Aktualnie online: 1
Wykonanie
2022

Podatek 1% - Jak to zrobić?


Jak przekazać 1% podatku dla HOW Rancho?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla HOW Rancho w roku 2010 jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę "ZHP Chorągiew Dolnośląska" i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000264246.

W zeznaniu w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" trzeba wpisać"HOW Rancho - Wrocław". To bardzo ważne! W przeciwnym razie nie będzie wiadomo do jakiego środowiska kierowane są pieniądze - (poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 -PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38)

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla HOW Rancho, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto naszej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwści rozdzielenia kwoty podatku tzn. musi przeznaczyć tylko dla jednej organizacji pożytku publicznego.

UWAGI:

  • podatnik wskazuje organizację pożytku publicznego i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym - nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;

  • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;

  • podatnik nie ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%;

  • jeżli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%. Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji;

  • organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% - dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota;

  • wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).