - przeka? cho? t? informacj? dalej. Je?eli si? zdecydujesz prze?lij mi na Emila (kamyk114@interia.pl) lub gg 2743219 imi? i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Koordynator zadzwoni do Ciebie i umwi dok?adny termin donacji. Dzi?kuj? za pomoc - dh.Agnieszka Kamieniecka, "Kamyk"
 • 2007-04-23Iza
 • Odprawa
 •    Odprawa dru?ynowych i bosmana w pi?tek 27.IV. o godz.18.00. Oczywi?cie na Rancho. Obecno?? obowi?zkowa!
 • 2007-04-19Iza
 • Szkolenie BHP
 •    Zmiana godziny! Przesuni?te na godzin? 12.00 !! Obecno?? osb wymienionych przez Dh.Tomka obowi?zkowa!
 • 2007-04-19Tomek
 • Szkolenie BHP
 •    W sobote 21.04. o godz.11:00 odb?dzie sie szkolenie BHP [ dla wszystkich ] a w szczeglno?ci dla dru?ynowych;bosmanw o?rodka , dru?yn i ?odzi. Chyba nie musz? pisa?,?e ich obecno?? obowi?zkowa !!!
 • 2007-04-05Tomek
 • Wystawa PANORAMA ODRY
 •    Szanowni Pa?stwo.Wszystkich, ktrym bliska jest Odra, serdecznie zapraszamy do udzia?u w warsztatach! ktre odb?d? si? 21 i 22 kwietnia w Domu Edyty Stein. Wynikiem warsztatw ma by? stworzenie nowych elementw wystawy ODER PANORAMA / PANORAMA ODRY, ktra b?dzie pokazywana od 26 maja do 7 lipca 2007 r. w Browarze Mieszcza?skim. Organizatorem projektu jest Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odr?, Katedra Historii Europy Wschodniej, prof. dr Karl Schlgel. Kontakt: Wioletta Musekamp wioletta.musekamp@web.de Tel. 0049 335 283 90 71
 • 2007-03-30Kosik
 • ?wi?ta
 •    
 • 2007-03-22Iza
 • Odprawa
 •    W najbli?sz? sobot? tj.24.III o godz.16.00 zapraszam na odpraw? dru?ynowych i bosmana. Ze wzgl?du na r?norodno?? wa?nych problemw licz? na niezawodne przybycie.
 • 2007-02-22Tomek
 • Dzie? My?li Braterskiej
 •    „Poszerzajmy kr?g ludzi zaprzyja?nionych – i nam, i im b?dzie ?atwiej ?y?” - hm. Stefan Mirowski Styl ?ycia Z okazji Dnia My?li Braterskiej wszystkim harcerzom i skautom ?yczymy wielu niezapomnianych prze?y? w gronie przyjaci? na szlakach skautowej i harcerskiej przygody Komenda Chor?gwi Dolnosl?skiej ZHP
 • 2007-02-14Iza
 • Odprawa
 •    Przypominam o odprawie dru?ynowych dnia 16.II.br. o godzinie 18.00, oczywi?cie na Rancho. Obecno?? obowi?zkowa. Bosmana te?.
 • 2007-02-05Kosik
 • Zmar? Marek Horbacewicz
 •    Zmar? Marek Horbacewicz - pogrzeb odb?dzie si? w piatek 9.02.2007r. na cmentarzu Grabiszy?skim.
 • 2007-01-09Iza
 • Odprawa
 •    Dnia 12 stycznia o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2006-12-10Iza
 • 1% dla Rancha
 •    Przypominam wszystkim o 1% z dochodu 2006 dla HOW Rancho. Obowi?zuj? takie same zasady jak w roku ubieg?ym. Wa?na jest tre?? przekazanej dotacji np.dla HOW Rancho,dru?yna nr.XXX, lub nazw? dru?yny. Dowody wp?aty b?dzie mo?na pobra? z Rancha.
 • 2006-12-10Iza
 • WIGILIA
 •    Dnia 16 grudnia o godz.17.00 odb?dzie si? spotkanie wigilijne na ktre serdecznie zapraszam. 17 grudnia o godz.16.00 w ko?ciele Garnizonowym odb?d? si? uroczysto?ci przekazania Betlejemskiego ?wiate?ka Pokoju.Licz? na du?y udzia? cz?onkw Rancha. Dnia 18 grudnia o godz.18.00 odb?dzie si? spotkanie wigilijne dla dru?ynowych w Komendzie Hufca Stare Miasto. W imieniu Komendanta Hufca serdecznie zapraszam.
 • 2006-11-29Iza
 • Odprawa
 •    Dnia 1 grudnia br. o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. Obecno?? obowi?zkowa.
 • 2006-11-09Iza
 • Zako?czenie sezonu
 •    Zako?czenie sezonu w niedziel? 12.11 o godz.15.00. Zapraszam wszystkich Rancherw najlepiej w pe?nym umundurowaniu. Po apelu przwidujemu ma?e spotkanie towarzyskie przy ognisku razem z ciachem i kie?bach?!
 • 2006-11-02Iza
 • ZMIANA!!!
 •    W zwi?zku z wcze?niejszym przyj?ciem zimy przesuwamy apel ko?cz?cy sezon ?eglarski o tydzie?. Szczeg?y podamy na pi?tkowej odprawie. Odprawa ju? jutro tj.3listopada o godz.18.00 obecno?? obowi?zkowa.
 • 2006-10-31Iza
 • Zako?czenie sezonu & odprawa
 •    W dniu 4 listopada(sobota)o godzinie 11.00 odb?dzie si? apel ko?cz?cy sezon 2006. Zapraszam wszystkich Rancherw w umundurowaniu. Natomiast w pi?tek 3 listopada o godz.18.00 zwo?uj? odpraw? dru?ynowych-obecno?? obowi?zkowa(krtko i tre?ciwie).
 • 2006-10-23Tomek
 • Zaproszenie na zamkni?cie sezonu do STANICY
 •    Harcerski O?rodek Wodny STANICA zaprasza dnia 29.10.br [niedziela] na godz.12:00-14:30 na Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2006 po?aczone z chrzetem nowej jednostki dwumasztowej.
 • 2006-10-12Kosik
 • Okr?gowe zako?czenie sezonu
 •    Wroc?awski Okr?gowy Zwi?zek ?eglarski i Klub ?eglarski "Wyspy Zaczarowane" przy fundacji Hobbit serdecznie zapraszaj? 21 pa?dziernika 2006 roku na Uroczyste Zako?czenie Sezonu ?eglarskiego 2006 Program: 1030-1500 Regaty o B??kitn? Wst?g? Odry oraz Regaty o Puchar Prezesa WrOZ? Miejsce: Zalew Osobowice 1630 - Uroczyste Opuszczenie Bandery ( og?oszenie wynikw regat ) 1730 - Wieczr ?eglarsko - szantowy miejsce: Przysta? K? "Wyspy Zaczarowane" przy fundacji Hobbit. Kozanw, ul. Po?bina 1 Za zarz?d Sekretarz WrOZ? Rafa? Staniec
 • 2006-10-04Kosik
 • Zmar? Eryk Forysiak
 •     W dniu 02.10.2006 zmar? nasz kolega Eryk Forysiak.Pogrzeb odb?dzie sie w sobote 07.10.2006 o godz.14:00 na cmentarzu przy ul. Sm?tnej na Sepolnie.
 • 2006-09-28Tomek
 • Harcerski Start -zmiana terminu
 •     Uwaga! Uwaga! Z powodw technicznych, a tak?e nik?ego zainteresowania ?rodowisk zostaje przesuni?ty termin Harcerskiego Startu na 14-15 pa?dziernika 2006r. Prosz? bardzo o wi?ksze zainteresowanie tym przedsi?wzi?ciem. [Komendant Hufca hm.Krzysztof Ko?odziejczyk]
 • 2006-09-25Tomek
 • Harcerski Start
 •    Harcerski Szczep 11 zaprasza na Hufcowy Start Podstawowe informacje Zapraszamy wszystkie ch?tne ?rodowiska do uczestnictwa w harcerskim starcie naszego hufca. A oto podstawowe informacje na ten temat: termin: 30 wrze?nia - 1 pa?dziernika 2006, miejsce: HOW Rancho, wpisowe: 20 z?, wpisowe obejmuje: nocleg, obiad i jedno ?niadanie, materia?y programowe, plakietk? pami?tkow? wp?aty: prosz? o wp?aty na konto hufca lub bezpo?rednio w komendzie zg?oszenia: prosz? o zg?aszanie ?rodowisk do dnia 27. wrze?nia 2006 Konto hufca: 98 2030 0045 1110 0000 0035 5980 Program Cele integracja ?rodowisk hufca, wsplne rozpocz?cie roku harcerskiego przybli?enie harcerzom i harcerkom bohaterw hufca promocja w ?rodowiskach hufca programw centralnych: ?Jeden ?wiat, jedno przyrzeczenie? oraz ?Mam szczer? wol?....? realizacja zadania ?Jeden ?wiat, jedno przyrzeczenie? zach?cenie dru?ynowych do realizacji kampanii ?Bohater? propagowanie dzia?alno?ci Wsplnoty Dru?yn Grunwaldzkich PROGRAM w zak?adce FORUM
 • 2006-09-18Iza
 • Odprawa
 •    Odprawa odb?dzie si? dnia 22wrze?nia o godz.18.00 na Rancho. Obecno?? obowi?zkowa!
 • 2006-09-06Iza
 •    Witam wszystkich RANCHERW po letnim wypoczynku,wszystkim,ktrzy rozpoczynaj? edukacj? lub j? kontynu?uj? ?ycz? wytrwa?o?ci i dobrych wynikw.Nadszed? czas na g??bokie zastanowienie si? nad dalsz? prac? w dru?ynach i w O?rodku.Licz? na Wasz entuzjazm i zapa? i zapraszam do ws?pracy na Rancho.
 • 2006-08-18Tomek
 • Regaty o puchar"Kpt.Karmeny Sta?kowskiej"
 •    ZAPROSZENIE. ZAWIADOMIENIE O REGATACHCH 1.Organizator : Klub ?eglarski „THOR” – AWF Wroc?aw 2.Ranga : Otwarte regaty o puchar „Kapitan Karmeny Sta?kowskiej” 3.Miejsce : Przysta? ?eglarska AWF Wroc?aw w Olejnicy – Jezioro Grsko 4.Klasa regatowa : regaty zostan? przeprowadzone na jachtach typu ZEFIR, ktre zapewnia organizator 5.Data zawodw: 2-3 wrzesie? 2006 roku, uroczyste rozpocz?cie o godz. 1100 przy Przystani ?eglarskiej AWF 6.Zawody zostan? przeprowadzone wed?ug Mi?dzynarodowych Przepisw Regatowych ISAF 1997-2000 7.Liczebno?? : za?ogi 3- osobowe 8.Op?ata startowa : 30z? od za?ogi
 • 2006-08-08Kosik
 • Powrt Rancherz?tek
 •    Powrt II turnusu jest przewidziany na 11.08 (Pi?tek) ok. godz. 16 na parking przy Urz?dzie Marsza?kowskim
 • 2006-08-06Tomek
 • Powrt sprzetu
 •    Wszystkich, kto "?yw" goraco prosze o pomoc w roz?adunku poracajacego sprz?tu we wtorek, ?rode i czwartek ok.godz.16:30
 • 2006-07-13Kosik
 • Wyjazd 2 Turnusu ( Rancherz?tka)
 •    Wyjazd Rancherz?tek do Krzeczkowa przewidziany jest na 23.07 godz. 8:00 z parkingu przy Urz?dzie Marsza?kowskim
 • 2006-07-13Kosik
 • Powrt I turnusu
 •    Powrt I turnusu jest przewidziany na 23.07 (Niedziela) mi?dzy godzinami 16-17 na parking przy Urz?dzie Marsza?kowskim
 • 2006-07-11Kosik
 • Uwa?ajcie na siebie
 •    
 • 2006-07-07Tomek
 • Pozdrowienia z Krzeczkowa
 •    Gorace [ bez przesady ] pozdrowienia dla wszystkich Rancherw pozostaj?cych w upalnym Wroc?awiu przesy?aj? : uczestnicy i kadra I turnusu obozu z Krzeczkowa. P.S. Ale jaja internet w lesie , niez?y bajer co !
 • 2006-06-22Iza
 • Wyjazd na I turnus do Krzeczkowa!!
 •    Wyjazd:3 lipca o godz 10.00. Autokar podstawiony na parking mi?dzy ulic? Mazowieck? a S?owackiego pod Urz?dem Marsza?kowskiem. Nale?y przynie?? ze sob? wp?at? za obz!!!
 • 2006-06-06Iza
 • odprawa
 •    Dnia 9.06 br. o godz.18.oo odb?dzie si? odprawa dru?ynowych.bardzo prosz? o przyniesienie kart kwalifikacyjnych na obz. Poza omawianymi sprawami bie??cymi,zako?czymy rekrutacj? na 1 turnus.obecno?? obowi?zkowa.
 • 2006-06-03Iza
 • terminarz na czerwiec
 •    Zarz?dzam do bezwzgl?dnego przestrzegania| 1.P?ywania po Odrze mog? odbywa? si? jedynie za zgod? KW? i w obecno?ci intruktora na Rancho. 1.Do dnia najbli?szych regat nale?y bezwzgl?dnie usun?? usterki z jednostek p?ywaj?cych. O dopuszczeniu ?odzi do regat decyduje KW? DH.TOMEK GIL. 3.Po regatach ca?y sprz?t wychodzi z wody.Przygotowanie do przewiezienia do Krzeczkowa. Sprz?t musi by? czysty,zadbany,sprawny i skompletowany osprz?t ??cznie z zapasem elementw drobnych/szekle,?ci?gacze,linki,czerpaki/. Za realizac? tego punktu odpowiedzialni s? dru?ynowi.opiekunowie ?dek oraz bosmani. 4.Termin przewozu sprz?tu do Krzeczkowa ustalam na dzie? 26 czerwca br. Szczeg?y za?adunku sprz?tu podam w terminie p?niejszym.
 • 2006-05-31Iza
 • karty obozowe
 •    Ze wzgl?du na bardzo du?e zainteresowanie akcj? letni? w Krzeczkowie prosz? o zwrot kart kwalifikacyjnych na I turnus do dnia 4.06.06 w god,15-19 lub potwierdzenie pobytu na obozie.
 • 2006-05-31Tomek
 • Regaty o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego
 •    III Regaty o Puchar Marsza?ka Wojewdztwa Dolno?l?skiego 17 czerwca - szczeg?y w FORUM
 • 2006-05-04Tomek
 • Ponownie o kursach kierownikw i wychowawcw placwek wypoczynku.
 •    Oprcz podanych wcze?niej terminw, s? nowe. Warto zagl?dno? [ menu SZKOLENIA]
 • 2006-04-29Iza
 • rozpocz?cie sezonu 2006
 •    Dnia 6 maja 2006 o godz.18.oo odb?dzie si? apel rozpoczynaj?cy sezon ?eglarski naszego o?rodka.Serdecznia zapraszam wszystie dru?yny oraz kadr? instruktorsk? i przyjaci?.We w?asnym gronie wida? najsympatyczniej. Z okazji regat 5.05.06 ?ycz? za?ogom startuj?cym dobrej zabawy oraz sukcesw.Trzymam kciuki i odkurzam p?k? na puchar.Izabela ?urowska
 • 2006-04-29Tomek
 • Harcerze - ?eglarze w programie telewizyjnym
 •    Ju? dzi? (sobota, 29 kwietnia) o godzinie 10.55 w TVP 1 wyemitowany zostanie kolejny odcinek programu „89 Plus”, w ktrym wyst?pi? mi?dzy innymi harcerze – ?eglarze z Hufca ZHP Warszawa Praga P?noc. Motywem przewodnim tego odcinka b?dzie droga, czyli ukazanie r?nych form w?drowania. Niestety ostatnio program wyemitowano o innej godzinie, ni? to by?o napisane w gazetach, wi?c apelujemy o czujno?? przy odbiornikach. Po obejrzeniu programu zapraszamy do dyskusji na forum. phm. Agnieszka Drogosz rzecznik prasowy ZHP
 • 2006-04-22Tomek
 • Zaproszenie na Otwarcie Sezonu do HOW Stanica
 •    HOW "Stanica" ma zaszczyt zaprosi? na uroczyste Rozpocz?cie Sezonu ?eglarskiego 2006. Impreza odb?dzie si? dnia 23 kwietnia 2006 r. na terenie O?rodka (ul. Ko?uchowska 13 ) w godzinach 12oo ? 15oo. W programie: - apel, - regaty, - nauka ta?cw szkockich i irlandzkich, - rozgrywki sportowe - ognisko. Z harcerskim pozdrowieniem, Adam Dacko, KW?
 • 2006-04-17Iza
 • ODPRAWA
 •    PRZYPOMINAM,?e w dniu jutrzejszym tj.18 kwietnia o godz.18.00 odb?dzie si? odprawa dru?ynowych. Obecno?? obowi?zkowa!!
 • 2006-04-12Tomek
 • Kursy kierownikw i wychowawcw placwek wypoczynku.
 •    Dla przypomnienia - w zak?adce "SZKOLENIA" podane sa juz terminy kursw.
 • 2006-03-21Kosik
 • Terminy obozw
 •    W zak?adce "Wypoczynek" podane s? terminy obozw na rok 2006.