HOW RANCHO
    Aktualności
    Rozkazy
    Drużyny
    Kronika
    Szkolenia
    Wypoczynek
    Księga gości
    Linki
    Podatek 1%
    Kapituła Stopni
    III Hufiec-Krzyki
    Plan Wroclawia

 

    Forum
    Rancherzy
    Zarządzenia
    Online

  

  
aktualnie online - 24
Projekt&Wykonanie
TiM @ 2004
 


Godziny otwarcia : poniedziałek-piątek
09:00-16:00
sobota 09:00-18:00
niedziela 11:-17:00
STRONA GŁÓWNA       KONTAKT       DOJAZD       MÓJ PROFIL    
  Szkolenia Dodaj szkolenie
 

  2014-08-25   Tomek  
   - ZAPRASZAMY na kurs instruktorski w terminie od 01.09.2014 do 07.09.2014 Będzie tokurs na stopień Instruktor Żeglarstwa PZŻ oraz na stopień Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ zakończony egzaminem. Miejsce: ośrodek AWF w Olejnicy Koszt: 1250 zł (w tym nocleg i wyżywienie ) + opłata za egzamin i patent zgodnie z cennikiem PZŻ Kontakt: Piotr Piwowarczyk tel. 691 659 086 Janusz Pełka tel. 608 478 084 ZAPRASZAMY!
  2013-11-02   Tomek  
   24 listopada 2013 r. o godzinie 10.00 - 18.00 zapraszamy na kurs na świadectwo operatora SRC. Miejsce kursu: siedziba WrOZŻ - Dolnośląska Federacja Sportu ul. Borowska 1-3, Wrocław (w pobliżu Dworca Głównego PKP i Dworca PKS), sala konferencyjna na parterze. Kurs prowadzi kpt. Andrzej Pochodaj.Szczegóły /w tym koszty / na stronie WrOZŻ
  2013-04-16   Tomek  
   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 460 zostało ogłoszone Rozporządzenie MSiT w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 roku. Opis na stronie: http://wodniacy.eu/modules/news/article.php?storyid=516
  2013-04-11   Tomek  
   9 kwietnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki dotyczące uprawiania turystyki wodnej. W swoim założeniu ma ono wszystkim miłośnikom wodnej rekreacji ułatwić szeroki dostęp do niej. Chcemy Polakom przybliżyć rekreację na wodzie, zgodnie z europejskimi i światowymi standardami. Przede wszystkim uprościliśmy system patentowy, zarówno w turystyce żeglarskiej, jak i motorowodnej. System zdobywania uprawnień jest trzystopniowy. Osoby, które zaczynają przygodę z żeglarstwem będą mogły swobodnie pływać - bez posiadania odpowiedniego patentu - jachtem o długości kadłuba nieprzekraczającym 7,5 m. Patent żeglarza jachtowego będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Zlikwidowaliśmy obowiązkowe szkolenia. Nie oznacza to oczywiście, że chętni nie mogą przejść takiego szkolenia, nie jest ono jednak obligatoryjnym wymogiem przystąpienia do egzaminu. Za to położyliśmy większy nacisk na egzamin, który powinien sprawdzić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności. Od tej pory ma on jasne reguły i zostanie ujednolicony na obszarze całego kraju. Zachowaliśmy także równowagę pomiędzy rekreacją i bezpieczeństwem na wodzie, zwłaszcza wśród młodzieży pasjonującej się możliwościami, jakie dają nowinki techniczne. Młodzi ludzie pomiędzy 14 a 16 rokiem życia mogą korzystać np. ze skuterów, o mocy silnika do 60 kW. Pozbyliśmy się także kilku kuriozalnych rozwiązań systemowych. Między innymi, aby uzyskać patent motorowodnego sternika morskiego, uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych po wodach morskich, od teraz wymagany będzie staż morski. Do tej pory można było uzyskać uprawnienia morskie, w ogóle po wodach morskich nie pływając! Dla osób poniżej 16 roku życia zlikwidowaliśmy także wymóg pływania pod nadzorem posiadacza patentu żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. W praktyce sprowadzało się to do fikcyjnej opieki, nie mającej odbicia w rzeczywistości. Wprowadziliśmy dwie odrębne licencje, zamiast dotychczas obowiązującej jednej, na holowanie narciarza czy innych obiektów pływających i na holowanie statków powietrznych. Nieporównywalne są bowiem umiejętności niezbędne do holowania np. tzw. „banana” z tymi, które należy posiadać, gdy holuje się spadochron. Rozporządzenie otwiera również drogę do szerszej eksploracji tak niezwykłych miejsc, jak: Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska, Pucka czy Zalew Szczeciński, bowiem I stopień pozwala na pływanie i prowadzenie jachtu po wszystkich morskich wewnętrznych. Wcześniej posiadając I stopień nie można było żeglować na tych akwenach. Reasumując, nowe zapisy rozporządzenia czerpią z wypracowanych światowych standardów, ułatwiając dostęp do żeglugi wodnej. Rozporządzenie przeszło długą i szczegółową drogę konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami i wydaje się, że obecne brzmienie osiągnęło optymalny, pożądany kształt. Również motorowodniacy i żeglarze byli za złagodzeniem dotychczasowych wymagań, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nowych zapisach. źródło: Ministerstwo Sportu i Turystki
  2013-03-25   Tomek  
   Minione 4 tygodnie były bardzo intensywne - świadczy o tym choćby liczba nowych dokumentów, jakie pojawiły się w BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poza stenogramem z konferencji uzgodnieniowej z początku lutego, pismem przekazującym projekt do uzgodnień międzyresortowych oraz odpowiedziami poszczególnych ministerstw, znajdujemy tam także kolejne zgłoszenia zainteresowania różnych podmiotów związanych z żeglarstwem, notatke ze spotkania przedstawicieli ministerstwa z reprezentantami szkół żeglarskich oraz informacje o miedzyresortowej konferencji uzgodnieniowej, jaka miała miejsce 13 marca tego roku. I własnie efektem tego spotkania jest kolejny już projekt Rozporządzenia w sprawie Uprawiania Turystyki Wodnej z dnia 18 marca br. (opublikowany w BIP 2 dni później), różniący się nieco zapisami od poprzedniego. Sądząc po deklaracjach pracowników ministerstwa, właśnie ta wersja jest ostateczną i niebawem powinna wejść w życie. Skoncentrujmy się na jej głównych cechach: Utrzymano po 3 stopnie żeglarskie i 4 motorowodne: żeglarza jachtowego, sternika jachtowego, kapitana jachtowego. sternika motorowodnego, morskiego sternika motorowodnego, kapitana motorowodnego, mechanika motorowodnego. oraz dwie licencje: na jachtach motorowych do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i motorowych, na jachtach motorowych do holowania statków powietrznych. Utrzymano zniesienie obowiązkowych szkoleń na stopnie objęte egzaminem. Utrzymano, że opinie z rejsów i inne dokumenty potwierdzające odbycie stażu muszą być POZYTYWNE! Utrzymano zastąpienie ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO OŚWIADCZENIEM WNIOSKODAWCY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH. Zniesiono wymóg składania zaświadczenia lekarskiego lub oswiadczenia o stanie zdrowia (korekta autora). Utrzymano podniesienie wymaganego wieku przy ubieganiu się o śródlądowy stopień żeglarski lub motorowodny z 12 do 16 lat. Przywrócono wymagany wiek przy ubieganiu się o pierwszy morski stopień żeglarski lub motorowodny 18 lat. Zmieniono zakres uprawnień nabywanych przy uzyskaniu stopni objętych egzaminami, zmniejszając długość kadłuba jednostek dostępnych dla sternika jachtowego i morskiego sternika motorowodnego do 18 metrów. Doprecyzowano zapisy dotyczące stażu wymaganego na stopnie kapitanów poprzez dodanie wymogu odwiedzenia przynajmniej dwóch portów podczas stażu pływowego; jednocześnie w zapisach nie określono wielkości minimalnego pływu. Zmodyfikowano wymogi stażu pływowego i stażu mamuciego określając, że w każdym z tych przypadków musi on się odbyć podczas rejsu trwającego minimum 100 godzin żeglugi. Ponownie doprecyzowano zasady przeprowadzania egzaminów, m.in.: określono, że minimalny skład komisji wynosi 2 osoby (przewodniczący i sekretarz), określono maksymalny skład komisji na poziomie 5 osób, usunięto wymóg przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu przed praktyczną, określono liczbę i rodzaj pytań podczas części teoretycznej, w tym zaznaczono konieczność rozwiązania zadania nawigacyjnego, wydłużono listę zastrzeżeń, uniemożliwiających osobie uprawnionej wystąpienie w roli egzaminatora. Podniesiono opłaty egzaminacyjne. Przywrócono zapis o ulgach w opłatach egzaminacyjnych dla osób młodych. Uzupełniono zasady wymiany dokumentów uzyskanych w przeszłości (począwszy od 1969 roku) na dokumenty nowe o zapis, że osoby, które do 16 października 2012 roku spełniły wymogi stażowe na odpowiedni stopień oraz złożyły wniosek o wydanie patentu, uzyskają go według zasad szczegółowo przedstawionych w rozporządzeniu. Zmiany wymogów stażowych i uzyskiwanych uprawnień dla poszczególnych stopni (podstawowa drabinka, z pominięciem kwitu mechanika i licencji na holowanie): Żeglarz jachtowy brak wymogu szkolenia przed egzaminem; wymagania: ukończone 16 lat, zdanie egzaminu, uprawnienia: prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych; w uprawnieniach zmieniono wielkość jachtów żaglowych, które można prowadzić w porze dziennej w pasie 2 Mm od brzegu po wodach morskich z 8,5 do 12 metrów oraz dodano morskie wody wewnętrzne. Sternik jachtowy brak wymogu szkolenia przed egzaminem; wymagania: ukończone 18 lat, odbycie stażu morskiego w wymiarze min. 200 godzin żeglugi w min. 2 rejsach, zdanie egzaminu, uprawnienia: wszystkie jachty żaglowe na śródlądziu; jachty żaglowe do 18 metrów długości po morzach zamkniętych oraz w pasie do 200 mil morskich od brzegu na pozostałych akwenach. Kapitan jachtowy: wymagania: posiadanie patentu st.j.; po uzyskaniu patentu st.j. odbycie stażu morskiego w wymiarze min. 6 rejsów morskich w łącznym czasie min. 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości min. 7,5 metra oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 metrów oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych, uprawnienia: prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich. Sternik motorowodny: brak wymogu szkolenia przed egzaminem; wymagania: ukończone 16 lat, zdanie egzaminu, prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych; w uprawnieniach zmieniono wielkość jachtów motorowych, które można prowadzić w porze dziennej w pasie 2 Mm od brzegu po wodach morskich z 8,5 do 12 metrów oraz dodano morskie wody wewnętrzne. Motorowodny sternik morski brak wymogu szkolenia przed egzaminem; wymagania: ukończone 18 lat, odbycie stażu morskiego w wymiarze min. 200 godzin żeglugi w min. 2 rejsach, zdanie egzaminu, uprawnienia: wszystkie jachty motorowe na śródlądziu; jachty motorowe do 18 metrów długości po morzach zamkniętych oraz w pasie do 200 mil morskich od brzegu na pozostałych akwenach. Kapitan motorowodny: wymagania: posiadanie patentu m.st.m; po uzyskaniu patentu m.st.m odbycie stażu morskiego w wymiarze min. 6 rejsów morskich w łącznym czasie min. 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości min. 7,5 metra oraz odbycie co najmniej jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 metrów oraz jednego rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych, uprawnienia: prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich. Materiał do rozważań (projekt w wersji pdf) jest dostępny na stronie BIP MSiT. Materiał ze strony www.wodniacy.eu
  2013-03-10   Tomek  
   Witam, Kurs na świadectwo operatora SRC planujemy 24 marca we Wrocławiu. Cena kursu wynosi 330zl, w cenę wliczony jest poradnik "Łączność na morzu, materiały pomocnicze oraz testy z rozwiązaniami. Oplata za kurs będzie zbierana na miejscu. Zainteresowani przystąpieniem do egzaminu 06.04.2013 proszeni są o przesłanie wypełnionego wniosku (najpóźniej na 14 dni przed egzaminem) o wydanie świadectwa SRC wraz z 2 zdjęciami (35x45mm) oraz potwierdzeniem wpłaty za egzamin w wysokości 125zl do Sekretariatu Komisji Egzaminacyjnej UKE, Delegatura UKE w Gdyni, ul. Kielecka 103, 81-650 Gdynia. Wniosek znajduje się w załączeniu. Wpłat należy dokonywać na konto: NBP O/O Warszawa, nr NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000 Nazwa konta: UKE Tytuł wpłaty: za egzamin i świadectwo MOR Osoby, które ukończyły nasz kurs w terminie wcześniejszym a chciałyby przystąpić do samego egzaminu powinny również złożyć wniosek j.w. oraz wnieść na miejscu opłatę na poczet organizacji egzaminu w wysokości 20zl. Zajęcia będą się odbywały w sali 105 Instytutu Informatyki UWr. przy ul. Joliot-Curie 15 (wejście nie od Odry). Jest to nowy budynek położony nad Odrą na przeciw Urzędu Wojewódzkiego w pobliżu mostu Grunwaldzkiego. Patrz mapka w załączeniu. Dojazd z dworca głównego tramwajami nr 9, 2 lub autobusem nr 145, 146, 149 na pl. Grunwaldzki lub tramwaje 11, 17 lub autobus N, K, 128 na ul. Wyszyńskiego. Zajęcia rozpoczną się o godz. 10.00 i będą trwały około 6-8 godzin. Proszę zaopatrzyć się w zeszyt i przybory do pisania (ołówek, długopis, gumka) oraz zapoznać z instrukcją obsługi stacji VHF-DSC (w załączniku, ułatwi to nam ćwiczenia). Egzamin odbędzie się w sali nr 25 (parter po lewej stronie od wejścia) Instytutu Informatyki UWr. i rozpocznie o godz. 1000 (wyniki egz. ok. 13tej). W przypadku trudności z dotarciem do miejsca lub odnalezieniem sali proszę o kontakt: 0605577841. Do zobaczenia na zajęciach. Andrzej Pochodaj
  2012-12-14   Tomek  
   7 grudnia 2012 r. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazał się Projekt-konsultacje społeczne.pdf w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Zapraszamy do zapoznania się z projektem http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/21/1002/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Sportu_i_Turystyki_w_sprawie_uprawiania_turystyk.html
  2012-10-17   Tomek  
   HOW Stanica organizuje kurs na Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ. Kurs będzie trwał od 20 października 2012 do 26 maja 2013 i jest tylko dla harcerzy - dzięki czemu chcemy się skupić na aspektach pływania z młodzieżą i z dziećmi. Koszt kursu to 600 zł, egzamin to 200 zł, patent 170 zł. Dla uczniów i studentów koszt egzaminu i patentu jest obniżony o połowę. Kurs rozpoczyna się zajęciami w najbliższy weekend, od 0800 na przystani HOW Stanica, kolejne zajęcia będą w niedzielę na Osobowicach. Następne zajęcia praktyczne w niedzielę 28.10, a potem na wiosnę. Przez zimę będą prowadzone wykłady - terminy do uzgodnienia z uczestnikami. Zgłoszenia: Adam Dacko, HOW Stanica how.stanica@gmail.com tel. 503 90 52 55 Liczba miejsc ograniczona! Młodszy Instruktor żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do: a) prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ, b) pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień. Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która: a) ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu), b) posiada co najmniej średnie wykształcenie, c) posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 3 lat lub wyższy stopień żeglarski, d) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia, e) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.
  2012-09-10   Tomek  
   Zapraszamy do uczestnictwa w kursie manewrowym na jachcie s/y „Stary” ( http://jkazs.szn.pl/content/sy-stary ) Kurs odbędzie się w terminie 01-06.10.2012 – Szczecin-Dąbie - Świnoujście. Prowadzący kurs: Jerzy Pękalski - kapitan jachtowy, Instruktor Żeglarstwa. Jest możliwość uczestniczenia w kursie 3-dniowym lub 6-cio dniowym. Cena kursu: 300,00 - za trzy dni lub 500,00 - za 6 dni. W cenie kursu: profesjonalne szkolenie, kojowe, opłaty portowe. Ilość miejsc na kursie: 9 Kurs odbędzie się przy minimalnej ilości osób: 4 Warunkiem uczestnictwa jest: - wpłacenie zaliczki w wysokości 200,00 (zaliczka zwracana jeżeli kurs się nie odbędzie z winy organizatora) na konto WrOZŻ 18 1020 5242 0000 2802 0152 7498 - zgłoszenie na mail-a do Przewodniczącego Komisji Szkolenia Piotra Piwowarczyka piotr.piwowarczyk71@gmail.com (dołączyć proszę dowód wpłaty zaliczki) do dnia 13 września 2012 r. lub do Ewy Skut ewaskut@gmail.com - wpłacenie pozostałej kwoty do dnia 25 września 2012 r. Zapraszamy!
  2012-09-10   Tomek  
   Trwa nabór na kurs Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ: - rozpoczęcie kursu: 15.09.2012r. - miejsce przeprowadzenia kursu: zajęcia teoretyczne będą prowadzone na ul. Borowskiej 1-3 - zajęcia praktyczne: Osobowice, zimowisko barek I Kurs będzie odbywał się w formie weekendowej Koszt kursu 950 zł (bez opłaty za egzamin i patent) Zapisy oraz wszelkie informacje uzyskacie u kierownik kursu Janusza Pełki tel. 608 478 084. Zapraszamy!!!
  2012-09-07   Tomek  
   Zgodnie z par. 91 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. dnia 15 października 2012r. tracą moc dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.53a ustawy o sporcie kwalifikowanym czyli Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa. Ponieważ reguluje ono kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa i tryb ich uzyskiwania a więc między innymi sposób prowadzenia egzaminu na patenty żeglarskie, egzaminy które odbędą się po dniu 15 października nie będą ważne.
  2012-04-05   Tomek  
   Wiosenny kurs na stopień żeglarza jachtowego 30.04 lub 7.05 2012! Wiosenny długoweekendowy kurs na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO Wrocław 30.04.2012 - 3.06.2012 Zajęcia teoretyczne odbywają się popołudniami w tygodniu w siedzibie DolOZMiNW przy ul. Świdnickiej 28. Zajęcia praktyczne to pięć weekendów żeglowania. W zależności od warunków atmosferycznych będziemy modyfikować harmonogram pływań i zmieniać akweny szkoleniowe ale naszą główną bazą dla zajęć praktycznych będzie przystań HOW Rancho Wrocław przy ul. Na grobli 49 i akwen Odry Sportowej. Uczestnicy kursu będą mieli przyjemność żeglować na odkrytopokładowych jachtach klasy omega standard Templariusz i Kleopatra, oraz na jachcie kabinowym Cirus. Najbliższe szkolenie : 30.04.2012 How Rancho godz 1500 7.04.21012 DolOZMiNW godz 1700 grupa pościgowa od początku ! Cena kursu : 750zł+ 200zł egzamin* + 50zł* wydanie patentu. KWŻ KRSU: kpt. Piotr Piwowarczyk tel. 691-659-086 * dla uczniów i studentów którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają ważna legitymacje przysługuje 50% zniżki na opłatę egzaminacyjną i wydanie patentu Pozdrawiam Piotr Piwowarczyk
  2012-03-24   Tomek  
   ZESTAWIENIE ZMIAN PRAWNYCH WPROWADZONYCH W LATACH 2007 –-2012 DOTYCZĄCYCH JACHTOWEJ ŻEGLUGI REKREACYJNEJ (LIBERALIZACJA PRZEPISÓW) Akty prawne: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity) Dz.U.2006.123.857 Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji Dz.U.2008.72.426 [brak rozporządzeń z art. 37a dotyczących stopni i uprawnień oraz warunków bezpiecznego uprawiania żeglarstwa – do czasu wydania nowych obowiązują stare, lecz nie dłużej niż do 16 października 2012] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim Dz.U.2011.228.1368 [brak rozporządzeń – do czasu wydania nowych obowiązują stare, lecz nie dłużej niż 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli do 24 kwietnia 2013] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim Dz.U.2004.93.899 Zarz. Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 czerwca 2005 r. Przepisy portowe Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2005.69.1312 TEMAT TREŚĆ ZMIANY PODSTAWA PRAWNA Śródlądzie rejestracja właściciel jachtu śródlądowego o długości do 12m lub/i jachtu posiadającego silnik lub więcej ale łączna moc tych wielu silników nie przekracza 15 kW nie musi jachtu rejestrować art. 18 ust 2 ustawy o żegludze śródlądowej nadzór właściciel jachtu śródlądowego bez napędu mechanicznego lub o napędzie mechanicznym o mocy mniejszej niż 75 kW nie musi dokonywać inspekcji i posiadać świadectwa zdolności żeglugowej art. 31 oraz 43i Ustawy o żegludze śródlądowej uprawnienia każdy dorosły prowadząc jacht żaglowy o dł. do 7,5 m lub motorowy o mocy silnika do 10 kW przeznaczony do sportu lub rekreacji nie musi posiadać patentów uprawnienia Nie wymaga posiadania patentu uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 m, których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15 km/h, czyli tzw. houseboatach art. 37a ust. 4 Ustawy o żegludze śródlądowej Morze nadzór właściciel jachtu morskiego do 15 m długości rekreacyjnego, czyli niekomercyjnego nie musi dokonywać inspekcji, posiadać narzuconego wyposażenia oraz uzyskiwać karty bezpieczeństwa wprowadzone w 2007, obecnie regulowane Art 110 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie morskim, na podstawie którego ma być wydane Rozporządzenie (projekt przewiduje stosowne zwolnienie) dzienniki nie ma obowiązku prowadzenia dzienników pokładowych w żegludze morskiej (również w śródlądowej) art. 3 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.06.2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statków morskich o polskiej przynależności odprawy graniczne osoby uprawiające morską żeglugę rekreacyjną nie podlegają odprawom granicznym jeżeli przypływają lub kierują się do portów znajdujących się na terenie kraju z tzw. grupy Schengen (nad Bałtykiem wszystkie za wyjątkiem Rosji) i mogą wchodzić do wszystkich portów i przystani, na terenie krajów z tzw. grupy Schengen, które nie są przejściami granicznymi pkt. 3.2.5 Załącznika VI kodeksu granicznego Schengen tj. rozporządzenie WE nr 562/06 Dz. Urz. UE L 105/1 z 13.4.2006 odprawy graniczne osoby uprawiające żeglugę rekreacyjną na wodach śródlądowych na akwenach granicznych pomiędzy państwami z tzw. grupy Schengen nie podlegają żadnej odprawie, a granica „wewnętrzna” może być przekraczana w dowolnym miejscu art. 20 Rozporządzenia WE nr 562/06 Dz. Urz. UE L 105/1 z 13.4.2006 zgłoszenia wejścia/wyj-ścia jachtów nie dotyczą przepisy dotyczące monitorowania ruchu statków, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie dotyczących obowiązku zgłaszania kapitanowi portu informacji dotyczącej identyfikacji statku przed wejściem lub wyjściem z portu oraz uzyskania zezwolenia na wejście do portu lub wyjście z portu art. 4 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie morskim ale art. 84 pozwala Ministrowi Infrastruktury wydać Rozporządzenie, którego jeszcze nie ma regulujące m.in. tryb zgłaszania wejścia/wyjścia. Uwaga: Powyższa tabelka nie jest źródłem wiedzy prawnej, należy korzystać z oryginalnych aktów prawnych. Zestawił Andrzej Remiszewski, 14 marca 2012 zaczerpnięto ze strony SSI p.Jerzego Kulińskiego
  2012-03-22   Tomek  
   Termin: 22 kwietnia 2012. Zajęcia odbywają się w godzinach 9-17 w CWMie. Cena z dofinansowaniem dla harcerzy: 270PLN Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia.cwm@zhp.pl Cena zawiera: szkolenie według programu RYA, egzamin, skrypt, książkę RYA VHF Radio incl. GMDSS, przerwy kawowe. Cena nie zawiera: dojazdu, wyżywienia, opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu: 155 PLN płatne gotówką na miejscu, po zdanym egzaminie. Certyfikat: Short Range Certificate Po zaliczeniu kursu i egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo operatora SRC. Dokument Maritime Radio Operator Certificate of Competence - Short Range Certificatewydawany jest przez Royal Yachting Association w imieniu Martime and CoastguardAgency na podstawie międzynarodowej konwencji. Świadectwo SRC wydane przez RYA jest honorowane w każdym morskim kraju na świecie, tak samo jak świadectwo SRC wydane przez polski urząd UKE. Świadectwo operatora SRC jest drugim, po patencie żeglarskim, dokumentem niezbędnym do prowadzenia jachtu morskiego. Wiele państw (np. Chorwacja, Polska) wymaga, aby na jachcie choć jedna osoba posiadała ten dokument. Co obejmuje program szkolenia? W trakcie zajęć omówimy i praktycznie przećwiczymy następujące zagadnienia: podstawowe informacje o systemie GMDSS, jego elementach składowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach; przepisy i regulacje radiowe; obsługę morskiego odbiornika VHF wyposażonego w DSC; język używany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny; poprawne używanie kanałów; wysyłanie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY); wysyłanie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN); rutynowe rozmowy z innymi jednostkami; wykorzystanie funkcji DSC w niebezpieczeństwie oraz w rutynowych wywołaniach. Jak wyglądają zajęcia? Kurs prowadzony jest w języku polskim w prosty, przystępny i bezstresowy sposób. Zajęcia większości składają się z praktycznych ćwiczeń na prawdziwych radioodbiornikach VHF Standard Horizon. Zagadnienia teoretyczne ograniczamy do niezbędnego minimum. Każdy Uczestnik będzie miał okazję do praktycznego przećwiczenia wszystkich omawianych procedur i obsługi radia VHF z DSC. Jak przygotować się do kursu? Po rezerwacji miejsca na kursie przesyłamy plik PDF ze skryptem. Znajdują się w nim ważne informacje z którymi należy zapoznać się jeszcze przed szkoleniem. Prosimy również o samodzielne nauczenie się alfabetu fonetycznego oraz podstawowych zwrotów i sformułowań w języku angielskim. Ułatwi to udział w kursie. Prosimy również o zabranie notatników i przyborów do pisania. Wymagania wstępne: ukończone 16 lat Aby uczestniczyć w kursie musisz mieć ukończone 16 lat. Doświadczenie w obsłudze radia VHF ani doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane. Jak wygląda egzamin? Egzamin odbywa się na zakończenie zajęć. Jest to test złożony z dwudziestu pytań jednokrotnego wyboru. Treść pytań dotyczy wyłącznie zagadnień omawianych i ćwiczonych w trakcie zajęć. Wyniki podajemy zaraz po zakończeniu egzaminu. Wówczas przyjmujemy wnioski o wydanie certyfikatu i pobieramy opłatę.
  2012-02-17   Tomek  
   SEZON 2012 rozpoczynają zajęcia 20 lutego 2012 na stopień sternika i starszego sternika. Kolejne szkolenia: 12 i 26 marca W marcu planujemy szkolenie nurkowe (CMAS) Potrzebujemy min. 15 osób aby ruszyć ze szkoleniem, teoria we Wrocławiu, praktyka w Chorwacji. ZAINTERESOWANI MOGA KONTAKTOWAĆ SIE Z ORGANIZATOREM Mirosław Golik tel.606408020
  2012-01-10   Tomek  
   Szkolenie na stopnie Instruktora Żeglarstwa oraz Młodszego Instruktora Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego --- Cena: 1200zł MIŻ i 1100 zł IŻ Miejsce: Wrocław / Wieleń Termin: luty 2012 – 22 kwietnia 2012 - część ogólna; 18 kwietnia 2012 – 22. kwietnia 2012 – część specjalistyczna I Spotkanie organizacyjne: 7 luty 2012 godz. 1900 WrOZŻ ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych na zimowo-wiosenne szkolenie instruktorskie. Zajęcia teoretyczne rozpoczną się w lutym bieżącego roku i będą odbywać się w siedzibie WrOZŻ. Kiedy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, możliwie wcześnie rozpoczniemy zajęcia praktyczne dla kandydatów na MIŻ we Wrocławiu akwen zimowiska barek nr 1 na Osobowicach. Pływania będą odbywać się w weekendy. Obydwa kursy kończą się zgrupowaniem szkoleniowym w Wieleniu w terminie 18.04 – 22.04.2012 zakończonym egzaminem państwowym. Cena zawiera: szkolenie praktyczne, szkolenie teoretyczne, nocleg i wyżywienie podczas zgrupowania, pomoce naukowe, ubezpieczenie NW, zabezpieczenie ratownicze Cena nie zawiera : dojazdu i powrotu ze zgrupowania, opłaty egzaminacyjnej i za wydanie patentu (cennik PZŻ)
  2012-01-07   Tomek  
   Kurs wykorzystania radaru i ARPA - poziom operacyjny Zespół Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP oraz Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni zapraszają na Kurs specjalistyczny wykorzystania radaru i ARPA - poziom operacyjny. Szkolenie odbędzie się w dniach od 20 do 24 lutego w Gdyni. Liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.
  2012-01-07   Tomek  
   Kurs Pierwszej Pomocy HSR w Oławie -- 13 Drużyna Wędrownicza „Ignis”, Komenda Hufca w Oławie i Dolnośląski Inspektorat Ratowniczy zapraszają na Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy, który odbędzie się w lutym. Koszt kursu wynosić będzie od 50 do 75 zł – w zależności od ilości uczestników. Zgłoszenia do 20 stycznia Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy składa się z serii wykładów i ćwiczeń. Pozytywne jego zaliczenie prowadzi do zdobycia Brązowej Odznaki Ratownika ZHP i otwiera dalszą drogę rozwoju w tym kierunku. Oławski kurs przeprowadzą instruktorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ratowniczego. Odbędzie się od w terminach 10-12 oraz 24-26 lutego, w Gimnazjum nr 1 w Oławie. Koszt uzależniony jest od ilości uczestników. Po zgłoszeniu należy dokonać bezzwrotnej przedwpłaty wysokości minimum 25 zł. Więcej szczegółów: www.olawa.zhp.pl, pytania należy kierować na adres: kppolawa@wp.pl
  2011-11-22   Tomek  
   W związku ze zmianami w systemie Ewidencja dotyczącymi samej strony oraz sposobu jej użytkowania hufcowe szkolenie z zakresu Ewidencji NIE odbędzie się w środę 23.11.2011 r. Gdy tylko strona zostanie uruchomiona, a my z niej przeszkoleni ustalimy nowy termin, o czym poinformujemy na stronie hufca.
  2011-11-10   Tomek  
   W dniu 24.10.2011 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 228 / 2011, poz. 1368 nowa Ustawa o Bezpieczeństwie Morskim z 18.08.2011, która wejdzie w życie 25.01.2012, przy czym bardzo ważny dla żeglarzy artykuł 70 wejdzie w życie z dniem 25.04.2013. Artykuł ten nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej (Ministra Infrastruktury) obowiązek wydania rozporządzenia określającego wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Konwencji STCW. Należy się więc spodziewać, że od sezonu 2013 skipperzy komercyjnych jachtów morskich oprócz uzyskania patentu PZŻ i uprawnień radiowych (SRC lub LRC), będą musieli odbyć kurs STCW a następnie odnawiać go co 5 lat, tak jak marynarze zawodowi. Szczegóły poznamy dopiero po ogłoszeniu tekstu planowanego rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury.
  2011-11-10   Tomek  
   ZNIŻKI DLA HARCERZY NA KURSIE SRC w Krakowie i Wrocławiu [ Piotr Nowacki 8.11.2011] 15 listopada w Krakowie oraz 16 listopada we Wrocławiu odbędą się kolejne szkolenia radiooperatorów krótkiego zasięgu (SRC), prowadzone przez członka Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej, instruktora RYA (uprawnienia RYA SRC Assessor), phm. Tomasza Kosiewicza. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 395 zł.; harcerze posiadający opłacone składki uzyskają 20% rabat. Jednodniowy kurs radiooperatora SRC oparty jest na programie szkoleniowym Royal Yachting Association. W trakcie 7 godzin intensywnych zajęć przekazywana jest wiedza i umiejętności niezbędne do obsługi radia VHF z DSC i systemu GMDSS. Wcześniej uczestnik otrzymuje skrypt do nauki, a na spotkaniu otrzymuje na własność książkę. Zajęcia kończy egzamin w formie testu, którego wyniki znane są po kilkunastu minutach. Co obejmuje program szkolenia? podstawowe informacje o systemie GMDSS, jego elementach składowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach; przepisy i regulacje radiowe; obsługę morskiego odbiornika VHF wyposażonego w DSC; język używany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny; poprawne używanie kanałów; wysyłanie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY); wysyłanie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN); rutynowe rozmowy z innymi jednostkami; wykorzystanie funkcji DSC w niebezpieczeństwie oraz w rutynowych wywołaniach. Jak wyglądają zajęcia? Zagadnienia teoretyczne ograniczane są do niezbędnego minimum. Zajęcia składają się z dużej liczby praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem czterech radioodbiorników VHF Standard Horizon - bo nawet najlepszy symulator nie zastąpi pracy na prawdziwym sprzęcie. Szczegóły dostępne sa na stronie kubryk.pl/.../szkolenie-kurs-src-18.html (z listy należy wybrać konkretne szkolenie, aby uzyskać dostęp do opisów) Zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do Tomka Kosiewicza: tomek[at]kubryk.pl lub tel. 798 689 759.
  2011-11-10   Tomek  
   ZNIŻKI DLA HARCERZY NA KURSIE SRC w Krakowie i Wrocławiu [ Piotr Nowacki 8.11.2011] 15 listopada w Krakowie oraz 16 listopada we Wrocławiu odbędą się kolejne szkolenia radiooperatorów krótkiego zasięgu (SRC), prowadzone przez członka Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej, instruktora RYA (uprawnienia RYA SRC Assessor), phm. Tomasza Kosiewicza. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 395 zł.; harcerze posiadający opłacone składki uzyskają 20% rabat. Jednodniowy kurs radiooperatora SRC oparty jest na programie szkoleniowym Royal Yachting Association. W trakcie 7 godzin intensywnych zajęć przekazywana jest wiedza i umiejętności niezbędne do obsługi radia VHF z DSC i systemu GMDSS. Wcześniej uczestnik otrzymuje skrypt do nauki, a na spotkaniu otrzymuje na własność książkę. Zajęcia kończy egzamin w formie testu, którego wyniki znane są po kilkunastu minutach. Co obejmuje program szkolenia? podstawowe informacje o systemie GMDSS, jego elementach składowych (EPIRB, SART, NAVTEX itp.) oraz licencjach; przepisy i regulacje radiowe; obsługę morskiego odbiornika VHF wyposażonego w DSC; język używany w komunikacji radiowej oraz alfabet fonetyczny; poprawne używanie kanałów; wysyłanie Distress Alert i Distress Message (MAYDAY); wysyłanie Urgency Alert i Safety Call (PAN PAN); rutynowe rozmowy z innymi jednostkami; wykorzystanie funkcji DSC w niebezpieczeństwie oraz w rutynowych wywołaniach. Jak wyglądają zajęcia? Zagadnienia teoretyczne ograniczane są do niezbędnego minimum. Zajęcia składają się z dużej liczby praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem czterech radioodbiorników VHF Standard Horizon - bo nawet najlepszy symulator nie zastąpi pracy na prawdziwym sprzęcie. Szczegóły dostępne sa na stronie kubryk.pl/.../szkolenie-kurs-src-18.html (z listy należy wybrać konkretne szkolenie, aby uzyskać dostęp do opisów) Zgłoszenia należy przesyłać bezpośrednio do Tomka Kosiewicza: tomek[at]kubryk.pl lub tel. 798 689 759.
  2011-11-10   Tomek  
   W dniu 24.10.2011 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 228 / 2011, poz. 1368 nowa Ustawa o Bezpieczeństwie Morskim z 18.08.2011, która wejdzie w życie 25.01.2012, przy czym bardzo ważny dla żeglarzy artykuł 70 wejdzie w życie z dniem 25.04.2013. Artykuł ten nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej (Ministra Infrastruktury) obowiązek wydania rozporządzenia określającego wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Konwencji STCW. Należy się więc spodziewać, że od sezonu 2013 skipperzy komercyjnych jachtów morskich oprócz uzyskania patentu PZŻ i uprawnień radiowych (SRC lub LRC), będą musieli odbyć kurs STCW a następnie odnawiać go co 5 lat, tak jak marynarze zawodowi. Szczegóły poznamy dopiero po ogłoszeniu tekstu planowanego rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury.
  2011-11-05   Tomek  
   Pojawił się nowy projekt rozporządzenia. 19 października pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie. Jest on realizacją delegacji ustawowej, zawartej art. 37a ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.857, z późniejszymi zmianami), dodanej do ustawy o żegludze śródlądowej w związku z wejściem w życie ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857). Projekt zawiera propozycję przepisów określających tryb i sposób przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie dla prowadzących jachty motorowe o mocy silnika do 75 kW i o długości kadłuba do 13 metrów, których prędkość maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 15 km/h, w przypadku, gdy jachty przeznaczone są do najmu. Z jego zapisów wynika, że szkolenie z zakresu bezpieczeństwa będzie prowadzone przez te same podmioty, które zgodnie z ustawą będą się zajmować szkoleniami na poszczególne certyfikaty kompetencji dające uprawnienia żeglarskie. Nowe szkolenie ma być prowadzone w trybie jednodniowym i swym zakresem obejmować: wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa na wodzie, w tym informacje o drogach wodnych, praktykę z zakresu manewrowania statkiem. Z obowiązku szkolenia zwolnione będą osoby, posiadające kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej (stopnie żeglarskie i motorowodne, zarówno amatorskie, jak i zawodowe).
  2011-09-17   Tomek  
   13 września 2011 roku Senat RP przegłosował uchwaloną wcześniej przez Sejm RP Ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy o żegludze śródlądowej. Zmiana zapisów tej ustawy dotyczy osób mających uprawnienia do szkolenia na państwowe stopnie żeglarskie i brzmi w następujący sposób: Art. 37A, ust.13. Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub instruktorzy właściwych polskich związków sportowych, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Zapis ten przywraca ustawowe państwowe uprawnienia instruktorom żeglarstwa PZŻ (Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Instruktor Żeglarstwa PZŻ) i Instruktorom Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Przedstawiona zamiana zapisu ustawy oczekuje teraz tylko na podpis Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.
  2011-06-07   Tomek  
   Letnie stacjonarne kursy na stopień ŻEGLARZA JACHTOWEGO w Wieleniu organizuje współpracująca z nami firma Sharks. Turnusy 10 dniowe . Kurs rozpoczyna sie w piątek o godzinie 18:00 i kończy się w niedzielę egzaminem o godzinie 1200. TERMINY: 01.07.- 10.07.2011 08.07.- 17.07.2011 15.07.- 24.07.2011 22.07.- 31.07.2011 29.07.- 07.08.2011 05.08.- 14.08.2011 12.08.- 21.08.2011 19.08.- 28.08.2011 26.08.- 04.09.2011 Cena kursu : 750zł + 200zł egzamin + 50zł wydanie patentu. Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku Sharksland www.sharksland.pl Dojazd we własnym zakresie. KWŻ KRSU: kpt. Piotr Piwowarczyk tel. 691-659-086 e-mail: biuro@sharks.pl
  2011-03-28   Tomek  
   KURS NA STOPIEŃ STERNIKA MOTOROWODNEGO Cena 350 zł KURS NA STOPIEŃ STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO Cena 550 zł Zebranie organizacyjne i pierwszy wykład 4 kwietnia 2011, w siedzibie Dolnośląskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego ul. Świdnicka 28 (parter) godz. 1800 Celem kursu jest wyszkolenie sternika motorowodnego uprawnionego do prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o pojemności do 60 kW. UWAGA: dla członków klubu ( nieletnich) cena sternika mot. 280zł brutto -- Piotr Piwowarczyk www.sharks.pl
  2011-03-17   Tomek  
    KURS WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MLODZIEŻY zostanie zorganizowany ( od godz 9-16) w Komendzie Hufca Wrocław, Plac Świętego Macieja 5A, 50-244 Wrocław.TERMINY KURSÓW KURS I 07- 08, 14- 15maj 2011 – zgłoszenia do 4 maja KURS II 21- 22, 28- 29 maj 2011– zgłoszenia do 18 maja Warunki uczestnictwa: • Ukończone 18 lat • Co najmniej średnie wykształcenie • Zgłoszenie osobiste lub telefoniczne w siedzibie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Wrocław ul. Nowa 6, tel: (71) 34 38 666, do godz. 16 tel: (71) 35 41 296, kom. 533100523 – tylko do uzyskania informacji (należy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy) • Dokonanie opłaty w dniu rozpoczęcia kursu: 100,- PLN dla członków ZHP 110,- PLN dla młodzieży szkół średnich i studentów 120,- PLN dla pracujących Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym Program kursu obejmuje 36 godzin dydaktycznych. Kończy się egzaminem i uzyskaniem świadectwa uprawniającego do pracy z dziećmi w placówkach wypoczynku. Placówka Kształcenia Pozaszkolnego zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów w zależności od ilości zgłoszeń. Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
  2011-03-17   Tomek  
   KURS KIEROWNIKÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU DZIECI I MLODZIEŻY bedzie zorganizowany ( od godz 9- 6) w Komendzie Hufca Wrocław, Plac Świętego Macieja 5A, 50-244 Wrocław. TERMINY KURSÓW KURS I 4 czerwca 2011 – zgłoszenia do 1 czerwca KURS II 11czerwca 2011- zgłoszenia do 8 czerwca Warunki uczestnictwa: • Zawód nauczyciela • Instruktor harcerski w stopniu podharcmistrza • Osoba posiadająca co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej ( dot. studentów szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne) • Zgłoszenie osobiste lub telefoniczne w siedzibie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Wrocław ul. Nowa 6, tel: (71) 34 38 666, do godz. 16 tel: (71) 35 41 296, kom. 523 100 533 –tylko do uzyskania informacji (należy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy) • Dokonanie opłaty w dniu rozpoczęcia kursu: 100,- PLN dla instruktorów ZHP 110,- PLN dla pozostałych Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym Program kursu obejmuje 10 godzin dydaktycznych. Kończy się egzaminem i uzyskaniem świadectwa uprawniającego do kierowania placówką wypoczynku dzieci i młodzieży. Placówka Kształcenia Pozaszkolnego zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów w zależności od ilości zgłoszeń. Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
  2011-02-20   Tomek  
   Szkolenie żeglarskie w nowej Ustawie o sporcie - interpretacja przepisów Wejście 16 pażdziernika 2010 r. w życie nowej Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU. Nr 127, poz. 857) (zobacz) mając na celu uporządkowanie wielu spraw związanych z organizacją i uprawianiem sportu w naszym kraju, spowodowało wyraźne zaniepokojenie środowiska żeglarskiego. Dotyczy to w szczególności instruktorów PZŻ. Wychodząc na przeciw wielu zapytaniom dotyczącym szkolenia żeglarskiego w świetle zmian przepisów wynikających z wprowadzenia w.w. Ustawy o sporcie informujemy, że: 1. Zgodnie z Art. 91 ust 1, pkt 2 Ustawy o sporcie, dotychczasowe Rozporządzenie z dnia 9 czerwca 2006 roku o uprawianiu żeglarstwa (zobacz) będzie funkcjonowało do momentu wejścia w życie nowego Rozporządzenia – nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie w.w. ustawy. 2. Wszelkiego typu szkolenia żeglarskie i egzaminy na stopnie żeglarza jachtowego i sternika jachtowego nadal są realizowane według dotychczasowych przepisów. 3. Nadal obowiązujący jest, jako zresztą jedyny, zatwierdzony przez MSiT System Szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie (zobacz). 4. Nadal można zgodnie z zapisami Rozporządzenia uzyskiwać patenty jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego (zobacz). 5. Egzaminy na stopnie żeglarskie zgodnie z Par. 8 pkt. 3 Rozporządzenia o uprawianiu żeglarstwa, realizują Instruktorzy Żeglarstwa PZŻ. 6. Szkolenia żeglarskie zgodnie z zapisami zawartymi w Systemie szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie i zapisem zawartym w Art. 87, ust.1 Ustawy o sporcie, prowadzą instruktorzy PZŻ. 7. Dotychczas wystawiane (w imieniu państwa) przez PZŻ patenty żeglarskie, zachowują oczywiście swoją ważność (w ramach uprawnień przyznawanych poszczególnym stopniom żeglarskim). Jerzy Durejko - Warszawa (kpt. jacht., Instr. Wykład. PZŻ) Stowarzyszenie HALS
  2011-02-20   Tomek  
   Instruktorzy Żeglarstwa PZŻ w nowej Ustawie o sporcie - interpretacja przepisów W Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (DzU. Nr 127, poz. 857) (zobacz), która weszła w życie 16 października br., występuje bardzo kontrowersyjny zapis dotyczący uprawnień do szkolenia żeglarskiego. Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS wystosowało do Ministerstwa Sportu i Turystyki pismo z zapytaniem o interpretację prawną tych zapisów, a także z naszymi poglądami i propozycjami w tej sprawie. W Art. 67 powyższej ustawy występują zapisy dotyczące zmian w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (DzU.2001 r. nr 5, poz. 43) (zobacz). Dodaje się Art. 37a z zapisami dotyczącymi między innymi szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej. W ust. 13 tego artykułu występuje zapis: „Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra .....” W dotychczasowo obowiązującej Ustawie z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (DzU. z 1996 r. nr 25, poz. 113; DzU. z 2007 r. nr 226 poz. 1675) (zobacz) w Art. 53a ust 10 występuje zapis: „Szkolenia w zakresie uprawiania żeglarstwa prowadzą instruktorzy organizacji żeglarskich według systemu szkolenia danej organizacji, zatwierdzonego przez ministra ....” Więcej na stronie Stowarzyszenia instruktorów i trenerów żeglarstwa HALS - http://www.hals-sitz.org.pl/pl/instruktorzy-Zeglarstwa-pzZ-w-nowej-ustawie-o-sporcie/
  2010-12-31   Tomek  
   Zespoły Kadry Kształcącej Hufca Wrocław zaprasza do wzięcia udziału w Kursie Drużynowych. Kurs będzie się składał z 2 części: - Kursu przewodnikowskiego (trwającego 7-8 dni w czasie ferii zimowych.), - Kurs metodycznego (trwającego 2 weekendy). Kurs przewodnikowski dedykowany jest dla wędrowników i osób, które podjęły decyzję o wkroczeniu na ścieżkę harcerskiego wychowawcy. Kurs metodyczny przeznaczony jest dla osób, które ukończyły powyższy kurs przewodnikowski i dla osób, które ukończyły już kurs dla drużynowych w jednej metodyce a chcą przeszkolić się do pracy w innej. Uznaje się, że dana osoba jest przeszkolona do pełnienia funkcji drużynowego w danej metodyce jeśli: - ukończyła kurs przewodnikowski i kurs metodyczny w danej metodyce; - ukończyła kurs metodyczny (w danej metodyce) i wcześniej ukończyła kurs dla drużynowych (w innej metodyce) Całość organizowana jest we współpracy z ZKK hufców Łagiewniki, Oleśnica, Kłodzko i Świdnica, z którymi w szczególności realizowane będą wspólnie warsztaty metodyczne. Termin: 20-27 luty 2011 Miejsce: Żmigród Cena: 340 zł Więcej informacji o programie kursu, warunkach udziału, sposobach zgłoszenia itd. na stronie http://www.kurs2011.pl/ W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: phm. Anna Skocz - skocz.anna@gmail.com Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 508380713 phm. Marcin Skocz - skocz@post.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 791711211
  2010-09-01   Tomek  
   W maju 2010 została w sejmie przegłosowana nowa ustawa o sporcie. Wraz z zatwierdzeniem projektu rozporządzenia RM będą obowiązywały w Polsce nowe patenty. Brak będzie stopnia jachtowego sternika morskiego, natomiast na patent kapitana zostaje przywrócony egzamin. Z innych ważnych zapisów: - nadal obowiązywało będzie bezpatencie na łodziach żaglowych do 7,5m długości i silniku pomocniczym do 10kW - bez patentu można będzie także prowadzić łodzie motorowe do 75kW i konstrukcyjnym ograniczeniu prędkości do 15km/h oraz długości do 13m - organem wydającym patenty pozostaje PZŻ i PZMiNW - patenty zdobyte za granicą obowiązują w Polsce w zakresie posiadanych uprawnień potwierdzonych stosownym dokumentem. W obecnej wersji projekt rozporządzenia proponuje: § 7. Ustala się następujace patenty żeglarskie: 1) żeglarza jachtowego; 2) sternika jachtowego; 3) kapitana jachtowego. § 8. 1. Patent żeglarza jachtowego może uzyskać osoba, która: 1) ukonczyła 12 rok życia; 2) ukonczyła szkolenie na stopien żeglarza jachtowego; 3) zdała egzamin na stopien żeglarza jachtowego. 2. Patent sternika jachtowego może uzyskać osoba, która: 1) ukonczyła 18 rok życia; 2) ukonczyła szkolenie na stopień sternika jachtowego; 3) odbyła, jako członek załogi, nie mniej niż dwa rejsy morskie w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi na jachcie żaglowym o długości kadłuba od 7,5 m; 4) zdała egzamin na stopień sternika jachtowego. 3. Patent kapitana jachtowego może uzyskać osoba, która: 1) ukonczyła 18 rok życia; 2) ukonczyła szkolenie na stopień kapitana jachtowego; 3) odbyła, jako członek załogi, co najmniej szesć rejsów morskich trwajacych co najmniej 1000 godzin żeglugi, w tym: a) co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu żaglowego o długosci całkowitej od 7,5 m do 12 m, b) co najmniej 400 godzin żeglugi na jachcie aglowym o długosci całkowitej od 12 do 18 m, c) co najmniej 100 godzin żeglugi na jachcie aglowym o długosci całkowitej powyżej 18 m, d) co najmniej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinieciem co najmniej do dwóch portów o srednim skoku pływu powyżej 1,5 m, e) zdała egzamin na stopień kapitana jachtowego.
  2010-08-03   Tomek  
   Klub Żeglarski w Świdniku organizuje rejs morski szkoleniowo-stażowy na wyjątkowym S/Y Roztocze. Trasa: Thyboron -Ś¦winoujście. Termin: 04.09-18.09.2010 Koszt: 2.000,00 w tym: kojowe, wyżywienie, opłaty portowe, paliwo, ubezpieczenie, transport w obie strony. Planujemy przez pierwszy tydzień pływać po Morzu Północnym, potem kanałem Kilońskim do Świnoujścia. Mamy jeszcze 4 wolne koje Kontakt: Grzegorz 508-106-326 Justyna 502-214-086
  2010-08-03   Tomek  
   Są jeszcze 1-2 wolne miejsca w kursie na sternika wterminie 7-14 sierpnia, jacht carter 30, akwen Zatoka Gdanska (z wyjsciem na pelne morze). Manewry portowe na zaglach i silniku, MPZZM, nawigacja z locja, meteo, plywanie nocne. Mozliwosc zdobycia ok 80 h stazu. Oferta także dla takze sternikow i osób bez stopnia chcace sie czegos nauczyc. KONTAKT - kom. 503635921
  2010-06-07   Tomek  
   Dnia 22 czerwca [ wtorek ] br. o godz.16:00 w Ośrodku odbędzie się egzamin kończący kurs na patent żeglarza jachtowego. Szczegóły u Kierownikiem kursu Instr. Żegl. Piotr Piwowarczyka. Informacje o egzaminie również na stronie www.sharks.pl
  2010-04-15   Tomek  
   Polski Związek Żeglarski, w nawiązaniu do lat ubiegłych, podpisał umowę o ubezpieczenia OC dla instruktorów żeglarstwa PZŻ. Ubezpieczenie obejmuje szkolenie jak i egzaminy. Ubezpieczenie OC jest na okres 30.04.2010 - 29.04.2011 i na kwotę do 100 000 zł, na obszar całej Europy - koszt pobierany od ubezpieczanego instruktora 90 zł. O szczegółach Polisy jak i trybie postępowania zawierając umowę na stronie Komisji Szkolenia PZŻ www.szkolenie.pzż.eu
  2010-04-14   Tomek  
   Dnia 11 maja [ wtorek ] br. o godz.18:30 w sali [ świetlicy ] Ośrodka odbędzie się spotkanie organizacyjne chętnych do uczestnictwa w kursie na patent żeglarza jachtowego. Kierownikiem kursu jest Instr. Żegl. Piotr Piwowarczyk a organizowany jest przy współpracy z Centrum Sportów Wodnych i Zimowych "Sharks". Informacje o szkoleniu również na stronie www.sharks.pl
  2010-03-30   Tomek  
   Placówka Kształcenia Pozaszkolnego przy Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zaprasza chętnych do udziału w: 1. Kursach przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, które planowane są w terminach: - 17 - 25 kwietnia 2010 r. - 8 - 16 maja 2010 r. - 22 - 30 maja 2010 r. 2. Kursach instruktażowych dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, które planowane są w terminach: - 5 czerwca 2010 r. - 12 czerwca 2010 r.
  2010-03-28   Tomek  
   W okresie 08-15.05.2010r są dwa wolne miejsca w załodze, w rejsie w Chorwcji, planowana trasa: Krvawica - Dubriwnik - Krvawica, jacht - Bavaria 38. Koszt, łącznie z przejazdem ok. 2000zł. zaprasza: Andrzej Zapart http://picasaweb.google.com/andyzapart www.najachty.pl tel. 609697330
  2010-02-19   Tomek  
   Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zaprasza na Kurs wychowawców kolonijnych organizowany przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców w terminie 20-21.03.2010 oraz 27-28.03. 2010 (4 spotkania: sobota i niedziela). Zgłoszenia do 13 marca2010 roku. Koszt kursu 120 zł. Zapisy i zgłoszenia: Beata Oleksiak tel kom 660 66 88 26, biuro@entik.pl w imieniu organizatora - Rafal Ryszka www.wychowawcy.wroclaw.pl
  2010-02-18   Tomek  
   Dnia 27 marca 2010 w odbędzie się kurs przygotowujący do egzaminu na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Operator’s Certyficate). Świadectwo SRC jest drugim po patencie żeglarskim dokumentem jaki wymagają armatorzy przy czarterze jachtu. Cena kursu 350 zł. W ramach kursu każdy dodatkowo otrzyma: - książkę "SRC -podręcznik dla radiooperatorów" - program komputerowy - materiały egzaminacyjne - komplet druków na egzamin Egzamin odbędzie się 27.03.2010 r. we Wrocławiu. Cena egzaminu: 125 zł – Urząd Komunikacji Elektronicznej + 25 koszty organizacyjne egzaminu. Warunki uczestnictwa: I wpłata 150 zł (na podane niżej konto ) - jest jednocześnie wpisem na kurs . II wpłata 200 zł - musi być dokonana w pierwszym dniu kursu. Opłata egzaminacyjna najpóźniej na 14 dni przed egzaminem na konto UKE. Konto (I wpłata) 32 1020 5242 0000 2102 0129 9833 Stanisław Guz, ul. Ruska 32/33 m2a, 50-079 Wrocław, tytułem: Kurs SRC 2010 Zapraszają Stasnisław i Ireneusz Guz
  2010-01-13   Tomek  
    Nowy System Szkolenia Instruktorskiego 2010 Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Komisja Szkolenia PZŻ przedstawiła nowy system szkolenia instruktorów PZŻ, który został zatwierdzony przez Zarząd PZŻ dnia 07.12.2009 roku i obowiązuje od 01.01.2010 roku. Więcej informacji dla zainteresowanych na stronie www.pyaszkolenie.org.pl
  2010-01-13   Tomek  
    Nowy System Szkolenia Instruktorskiego 2010 Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Komisja Szkolenia PZŻ przedstawiła nowy system szkolenia instruktorów PZŻ, który został zatwierdzony przez Zarząd PZŻ dnia 07.12.2009 roku i obowiązuje od 01.01.2010 roku. Więcej informacji dla zainteresowanych na stronie www.pyaszkolenie.org.pl
  2010-01-06   Tomek  
   15 marca 2010 - rusza kurs na sternika i starszego sternika motorowodnego, Zaprasza serdecznie NOXON Sport. Informacje i zapisy /www.szkoleniamotorowodne.pl/
  2010-01-06   Tomek  
   Już 3 lutego 2010 rozpoczynają się zajęcia na kursie z UKF. Zaprasza serdecznie NOXON-Sport. Informacje i zapisy /www.szkoleniamotorowodne.pl/
  2010-01-04   Tomek  
   Już 7;14 i 21 marca br. można podejść do szkolenia na operatora SRC - szczegóły na http://www.seamaster.pl/kurs-SRC.php - Egzamin 27.03.2010
  2009-09-30   Tomek  
   Wszystkich chętnych do uzyskania jeszcze w tym roku patentów Żeglarza Jachtowego i Sternika Motorowodnego zaprasza HOW Stanica [ konieczne ukończone szkolenia ]Od 17 października 09 do 18 października 09 egzamin na żeglarza 18 października 09 egzamin motorowodny. Kontakt: Adam Dacko tel.503-905-255
  2009-07-14   Tomek  
   KURS NA STOPIEŃ STERNIKA MOTOROWODNEGO Cena 299 zł Najbliżesze terminy spotkań organizacyjnych które odbywają się w Mirkowie k/Wrocławia w siedzibie firmy Sharks o godzinie 19:00 na ulicy Wrocławskiej 11: * 6 lipca 2009 * 20 lipca 2009 * 3 sierpnia 2009 * 17 sierpnia 2009z Kurs na stopień sternika Motorowodnego i starszego sternika motorowodnego Cena: 299 zł Sternik Motorowodny plus opłata za patent i egzamin 250 zł = 550 zł C ena: 499 zł Starszy Sternik Motorowodny plus opłata za patent i egzamin 350 zł = 850 zł studenci i uczniowie do 26 roku znizka za egzaminy i patenty 50 % * Licencja na Holowanie Narciarza Wodnego cena 299 zł plus opłata za patent i egzamin 350 zł * Licencja na Holowanie Obiektów Latających cena 650 zł plus opłata za patent i egzamin 350 zł Kontakt. www.sharks.pl
  2009-07-08   Tomek  
   KURS NA PATENT MŁODSZEGO INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA KUNICE 2009 INFORMACJE OGÓLNE Kierownik Kursu – Rafał Staniec KWŻ Kursu – Maciej Ryng Planowane zajęcia teoretyczne i praktyczne: 14-23.09 Września 2009, Kunice koło Legnicy ośrodek KŻ „Posejdon” Egzamin: 24.09.2009 Koszt uczestnictwa: Wariant pełny : w przedziale 1300 – 1600 zł. Wariant ekonomiczny* : w przedziale 999 – 1300 zł (*nocleg pod namiotem) Wpłaty należy dokonać do 31 sierpnia 2009 r. w biurze WrOZŻ Wpłata obejmuje: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, weryfikację, noclegi i wyżywienie na zgrupowaniu, koszty organizacyjne, koszty administracyjne, materiały szkoleniowe Osobno płatne: egzamin i patent ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE: 1. Podstawowe pojęcia z psychologii 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki 3. Wybrane zagadnienia w dydaktyki 4. Biologiczny rozwój człowieka 5. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych 6. Zagadnienia ogólno-żeglarskie 7. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych 8. Teoria żeglowania 9. Manewrowanie jachtem (wykład i seminarium) 10. Metodyka prowadzenia zajęć na jachtach żaglowych (wykład) 11. Metodyka prowadzenia zajęć praktycznych (praktyka) 12. Doskonalenie i unifikacja technik manewrowania jachtem żaglowym 13. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego 14. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminów żeglarskich WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA NA STOPIEŃ MLODSZEGO INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która: a) posiada co najmniej średnie wykształcenie, b) posiada co najmniej stopień żeglarza jachtowego, c) posiada stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji instruktora żeglarstwa. d) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia e) ukończyła18 lat, f) posiada umiejętność pływania. INFO Rafał Staniec – nefryt@yan.pl – komisja szkolenia WrOZŻ, komisja szkolenia PZŻ Tel. 515-20-93-78
  2009-07-08   Tomek  
   KURS NA PATENT MŁODSZEGO INSTRUKTORA śEGLARSTWA PRZEŁAZY 2009 INFORMACJE OGÓLNE Kierownik Kursu – Stanisław Guz KWś Kursu – Jerzy F. Kotowski Planowane zajęcia teoretyczne i praktyczne: 19-28 lipca 2009, Przełazy nad Niesłyszem Egzamin: 28-29 lipca 2009 Koszt uczestnictwa: 1200 zł. Wpłaty naleŜy dokonać do 10 lipca 2009 r. w biurze WrOZś Wpłata obejmuje: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, weryfikację, noclegi i wyŜywienie na zgrupowaniu, koszty organizacyjne Osobno płatne: egzamin i patent ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE: 1. Podstawowe pojęcia z psychologii – Marta Suchta 2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki – Krzysztof Bojda 3. Wybrane zagadnienia w dydaktyki – Krzysztof Bojda 4. Biologiczny rozwój człowieka – Jacek Lenart 5. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych – Jacek Lenart 6. Zagadnienia ogólno-Ŝeglarskie – Stanisław Guz 7. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych – Marta Suchta 8. Teoria Ŝeglowania – Jerzy Kotowski 9. Manewrowanie jachtem (wykład i seminarium) –Zbigniew Kiliszek, Zbigniew Maciej Ryng 10. Metodyka prowadzenia zajęć na jachtach Ŝaglowych (wykład) – Zbigniew Ryng 11. Metodyka prowadzenia zajęć praktycznych (praktyka) – Stanisław Guz, Zbigniew Kiliszek, Zbigniew Maciej Ryng 12. Doskonalenie i unifikacja technik manewrowania jachtem Ŝaglowym – Stanisław Guz, Zbigniew Kiliszek, Zbigniew Maciej Ryng 13. Bezpieczeństwo szkolenia Ŝeglarskiego – Zbigniew Kiliszek 14. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminów Ŝeglarskich – Henryk Klimczak WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA NA STOPIEŃ MŁODSZEGO INSTRUKTORA śEGLARSTWA PZś Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Ŝeglarstwa PZś moŜe być dopuszczona osoba, która: a) posiada co najmniej średnie wykształcenie, b) posiada co najmniej stopień Ŝeglarza jachtowego, c) posiada stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji instruktora Ŝeglarstwa. d) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia e) ukończyła18 lat, f) posiada umiejętność pływania. Sprawdzian dopuszczający odbędzie się na zgrupowaniu przed rozpoczęciem części praktycznej INFO Jerzy Kotowski tel. 601 721 455, jerzy.kotowski@wp.pl Maciej Ryng tel. 607 104 715, maciejryng@wp.pl
  2009-04-17   Tomek  
   Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski organizuje kurs na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ w terminie 4-17.05.2009 r w Harcerskim Ośrodku Morskim Puck ul. Żeglarzy 1. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail hom@hompuck.org. Informacje są na stronie gozz@hot.pl, lub u KWŻ marszall2@wp.pl
  2009-03-31   Tomek  
   Organizator: Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Al. Zwycięstwa 51 80-215 Gdańsk zaprasza na kurs : • Termin kursu: 16.04.-26.04.2009 • Miejsce zajęć: Harcerski Ośrodek Morski ul. Żeglarzy 1 Puck • Telefon Kontaktowy : Paweł Szczepanik 0 603 84 94 82
  2009-03-14   Tomek  
   29.04.br. o godz. 1800 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu MIŻ, teoria we Wrocławiu, zgrupowanie od 13 do 21 czerwca w Niesulicach. Koszt całego kursu ok. 1200 zł, szczegóły tel. 509 305 402
  2009-03-14   Tomek  
   21.03.br. (sobota) w lokalu Wr OZŻ ul.Św.Macieja odbędzie się kurs na świadectwo operatora SRC, szczegóły tel. 509 305 402 Organizatorzy zapraszają.
  2009-03-10   Tomek  
   W dniach 21-22 marca [ lub 28-29 ] na terenie Portu Uraz odbędą się zajęcia na kursie na operatora łączności Bliskiego Zasięgu SRC. Cena jednodniowego kursu: 250zł + 125zł koszt przystąpienia do egzaminu i wydania świadectwa (UWAGA przedpłata 100zł! ) Ilość miejsc na kursie: maks. 12-13 Egzamin: 04.04.2009 (Wrocław) Wszystkich chętnych [ liczy się kolejność zgłoszeń] prosimy o kontakt z kpt.Ryszardem Jędrzejewskim tel.693-994-467
  2009-03-06   Tomek  
   Harcerski Ośrodek Wodny STANICA i Firma AMICAR rozpoczyna już szkolenia żeglarskie i motorowodne !!! 12 marca [czwartek], o godz. 17:00 w świetlicy firmy Amicar przy ul. Robotniczej 94 rozpoczną się kursy motorowodne na patent sternika i starszego sternika motorowodnego. A 25 marca [środa], o godz. 18:00, także w świetlicy Amicaru, rozpocznie się kurs na patent żeglarza jachtowego. Organizatorzy gorąco zapraszają !
  2008-12-16   Tomek  
   Uwzględniając uwagi środowiska szkoleniowego Prezydium PZŻ wiosną 2008 r. zatwierdziło korektę Systemu Szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie i przekazało go zgodnie z wymogami Ustawy o kulturze fizycznej do zatwierdzenia przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ministerstwo zatwierdziło wspomniany System Szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie bez zmian i uwag (Ustawa o kulturze fizycznej umożliwia zatwierdzanie autorskich systemów szkolenia na stopnie żeglarskie przez dowolne organizacje i związki). Jest to obecnie jedyny system szkolenia żeglarskiego zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Mając na uwadze, że wprowadzanie zatwierdzonego systemu w trakcie sezonu żeglarskiego byłoby niekorzystne dla organizatorów szkolenia ustalono, że będzie on obowiązywał od sezonu żeglarskiego 2009. Obowiazujący aktualnie stan prawny w zakresie szkolenia na stopnie żeglarskie ogłoszony został na Ogólnopolskiej Naradzie Szkoleniowej PZŻ w Radomiu - 22 listopada br. Przewodniczący Komisji Szkolenia PZŻ Jerzy Durejko Zawartość do poczytania na stronie http://www.pyaszkolenie.org.pl/index.php?cat=137&item=437&back=120&tab=
  2008-11-06   Tomek  
   Piloci Chorągwi /Instruktorzy odpowiedzialni za sprawy wodne/ Zapraszam Pilotów Chorągwi na naradę, która odbędzie się w dniu 13.12.2008r. o godz. 11.00 w siedzibie Głównej Kwatery ZHP (przy ul. M. Konopnickiej 6 w Warszawie). Planowane zakończenie o godz. 15.00. Plan: Podsumowanie sezonu żeglarskiego 2008 - szkolenia żeglarskie i motorowodne - rejsy szkoleniowe i morskie - spływy, regaty, inne formy Plan rejsów, szkoleń i imprez na sezon 2009 Sprawy różne Punkt 1 i 2 proszę przywieźć w formie pisemnej. Proszę o potwierdzenie udziału w naradzie na e-mail hom@hompuck.org. Czuwaj! hm. Sławomir Dębicki
  2008-10-07   Tomek  
   Harcerski Ośrodek Wodny STANICA na zakończenie całorocznego kursu, w dniu 18. października organizuje egzamin na patent żeglarza jachtowego. Egzamin będzie przeprowadzony na Bajkale lub, w razie niesprzyjających okoliczności, na Stanicy. Rano sprawdzian praktyczny, po południu, ok. 17:00 - teoria. Aby przystąpić do egzaminu należy: - ukończyć kurs zorganizowany na Stanicy w latach ubiegłych lub mieć zaliczyć egzaminem wewnętrzny z tegorocznego kursu. - przynieść aktualne zaświadczenie lekarskie - posiadać zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa - dostarczyć zdjęcie i opłatę za egzamin - dostarczyć ksero legitymacji Do egzaminu mogą przystąpić również chetni, którzy posiadaja zaświadczenie o ukończeniu kursów szkoleniowych w innych ośrodkach szkoleniowych. Kontakt : listy@stanica.az.pl
  2008-09-08   Tomek  
   Harcerski Ośrodkek Wodny “STANICA” i Firma AMICAR sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 94, zapraszają wszystkich chętnych do szkolenia motorowodnego, po ukończeniu którego będzie można uzyskać patent sternika motorowodnego, uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych o mocy silnika do 60kW. Zajęcia prowadzone są na różnych typach łodzi i silników, od małych łodzi wypornościowych, przez łódź ślizgową, do większych jednostek z silnikiem wbudowanym, pod okiem doświadczonych instruktorów. Zajęcia teoretyczne w odbędą się w okresie od 18 września do 16 października (w czwartki, w godz. 18-20, w świetlicy Amicaru, przy ul. Robotniczej), zajęcia praktyczne w weekendy od 27 września do 19 października, na akwenie przy HOW Stanica. Egzamin: 25 października. Koszt kursu: 370 zł + egzamin + patent * Dla grup zorganizowanych liczące min. 4 osoby opłata za kurs wynosi 300zł od osoby. Zapisy i zgłoszenia: pół godziny przed pierwszymi zajęciami. Uwaga: Firmy mogą sfinansować (dofinansować) zajęcia swoim pracownikom z Zakładowego Funduszu Socjalnego jako wydatek na cele turystyki, sportu i rekreacji (nie dotyczy opłat za egzamin i patent). Organizator wystawia faktury VAT. Kontakt telefoniczny HOW Stanica – Adam Dacko, tel. 0 503 90 52 55 Amicar – sekretariat, tel. 0 71 355 40 46 Przyjmowanie zgłoszeń jak wyżej lub na pierwszych zajęciach przed ich rozpoczęciem. Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat. * Opłata za egzamin wynosi 200 zł, za patent 50 zł. Uczniowie i studenci do 26 roku życia mają 50% zniżki. HOW Stanica, 51-631 Wrocław, ul. Kożuchowska 13
  2008-08-29   Tomek  
   Harcerski Ośrodek Morski w Pucku organizuje rejsy stażowe na jachcie S/Y „Alf”. 1. Rejs stażowy po wodach pływowych (staż na stopień jachtowego sternika morskiego) w terminie 22.09 - 2.10.2008 r. (zaokrętowanie 21.09 w godzinach popołudniowych) Trasa rejsu: Świnoujście – Holtenau – Brunsbuttel – Helgoland – Cuxhaven – Brunsbuttel – Holtenau – Świnoujście. Koszt rejsu 1300,- (opłata zawiera czarter jachtu, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty portowe, paliwo, wynagrodzenie kapitana). 2. Rejs stażowy po wodach morskich (staż na stopień sternika jachtowego) na trasie Świnoujście – Kołobrzeg – Ustka – Hel – Puck w terminie 2.10 – 9.10 2008 r. Koszt rejsu 700,- (opłata zawiera czarter jachtu, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty portowe, paliwo, wynagrodzenie kapitana). Warunkiem wpisania na listę załogi jest przesłanie zgłoszenia (e-mail) oraz dowód wpłaty zaliczki: I etap – 600,- , II tap – 300,- Dla członków ZHP skierowanych przez hufce lub chorągwie ZHP Koszt I etapu 1100,- Koszt II etapu 600,- Ponadto planujemy we wrześniu kurs na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i Instruktora Motorowodnego. Planujemy pod warunkiem, że będzie zainteresowanie środowisk harcerskich. O cenie nie piszę, bo jest ona zależna od ilości kandydatów oraz od tego ilu naszych instruktorów zechce popracować za mniejsze pieniądze. W terminie 8-12.10.2008r. odbędzie się w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku kurs na stopień sternika jachtowego zainteresowanych proszę o kontakt e-mail. Czuwaj ! hm. Sławomir Dębicki
  2008-07-24   Tomek  
   Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie organizowanym przez Okręgową Komisję Szkolenia Wrocławskiego OZŻ. Kurs odbędzie się w Ośrodku Dydaktycznym AWF-Wrocław w Olejnicy koło Przemętu w dniach 01.09. - 10.09.2008 r. Cena kursu: Wariant standard 1400 zł lub 1200 zł dla osób zrzeszonych w PZŻ. Wariant ekonomiczny 1000 zł lub 800 zł dla osób zrzeszonych w PZŻ. W kursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające minimum Patent żeglarza jachtowego, od co najmniej 1 roku. Zapisy i wpłaty na kurs w biurze Wrocławskiego OZŻ, ul. Św. Antoniego 24B we Wrocławiu Biuro czynne: wtorek, czwartek, godz. 15.30 do 19.30 Więcej informacji o kursie udzielą: KWŻ kursu Stanisław Guz tel. 509-305-402 Sekretarz kursu Rafał Staniec tel. 515-20-93-78
  2008-07-23   Tomek  
   Harcerski Ośrodek Morski w Pucku organizuje rejsy stażowe na jachcie S/Y „Alf”. 1. Rejs stażowy po wodach pływowych (staż na stopień jachtowego sternika morskiego) w terminie 22.09 - 2.10.2008 r. (zaokrętowanie 21.09 w godzinach popołudniowych) Trasa rejsu: Świnoujście – Holtenau – Brunsbuttel – Helgoland – Cuxhaven – Brunsbuttel – Holtenau – Świnoujście. Koszt rejsu 1300,- (opłata zawiera czarter jachtu, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty portowe, paliwo, wynagrodzenie kapitana). 2. Rejs stażowy po wodach morskich (staż na stopień sternika jachtowego) na trasie Świnoujście – Kołobrzeg – Ustka – Hel – Puck w terminie 2.10 – 9.10 2008 r. Koszt rejsu 700,- (opłata zawiera czarter jachtu, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty portowe, paliwo, wynagrodzenie kapitana). Warunkiem wpisania na listę załogi jest przesłanie zgłoszenia (e-mail) oraz dowód wpłaty zaliczki: I etap – 600,- , II tap – 300,- Dla członków ZHP skierowanych przez hufce lub chorągwie ZHP Koszt I etapu 1100,- Koszt II etapu 600,- Ponadto planujemy we wrześniu kurs na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i Instruktora Motorowodnego. Planujemy pod warunkiem, że będzie zainteresowanie środowisk harcerskich. O cenie nie piszę, bo jest ona zależna od ilości kandydatów oraz od tego ilu naszych instruktorów zechce popracować za mniejsze pieniądze. W terminie 8-12.10.2008r. odbędzie się w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku kurs na stopień sternika jachtowego zainteresowanych proszę o kontakt e-mail. Czuwaj ! hm. Sławomir Dębicki II. HOM Puck organizuje również dwa rejsy stażowo – szkoleniowe na jachcie s/y Alf w terminach 1-8 sierpnia oraz 8-15 sierpnia. Trasa rejsu w zależności od warników pogodowych na Litwę /Kłajpeda/ lub na Bornholm. Koszt rejsu 770 zł/osobę. Cena zawiera wszystkie koszty związane z rejsem /opłaty portowe, wyżywienie, paliwo, wynagrodzenie kapitana oraz koszt czarteru jachtu/ Dojazd do Pucka we własnym zakresie. Przyjazd do Pucka do godziny 16. Planowane zakończenie rejsu w Pucku przed godziną 12. Więcej informacji www.hompuck.org tel. +48586732150
  2008-07-18   Tomek  
   OZŻ we Wrocławiu organizuje KURS NA MŁODSZEGO INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ w Ośrodku Szkoleniowym Jacht Klubu „Oświata” w Niesulicach (40 km od Zielonej Góry) nad j. Niesłysz ( pow. 550 ha) Termin: 09 – 19.08.2008 r. Koszt : 1.200 zł Cena obejmuje: zakwaterowanie + obiady szkolenie z wykwalifikowaną kadrą PZŻ Zgłoszenia do 02.08.2008 r. – tel. 0601 641 523 Edward Bieleńko Komendant Ośr. Szkoleniowego Jacht Klubu „Oświata” Wrocław
  2008-05-07   Tomek  
   Zmiana terminu rozpoczęcia kursu motorowodnego! Informujemy, że drugi, wiosenny kurs na sternika motorowodnego organizowanego przez HOW STANICĘ rozpocznie się tydzień później, 14 maja. Są jeszcze miejsca! tel. kont. 503 905 255
  2008-03-12   Tomek  
   Komisja Szkolenia PZŻ informuje, że w miesiącach marzec-czerwiec 2008 roku w poszczególnych regionach kraju zostanie przeprowadzona unifikacja instruktorska. W unifikacji powinni wziąć udział Instruktorzy Żeglarstwa PZŻ: - kandydaci do tytułu Instruktora Wykładowcy PZŻ (obowiązkowo), - instruktorzy szkolący na kursach instruktorskich (obowiązkowo), - instruktorzy szkolący na stopnie żeglarskie (gościnnie). Terminy poszczególnych unifikacji podane są w zakładce SZKOLENIE INSTRUKTORÓW / UNIFIKACJE 2008. Dla kandydatów do tytułu Instruktora Wykładowcy PZŻ miejsce wyboru unifikacji jest dowolne. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych unifikacji można uzyskać w OZŻ-cie organizującym unifikację lub bezpośrednio w Komisji Szkolenia PZŻ (biuro PZŻ). Unifikacja jest nieodpłatna. Komisja szkolenia PZŻ nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na unifikację. Instruktor uczestniczący w unifikacji otrzyma dokument poświadczający jego uczestnictwo. Unifikacja odbywa się w ciągu jednego dnia (ok. 7 godzin lekcyjnych). OZŻ organizujący unifikację odpowiada za przygotowanie sali wykładowej (ok. 30 – 50 osób). Unifikacje prowadzą członkowie Komisji Szkolenia PZŻ, posiadający tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ. Program unifikacji instruktorów Polskiego Związku Żeglarskiego: 1. System Szkolenia Instruktorskiego PZŻ. 2. Biblioteka instruktorska. 3. Strona internetowa Komisji Szkolenia PZŻ. 4. System Szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie. 5. Organizacja i procedury egzaminów żeglarskich. 6. Przepisy państwowe dotyczące szkolenia żeglarskiego. 7. Warsztat pracy i postawa instruktora. 8. Wytyczne szkoleniowe.
  2008-03-10   Tomek  
   W dniach 25 kwietnia - 4 maja 2008 r. odbędzie się kurs na patent Instruktora Motorowodnego PZMWiNW. Kurs odbędzie się w Pucku w Ośrodku Szkolenia Kadr Sportów Wodnych VIK - w systemie stacjonarnym. Kontakt do organizator: tel./fax: 58/ 673 45 70 tel. kom. 607 085 288 e-mail: vik@vik-puck.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
  2008-02-06   Tomek  
   Kurs na stopień sternika motorowodnego. - Firma AMICAR sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 94 wraz z Harcerskim Ośrodkiem Wodnym “STANICA” zapraszają wszystkich chętnych do udziału w wiosennym szkoleniu motorowodnym, po ukończeniu którego będzie można uzyskać patent sternika motorowodnego, uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych o mocy silnika do 60kW jak i [po dodatkowym szkoleniu ] licencje na holowanie narciarza wodnego. W programie zajęć są: Część teoretyczna - wykłady prowadzone w świetlicy AMICAR, ul. Robotnicza 94. Część praktyczna - Pływania łodziami motorowymi, z przystani HOW Stanica przy ul. Kożuchowskiej 13 na Biskupinie .Pierwszy egzamin na patent planowany jest na 17 maja 2008 , drugi [ z licencją ] na 21 czerwca 2008. Kontakt HOW Stanica – Adam Dacko, tel. 0 503 90 52 55 ; 51-631 Wrocław, ul. Kożuchowska 13, listy@stanica.az.pl, tel. 71 348 69 10
  2007-09-04   Tomek  
   Serdecznie zapraszam na kurs instruktorów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, który odbędzie się w dniach 20-27 października 2007r. we Fromborku. Pozdrawiam, Z. Bryk. ( tel. 502 140 575, e-mail: brysiobryk@wp.pl ) Aby oficjalnie zgłosić się na kurs należy przesłać na mój adres (Zbigniew Bryk, 14-500 Braniewo, ul. Wileńska 21 b / 3): 1. karta zgłoszenia - załącznik 2. ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uk. studiów 3. ksero patentu starszego sternika 4. zaświadczenie lekarskie ( zdolna/y do udziału w kursie na instruktora motorowodnego ) 5. potwierdzenia odbycia stażu - 36 godzin na co najmniej trzech kursach - druk w załączniku 6. wpłata 1400 zł ( cena kursu z egzaminem i patentem ) na konto PKO BP o/Braniewo 51 1020 1752 0000 0202 0026 2204 - może być zaliczka 1000 zł 7. decyzja czy rezerwować nocleg i wyżywienie - ok. 60 zł dziennie za 7 dni Komplet dokumentów dotyczących kursu, prześlę w przypadku wyrażenia zainteresowania kursem. Kurs rozpocznie się 20 października ( przyjazd do godz. 18, o godz. 19 kolacja) , a zakończy 27.10.2007 egzaminem. Po dokonaniu opłaty prześlę temat pracy egzaminacyjnej.
  2007-09-04   Tomek  
   KOLEJNE UAKTUALNIENIE !!!Opłata za kurs -Członkowie HOW Stanica i HOW Rancho będą mieli możliwość odpracowania 50 zł. Uwaga: Przyjmowanie zgłoszeń pod podanymi wcześniej namiarami lub na pierwszych zajęciach w dniu 27 września przed ich rozpoczęciem. ALE UWAGA !!! Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat.
  2007-09-03   Tomek  
   Kurs na stopień sternika motorowodnego. - UAKTUALNIENIE Firma AMICAR sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 94 wraz z Harcerskim Ośrodkiem Wodnym “STANICA” zapraszają wszystkich chętnych do udziału w jesiennym szkoleniu motorowodnym, po ukończeniu którego będzie można uzyskać patent sternika motorowodnego, uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych o mocy silnika do 60kW. W programie zajęć są: Część teoretyczna Cykl 6 wykładów prowadzonych w świetlicy AMICAR, ul. Robotnicza 94 Część praktyczna Pływania łodziami motorowymi, z przystani HOW Stanica przy ul. Kożuchowskiej 13 na Biskupinie Egzamin na patent odbędzie się pod koniec października 2007. Uwagi w przypadku zgłoszenia się grupy chętnych (min. 15 osób) możliwe jest zorganizowanie drugiego potoku wykładów w soboty w godzinach przedpołudniowych uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w pływaniach o charakterze rekreacyjnym w trakcie imprez na wodzie. szkolenie na licencję na holowanie narciarza wodnego jest objęte dodatkowym programem – informacje zostaną podane w trakcie kursu. Opłata za kurs osoby indywidualne - 300 zł grupy min. 5 osób z jednego przedsiębiorstwa - po 250 zł członkowie HOW Stanica i HOW Rancho - 200 zł Pierwszą ratę opłaty za kurs w wysokości 100 zł należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć. Uwaga: Firmy mogą sfinansować (dofinansować) zajęcia swoim pracownikom z Zakładowego Funduszu Socjalnego jako wydatek na cele turystyki, sportu i rekreacji (nie dotyczy opłat za egzamin i patent). Organizator wystawia faktury VAT. Kontakt telefoniczny HOW Stanica – Adam Dacko, tel. 0 503 90 52 55 Amicar – sekretariat, tel. 0 71 355 40 46 hosted by HOW Stanica, 51-631 Wrocław, ul. Kożuchowska 13, listy@stanica.az.pl, tel. 71 348 69 10 © Ad 2006
  2007-08-06   Tomek  
   Jesienny kurs motorowodny w HOW STANICA. 3 września rozpoczną się zapisy na jesienny kurs na sternika motorowodnego. Planowany czas trwania kursu: 14.09 - 27.10. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się raz w tygodniu, w godzinach wieczornych, zajęcia praktyczne - dwa weekendy w październiku. Koszt kursu: 300 zł.
  2007-06-13   Tomek  
   Zaproszenie - Ludowy Braniewski Uczniowski Klub Sportowy „Budowlanka” w Braniewie zaprasza na kurs instruktora Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Informacje na temat kursu: - termin - 17-26 sierpnia br. - miejsce – Frombork - koszt – 1 000 zł - liczba godzin szkolenia – 80 - dodatkowe koszty: opłata za egzamin i patent 400 zł, nocleg i wyżywienie (3 posiłki) ok. 44 zł za dobę - wymagania: patent starszego sternika, wykształcenie średnie, zaświadczenie lekarskie, dwa zdjęcia, potwierdzenie odbycia stażu (druk w załączniku – min 36 godzin w co najmniej trzech kursach) - zapewniamy: miłą atmosferę Uprawnienia osób posiadających stopień instruktora PZMW i NW 1. Instruktor motorowodny jest uprawniony do: a) organizacji i prowadzenia szkolenia motorowodnego teoretycznego i praktycznego do posiadanego patentu włącznie i potwierdzania odbycia takiego szkolenia b) pełnienia funkcji członka i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na patenty motorowodne c) wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie motorowodne UWAGA !!! Dodatkowe informacje u kierownika kursu Zbigniewa Bryka tel. 502 140 575, e-mail: brysiobryk@wp.pl , gg 2440609. Serdecznie zapraszamy
  2007-06-06   Tomek  
   Patent Sternika Motorowodnego uprawnia do: Prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW (81KM) po wodach śródlądowych. Prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW (81KW) po wodach morskich w strefie do2 Mil Morskichod brzegu, w porze dziennej. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.
  2007-05-30   Tomek  
   Kursy wychowawców: Ostatni IV kurs już : 9 – 10 i 16 - 17 czerwca 2007 - zgłoszenia do 5 czerwca Koszt udziału: 85,- PLN dla członków ZHP 95,- PLN dla młodzieży szkół średnich i studentów 110,- PLN dla pracujących Zgłoszenia na kursy przyjmowane są pod nr tel. 071 343 86 66.
  2007-05-30   Tomek  
   Obowiązkowe szkolenie dla komendantów HAL Wpisał: hm. Arkadiusz Gazda Z uwagi na wiele błędów, nieprawidłowości i problemów stwierdzonych podczas wizytacji placówek HAL 2006 oraz podczas rozliczania placówek wypoczynku, a także w związku ze zmianami w "Instrukcji organizacyjnej HAL" i zasadach prowadzenia finansów Komenda Chorągwi podjęła decyzję o obowiązkowym przeszkoleniu wszystkich komendantów obozów. Dla ułatwienia wszystkim udziału w szkoleniu zistały zorganizowane trzy takie same formy w róznych terminach i miejscach (Wrocław 16.05, Legnica 23.05 i Jelenia Góra 24.05 - szczegółowy plan szkoleń zamieszczony został w majowym Biuletynie "Z Nowej", dostępnym w każdej Komendzie Hufca i na stronie interentowej chorągwi). W szkoleniu wzięło udział 30 komendantów obozów z hufców: Lubań, Jelenia Góra, Polkowice, Jawor, Legnica, Środa Śląska, Lubin, Głogów, Żmigród, Bierutów, Oława, Kąty Wrocławskie, Wrocław. Ponieważ szkolenie jest obowiązkowe, w celu umożliwienia pozostałym komendantom udziału w tej formie podaję jeszcze jeden (ostatni) termin - 12 czerwca 2007, godz. 17 w siedzibie Komendy Hufca ZHP Wrocław, pl. Św. Macieja 5a. Komendanci obozów, którzy nie wezmą udziału w szkoleniu zoowbowiązani są osobiście wspólnie z księgowym zjawić się w Komendzie Chorągwi i przed zatwierdzeniem placówki HAL wykazać się znajomością "Instrukcji organizacyjnej HAL" oraz "Instrukcji finansowej HAL".
  2007-05-16   Tomek  
   Informujemy, że planowany na dzień 2 czerwca (sobota) Kurs Kierowników został przeniesiony na dzień 3 czerwca (niedziela) na godz. 9 w Szkole Podstawowej nr 61 na ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. Jednocześnie przypominamy, że w najbliższą sobotę (tj. 19 maja) odbędzie się pierwszy z planowanych Kursów Kierowników (także w SP nr 61).
  2007-05-10   Tomek  
   Kurs wychowawców 12 maja odbędzie się 10.05.2007. Planowany na dzień 12 maja 2007 kurs wychowawców odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 o godz. 9.00. Wszystkich chętnych, którzy dotąd nie zgłosili udziału w kursie zapraszamy.
  2007-04-09   Tomek  
    KURS na sternika motorowodnego Y.K. WIATOR organizuje kurs na stpoień sternika motorowodnego. Zajęcia odbywają się w siedzibie Wr.O.Z.Ż przy ul.Św.Antoniego 24B W dniach: 10;11;12 kwietnia o godz.19:00. Koszt kursu 300 zł [ + egzamin i patent - 100 + 25 zł ( dla uczniów i studentów)]. Zajęcia praktyczne odbywać się będą od 16.04.br do niedzieli 22.04 codziennie wg grafiku pływań ustalanego indywidualnie z kursantami. Kontakt i informacji szczegółowe Piotr Piwowarczyk tel. 691 659-086
  2007-04-02   Tomek  
   Firma AMICAR sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 94 wraz z Harcerskim Ośrodkiem Wodnym “STANICA” zapraszają wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu motorowodnym, po ukończeniu którego będzie można uzyskać patent sternika motorowodnego, uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych o mocy silnika do 60kW. W programie zajęć są: Część teoretyczna Cykl 6 wykładów prowadzonych w świetlicy AMICAR, ul. Robotnicza 94, w środy od godziny 1800, począwszy od dnia 11 kwietnia 2007. Część praktyczna Pływania łodziami motorowymi, z przystani HOW Stanica przy ul. Kożuchowskiej 13 na Biskupinie, począwszy od dnia 7 maja, według indywidualnie uzgadnianego harmonogramu. Egzamin na patent odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2007. Uwagi w przypadku zgłoszenia się grupy chętnych (min. 15 osób) możliwe jest zorganizowanie drugiego potoku wykładów w soboty w godzinach przedpołudniowych uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w pływaniach o charakterze rekreacyjnym w trakcie imprez na wodzie. szkolenie na licencję na holowanie narciarza wodnego jest objęte dodatkowym programem – informacje zostaną podane w trakcie kursu. Opłata za kurs osoby indywidualne - 300 zł grupy min. 5 osób z jednego przedsiębiorstwa - po 250 zł członkowie HOW Stanica i HOW Rancho - 200 zł Pierwszą ratę opłaty za kurs w wysokości 100 zł należy wnieść przed rozpoczęciem zajęć. Uwaga: Firmy mogą sfinansować (dofinansować) zajęcia swoim pracownikom z Zakładowego Funduszu Socjalnego jako wydatek na cele turystyki, sportu i rekreacji (nie dotyczy opłat za egzamin i patent). Organizator wystawia faktury VAT. Kontakt telefoniczny HOW Stanica – Adam Dacko, tel. 0 503 90 52 55 Amicar – sekretariat, tel. 0 71 355 40 46 Przyjmowanie zgłoszeń jak wyżej lub na pierwszych zajęciach w dniu 11 kwietnia przed ich rozpoczęciem. Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat.
  2007-03-29   Tomek  
   Kujawsko–Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski w Bydgoszczy zaprasza na tradycyjne już przedsezonowe Seminarium Szkoleniowe organizowane z inicjatywy członków Komisji Szkolenia KPOZŻ. Seminarium odbędzie się w dniach 20-22.04.2007 roku w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce koło Chojnic. Celem seminarium jest unifikacja zasad nauczania i wymiana doświadczeń w zakresie metodyki szkolenia żeglarskiego oraz postępowania w obliczu zmian dotyczących szkolenia. Podczas spotkania przewiduje się poruszenie zagadnień związanych z problematyką egzaminowania, metodyki szkolenia, odpowiedzialności prawnej i karnej instruktora oraz pierwszej pomocy. Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł Cena obejmuje: nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, spotkanie integracyjne. Kwotę należy wpłacić na konto Bank PKO BK S.A. I O/Bydgoszcz 42 1020 1462 0000 7902 0018 6460 do dnia 10 kwietnia 2007 r. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Seminarium do dnia 10.04.2007 roku pod nr tel. (0-52) 3719617 lub e-mailem biuro@kpozzbyd.org.pl Seminarium odbędzie się po zgłoszeniu miniumu 25 osób. Potwierdzenie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w Seminarium Prowadzącym Seminarium jest Katarzyna Domańska tel. 502 558 101 Ponadto podczas seminarium będzie możliwość ukończenia kursu kierowników placówek wypoczynku, koszt 80 zł. Kurs odbędzie się po zgłoszeniu się minimum 15 osób. Zgłoszenia do 10.04.2007. Z żeglarskim pozdrowieniem Wiceprezes ds. szkolenia Jerzy Szweda Program Seminarium Szkoleniowego Funka 20-22.04.2007 roku 20.04.2007 17.00 – przyjazd, zakwaterowanie uczestników seminarium 18.00 – kolacja 19.15 – powitanie gości – Prezes KPOZŻ – Wojciech Borzyszkowski, przedstawienie ośrodka - komendant HCEE Funka Jerzy Gębara 19.30 – Giełda Pomocy Dydaktycznych – Mariusz Zawiszewski, Katarzyna Domańska, 21.04.2007 8.00 – śniadanie 9.00 – Odpowiedzialność prawna opiekuna podczas szkolenia żeglarskiego (obowiązki, dokumenty) – przedstawiciel kuratorium, policjant 11.00 – szkolenie w zakresie żeglarza jachtowego – program, wymagania egzaminacyjne, procedura egzaminacyjna 14.00 – obiad 15.30 – warsztaty szkoleniowe blok I metodyka zajęć manewrowanie na silniku – zajęcia praktyczne blok II pierwsza pomoc blok III aktywne formy szkolenia 18 .00 – kolacja 19.00 – Mesa 20.30 spotkanie integracyjne 22.04.2007 8.00 – śniadanie 9.00 – warsztaty szkoleniowe 11.00 – procedura szkolenia i egzaminacyjna, wymagane dokumenty, obieg dokumentów egzaminacyjnych, zajęcia przeznaczone dla instruktorów pełniących funkcje KWŻ – ta i przewodniczącego komisji egzaminacyjnych 13.00 – obiad 14.00 – zakończenie seminarium szkoleniowego W przypadku zebrania się grupy 15 osób w sobotę odbędzie się kurs kierownika
  2007-03-22   Tomek  
   Warsztaty Animatorów Programu JUNGA & KADET termin: 23-29.04.2007r. miejsce: Puck, Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, ul. Żeglarzy 1 Szczegóły związane z tegoroczną edycją warsztatów znajdziecie w zakładce JUNGA & KADET (Warsztaty Animatorów Programu JUNGA & KADET). Liczba miejsc ograniczona. Mariusz Zawiszewski koordynator Programu JUNGA
  2007-01-07   Kosik  
   Kurs SRC ( Short Range Certificate ) – certyfikat radiooperatora krótkiego zasięgu 11.02 Wrocław, Koszt : 450zł _22 GBP ;
Dokładna rozpiska widnieje pod adresem
gmdss.pl/_cpd,pl/3,5/terminarz_gmdss.html

a wpisanie się na kurs dostępne pod adresem
gmdss.pl/_form,pl/


  2006-12-09   Tomek  
   W uzupełnieniu zapisu o wymianie świadectw operatora VHF SRC : Wymianie na świadectwa wydawane na czas nieokreślony, na wniosek zainteresowanego, podlegają świadectwa tylko „ważne”, przy czym wniosek o wymianę należy złożyć nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu ważności posiadanego świadectwa. Dotyczy to świadectw operatora łączności dalekiego zasięgu i operatora łączności bliskiego zasięgu. Jeżeli termin ważności świadectwa minął, to niestety wymagany jest ponowny kurs i egzamin w przypadku świadectwa operatora łączności dalekiego zasięgu, a egzamin w przypadku świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu.
  2006-12-07   Tomek  
   W dniach 14-15.12.2006 we Wrocławiu zostanie zorganizowany kurs na świadectwo VHF, SRC.!16.12.2006 odbedzie się egzamin.Chętni proszeni sa o pilny kontakt z organizatorem R.Jędrzejewskim tel.607-404-282 lub do mnie - Tomek Gil
  2006-11-30   Tomek  
   Dnia 5 grudnia o godz.19:00 w siedzibie WrOZŻ przy ul. Św.Antoniego odbedzie się spotkanie organizacyjne kursów na stopnie Insruktorskie.
  2006-11-27   Tomek  
   Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, iż na wniosek osoby zainteresowanej, wydane w latach 2001 - 2005 świadectwa: - operatora łączności dalekiego zasięgu (LRC), - operatora łączności bliskiego zasięgu (SRC) o terminie ważności 5 lat, podlegają wymianie wyłącznie w okresie ich ważności, na świadectwa LRC i SRC ważne bezterminowo.
  2006-11-13   Tomek  
   Wrocławski OZŻ organizuje kursy na młodszego instruktora żeglarstwa oraz na instruktora żeglarstwa. Koszt kursu to 600 zł (w cenę nie jest wliczony egzamin i opłata za patent). Termin kursu: część teoretyczna zacznie się od grudnia 2006. Część praktyczna planowana jest na kwiecień-maj 2007. Więcej szczegółów na temat kursu bezpośrednio na maila wrozzegl@wp.pl lub tel. 608-478-084 - Janusz Pełka. Zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2006 roku.
  2006-11-09   Tomek  
   Dnia 11 listopada o godz.09:00 odbędzie sie egzamin na stopień żegl.jacht.Należy przynieść niezbędne dokumenty, coś do pisania oraz "kasę". Proszę przeglądnąć ksiązki oraz swoje kursowe notatki i do zobaczenia (w najbliższą sobotę ).
  2006-10-10   Tomek  
   Inspektorat Łączności Chorągwi Dolnośląskiej zaprasza na kurs krótkofalarski we Wrocławiu, przygotowujący do zdobycia międzynarodowych uprawnień radiooperatorskich. Termin organizacji kursu: 16 października - 2 grudnia 2006 (w trybie wieczorowym).
  2006-10-09   Kosik  
   Kurs SRC ( Short Range Certificate ) – certyfikat radiooperatora krótkiego zasięgu 12.11 Wrocław, Koszt : 450zł _22 GBP ;
Dokładna rozpiska widnieje pod adresem
gmdss.pl/_cpd,pl/3,5/terminarz_gmdss.html

a wpisanie się na kurs dostępne pod adresem
gmdss.pl/_form,pl/


  2006-09-14   Tomek  
   Powtórka wykladu z przepisów na patent żegl.jacht.w niedziele 17.09 o 10:30 na Rancho
  2006-08-28   Tomek  
   Dnia 3 września o godz.10:30 odbędzie sie powakacyjne spotkanie kończace kurs na żegl.jacht.W programie spotkania pisemny sprawdzian na zaliczenie. Na zajęcia należy przynieść coś do pisania oraz "kasę", aby dokonać w ustalonej wysokości wpłaty za szkolenie.Proszę przeglądnąć ksiązki oraz swoje kursowe notatki i do zobaczenia (w najbliższą niedzielę ).
  2006-08-03   Tomek  
   Wstrzymano wydawanie patentów według wzorów ustalonych w rozporządzeniu z 09.06.2006r. Minister Sportu wydał rozporządzenie wstrzymujące wydawanie nowych wzorów patentów.Powodem są błedy zaistniałe przy tłumaczeniu na j.angielski.Taki stan ma potrwac do 31 sierpnia b.r. Do tego czasu moga być wystawiane [uznawane za posiadanie patentu] tymczasowe zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z posiadanymi uprawnieniami włącznie.
  2006-07-29   Tomek  
   Junga&Kadet to opracowany przez Komisję Szkolenie PZŻ program edukacji żeglarskiej dzieci i młodzieży. W sezonie 2006 z lekkim opóźnieniem po koniec czerwca program wystartował. Poszukiwani sa drużynowi i komendanci obozów harców wodnych gotowi przetestować program Junga&Kadet. Dlaczego nie żeglarz? Program Junga&Kadet powstał jako alternatywa dla szkolenia najmłodszych na patent żeglarza. Intensywny 100-godzinny, obowiązkowy program kursu na patent żeglarza jachtowego potrafi zdominować pracę obozu, czy rejsu. Zwłaszcza na krótkich turnusach uczestnikom często brakuje czasu na swobodną zabawę i wypoczynek. Zdarza się, że parę dni wypadnie ze szkolenia ze względu na zbyt słabe lub zbyt silne wiatry. Okazuje się, że by nadążyć z programem trzeba ćwiczyć manewrowanie po 10 godzin dziennie. Dla przeciętnych 12, czy nawet 14-latków to może być zbyt monotonne. Ponadto uprawnienia jakie daje patent żeglarza młody adept żeglarstwa uzyskuje dopiero po 16 roku życia. Wcześniej może prowadzić jacht, ale tylko pod nadzorem rodzica, instruktora lub trenera z kei lub drugiego jachtu. Z tego powodu w PZŻ powstała idea edukacji żeglarskiej dla dzieci. Jak to działa? Program Junga&Kadet można dostosować w dowolny sposób do rytmu pracy obozu. Każdy uczestnik otrzymuje patent - kartę zaliczeń. Zdobycie kolejnych umiejętności potwierdza na bieżąco sternik prowadzący pływania, czy instruktor organizujący inne zajęcia. Zadania z każdego działu są podzielone na dwa poziomy trudności. Poziom jungi – podstawowy i kadeta – zaawansowany. Zdobycie kompletu sprawności na danym poziomie daje automatycznie stopień jungi lub kadeta. Sprawności mogą być zdobywane w ciągu obozu, ale również później w śródrocznej pracy drużyny wodnej lub klubu żeglarskiego. Zdobywanie kolejnych sprawności można również kontynuować za rok na następnym obozie lub rejsie. A co z nami? Idea zdobywania stopni Junga&Kadet bazuje na funkcjonującym w niektórych drużynach wodnych stopniu wioślarza//jungi. Niestety po reformie szkolnictwa, zmianie systemu metodycznego, a co za tym idzie systemu stopni harcerskich nasze wodniackie narady wciąż nie przyniosły pomysłu co dalej z wioślarzem/jungą. Z drugiej strony Komisja Szkolenia PZŻ planuje, aby program Junga&Kadet miał charakter ogólnopolski i obejmował zarówno prywatne szkoły żeglarstwa, jacht kluby i drużyny harcerskie. Daje to nową możliwość – uczestnik obozu organizowanego przez agencje żeglarską lub jacht klub może po sezonie przyjść do harcerskiej drużyny wodnej i kontynuować swoją zabawę z żeglarstwem od etapu na jakim już jest. A wszystko dzięki temu że stopnie Junga&Kadet mogą być zdobywane przez kilka biwaków, rejsów, obozów u kilku różnych instruktorów i organizatorów. Umiejętności które już młody adept żeglarstwa ma – zostają na zawsze. Ile i jak? Patent Junga&Kadet to tekturowa książeczka składana w harmonijkę, kolorowy dwustronny druk, lakierowana z pozostawieniem niepolakierowanych miejsc na wpisy. Patenty może zamówić z PZŻ każdy drużynowy, instruktor, komendant obozu. Przysyłane są pocztą przesyłką za pobraniem. Koszt zamówienia jednego patentu to 3zł. Sugerowana przez PZŻ cena dalszej odsprzedaży już konkretnemu uczestnikowi to 5zł. W założeniu różnica ma pokryć koszty związane z dokonaniem zamówienia, opłatę za przesyłką itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby drużynowy taniej odsprzedał patenty swoim harcerzom uwzględniając koszty faktycznie poniesione na telefon i znaczki pocztowe. Zapraszamy drużyny do testowania Programu Junga&Kadet. Komentowania tu oraz na naszym forum. Kontakt autorem Mariusz Zawiszewki junga_kadet@pya.org.pl Wszystkie informacje sukcesywnie pojawiają się na stronach PZŻ. Idea programu Wprowadznie Założenia i Cele Realizacja Formy Wydawnictwa Pakiet Startowy Patent Program Manewrownie jachtem żaglowym Manewrowanie na wiosłach i silniku Ratownictwo wodne Prace bosmańskie Technika Nautyka Marynistyka Bibliografia Pomoc dla animatorów Tablice szkoleniowe Śpiewnik
  2006-06-16   Tomek  
   W związku z tym,że w najblizszą sobotę [17.06.2006] są regaty o Puchar Marszałka Województwa, z oczywistych powodów nie ma zajęć.Spotkanie szkoleniowe przełożone na 18.06 o godz.10:15
  2006-06-12   Tomek  
   Przedstawiciele naszej specjalności przy GK ZHP zadzwonili do sekretariatu Pana Ministra Tomasza Lipca i zostali upewnieni,że rozporządzenie w sprawie patentów rzeczywiście zostało podpisane.Tak więc mamy nowe patenty, ale czekamy aż oficjalnie pojawisie to w biuletynach. A nowe stopnie wyglądają tak: Żeglarz Jachtowy – zdobywany niestety wciąż już od 12 roku życia, po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu. Uprawniony do: prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz jachtów o długości całkowitej – Lc<8,5m „żegludze plażowej” w strefie P-2 (2 Mm od brzegu), w porze dziennej. Sternik Jachtowy – zdobywany od 18 roku życia, po odbyciu stażu (200h żeglugi w 2 rejsach morskich) ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu. (można podchodzić do egzaminu bez patentu żeglarza!) Uprawniony do: prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz jachtów o długości całkowitej – Lc<12m po Bałtyku i innych morzach zamkniętych oraz po innych morzach w „żegludze przybrzeżnej” P-20 (20 Mm od najbliższego brzegu). Jachtowy Sternik Morski – zdobywany po st.j., bez obowiązkowego kursu, ani egzaminu. Jedynie po przeżeglowaniu min. 600h w 3 rejsach morskich. W tych 600h musi się znaleźć co najmniej 200h na jachtach długości całkowitej – Lc od 12 do 18 m oraz powyżej 100h rejsu po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do 2 portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m. Uprawniony do: prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz jachtów o długości całkowitej – Lc<18m po wszystkich morzach świata. Kapitan Jachtowy – zdobywany po j.st.m., bez obowiązkowego kursu, ani egzaminu. Jedynie po odbyciu min. 6 rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200h żeglugi, (staż jest liczony częściowo już od st.j.). W tych 1200h musi się znaleźć co najmniej 400h tzw. „kapitańskich” na jachtach o długości całkowitej – Lc od 10 do 18 m (te część stażu po j.st.m.), oraz odbycie co najmniej 1 rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o Lc>20m. Uprawniony do: prowadzenia jachtów żaglowych po wszystkich wodach i morzach świata. (w praktyce amatorsko do Lc<24m). W porównaniu do projektu z kwietnia została uwzględniona część naszych poprawek dotyczących „bezpieczeństwa żeglugi”. Trochę poprawiono „pływania pod nadzorem”. Dodano szczegółowy opis formy i zasad egzaminów na żeglarza i sternika jachtowego. W załączniku minister zatwierdził stawki za egzaminy i patenty: Żeglarz jachtowy – 200zł egzamin + 50zł patent, dla uczniów i studentów 100zł+25zł. Sternik jachtowy – 300zł egzamin + 50zł patent, dla uczniów i studentów 150zł+25zł. Sternik morski i kapitan – bez egzaminu, tylko patent po 50zł studenci po 25zł. Całość podpisanego rozporządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu (projekt z datą 02 czerwca 2006).
  2006-06-12   Tomek  
   RATOWNIK ZHP Najbliższy KURS PIERWSZEJ POMOCY zakończony egzaminami na Brązową Odznakę Ratownika ZHP (dawniej BORM) Organizator: 108 WDS "Cz.B." Komendant kursu: phm. Grzegorz Grodzicki Szef szkolenia: phm. Katarzyna Lenk Warunki uczestnictwa: Krzyż Harcerski i ukończone 16 lat (liczymy rocznikowo, żeby wziąć udział w kursie, ale prawo do noszenia "blachy" nabywa się z dniu ukończenia 16 lat) Termin: lato 2006 - 23. - 28. czerwca 2006 Miejsce: Wrocław, prawdopodobnie Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Blacharska Koszt: 35 zł płatne do 20. czerwca na konto hufca 98 2030 0045 1110 0000 0035 5980 (w tyt. przelewu: 108WDS) Zgłoszenia: mailowo 108wds@wp.pl W zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko, środowisko (hufiec, drużyna,...) stopień, data złożenia przyrzeczenia harcerskiego, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, Początek kursu o godz.18:00 w piątek Należy wziąć ze sobą: potwierdzenie opłacenia składek harcerskich (potwierdzenie komendanta hufca) ubezpieczenie - jeśli całoroczne, to potwierdzenie komendanta hufca dowód wpłaty śpiwór, karimata, menażka, kubek, niezbędnik, jedzenie na czas trwania kursu (zapomnij o czasie na zakupy i wyjścia), apteczka osobista, mundur harcerski, mundur polowy, tzn. coś do brudzenia, notatnik i długopisy, latarka, śpiewnik i ew. instrument muzyczny, zmienne obuwie, bieliznę i skarpety na zmianę, mydło, ręcznik, ... Zapewniamy: wrzątek, możliwość skorzystania z butli gazowej, miłe towarzystwo fantoma, środki pozoracji, rękawiczki i bandaże do ćwiczeń, kilka godzin snu, podłogę do spania i dach nad głową (ewentualnie namiot), ”mało stresujące” alarmy, czas na rekreację i dotlenienie się (patrz wyżej), brak czasu na jakiekolwiek zakupy, szansę zdania egzaminów, teoria, praktyka i egzaminy zgodnie z aktualnymi wytycznymi HSR zdobycie doświadczenia i stażu jako kadra pomocnicza dla osób, które już posiadają BOR,a chcą się nadal rozwijać lub pojechać na "Srebro" KADRA KURSU instruktorzy HSR prowadzący zajęcia: Grzegorz Grodzicki - komendant kursu Katarzyna Lenk - szef szkolenia Anita Stradowska kadra pomocnicza: Michał Zuba - z-ca komendanta ds org. Łukasz Gądek - oboźny 108 WDS w znanym składzie UCZESTNICY: Edyta Rusek - 11 KDH ,,KAJMAN'', Kłodzko Małgorzata Woźnica, 5 WDW quot;Dlaczego?", Wałbrzych Jan Wilczyński - Kłodzko Karolina Kołaczek - Kłodzko Katarzyna Kacik - Kłodzko Katarzyna Bróż - Kłodzko Aneta Filiacz - Kłodzko Stanisław Cmikiewicz - Strzelin Krzysztof Makowski - Kłodzko Agnieszka Kruk - 2 ŚDSH "Ewenement", Bystrzyca Kłodzka Czy warto szkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy? Prawo harcerskie zobowiązuje nas wszystkich do niesienia pomocy. Uczestnicząc w kursie pierwszej pomocy poznajemy zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach w domu, na ulicy, w szkole czy też na biwaku drużyny. Gry symulacyjne pomagają stworzyć warunki zbliżone do sytuacji z dnia codziennego i nie tylko. Im więcej realizmu, tym lepiej. Charakteryzacja, „oscarowe” role pozorantów, wykorzystany sprzęt (samochody, łodzie i wszystko co wpadnie nam w ręce) oraz spójna fabuła pomagają wczuć się ratownikom w sytuację. To wszystko sprawia, że nasze kursy uczą kreatywności i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Pozostawiają trwałe ślady w umysłach kursantów.
  2006-05-25   Tomek  
   Ahoj, jest jeszcze pare wolnych miejsc na Weekendowy kurs operatora radarowego.Standardowo, trzeba na niego poswiecic caly tydzien. Ale jak sie dozbiera grupa, to bedzie mozna go zrobic w ciagu najblizszych dwoch weekendow. Warto wiec skorzystac i/lub przekazac potencjalnie zainteresowanym znajomym "Radar ARPA na szczeblu operacyjnym" Termin: 27, 28 maja + 2,3,4 czerwca ( ew, mozna zamienic piatek 2-czerwca na piatek 26 maja) Koszt : 820 zl + 25 zl swiadectwo Miejsce: Akademia Morska w Gdyni Kontakt: adkrupa@gmail.com , tel 0502 503 317 Kurs jest przeznaczony dla zeglarzy - tzn beda na nim poruszone takze szczegolne aspekty wykorzystania radaru na jachtach. Wydawany po kursie certyfikat jest swiadectwem beztreminowym, konwencyjnym (wazne na calym swiecie) upowazniajacym do prowadzenie wachty nawigacyjnej na kazdym statku (STCW). Zalecane jest, aby uprawnienia takie posiadali oficerowie na zaglowcach ( Pogoria, Zawisza Czarny, Chopin)- choc Urzedy Morskie maja zakusy, aby wprowadzic taki obowiazek. Warto, aby skorzystali z kursu takze inni uzytkownicy radarow na jachtach. Pozdrawiam Adam Krupa
  2006-05-18   Tomek  
   Kurs "Animacja gier i zabaw" Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracujących z dziećmi i młodzieżą: wychowawców świetlic, instruktorów harcerskich, wychowawców kolonijnych, itp. Kurs dotowany przez Gminę Wrocław. termin: 3-4czerwca 2006 r. Plan kursu 2 dni po 8 godz. ul.Jedności Narodowej 171a Program realizowany podczas kursu: · Gry i zabawy jako element socjalizacji · Rodzaje zabaw-wprowadzenie · Zabawy integracyjne · Gry zespołowe ruchowe · Gry terenowe · Zabawy z papierem i inne formy plastyczne · Zabawy sprawnościowe · Taniec i śpiew w zabawie · Elementy twórczości · Turnieje wiedzy i umiejętności Koszt: 40 zł osoby związane z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi [ t.z.n. też dla nas ] 100 zł - pozostali. (gorące posiłki, materiały, świadectwo) Niestety godzina rozpoczecia kursu nie jest jeszcze mi znana, świeższe informacje dot. kursu (godz,posilki?) zamieszczę niebawem Jesli jestescie nadal zainteresowani prosze o jak najszybsze zgloszenie swojego uczestnictwa. do Magdy Jurskiej lub dh.Basi Kiełbus
  2006-05-15   Tomek  
   W związku z tym,że w najblizszą sobotę [20.05.2006] jest Spartakiada, z oczywistych powodów nie ma zajęć szkolenia żeglarskiego.Najblizsze spotkanie szkoleniowe 27 maja o godz.10:15
  2006-05-08   Tomek  
   13 maja o godz.10:00 na Rancho spotkanie organizacyjne szkolenia żeglarskiego.
  2006-05-04   Tomek  
   Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku - 27 maja koszt- 20zł. Wychowawców 12-14 maja - koszt 60 zł. Karty zgłoszenia do pobrania na Rancho. IPozostałe iformacje tel.71 796 42 36. Termin zgłoszeń - jak najszybszy.Jest tylko pre wolnych miejsc.
  2006-04-28   Tomek  
   Tyle było już o nowych patentach,że trudno sie w tym połapać,ale podaję najświeższą wersję - projekt Ministrerialny "Projekt z dnia 25 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU z dnia......... 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z późn. zm. 2) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa, sposób i tryb przeprowadzania egzaminów oraz zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa, przy uwzględnieniu stopni żeglarskich i motorowodnych, wzorów dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji oraz wynikających z nich uprawnień, 2) wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni żeglarskich i motorowodnych oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie niezbędnych kwalifikacji żeglarskich. __________________________ 2) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895). 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz.676, Nr 93, poz. 820 , Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz.1752, z 2003 r. Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz.1298. § 2. 1.Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa oraz wynikające z nich uprawnienia potwierdza dokument, zwany dalej „Patentem”. 2. Patent wydaje się osobie, która posiada kwalifikacje określone w § 3–5. 3. Wzory patentów określone są w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 4. Osoba ubiegająca się o wydanie patentu o którym mowa w ust. 1 składa następujące dokumenty: 1) wniosek o wydanie patentu, 2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych określonych niniejszym rozporządzeniem: a) opinie z odbytych rejsów lub, b) b) osobiste oświadczenia potwierdzone przez armatora statku, w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie. 3) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia, 4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa. § 3. Kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa w stopniu: 1. żeglarza jachtowego: 1) ukończenie 12 roku życia, 2) umiejętność pływania, 3) ukończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, 4) zdanie egzaminu. 2. sternika jachtowego: 1) ukończenie 18 roku życia, 2) umiejętność pływania, 3) ukończenie szkolenia na stopień sternika jachtowego, 4) odbycie co najmniej 2 rejsów pełnomorskich w czasie co najmniej 200 godzin, 5) zdanie egzaminu. 3. jachtowego sternika morskiego: 1) ukończenie 18 roku życia, 2) posiadanie stopnia sternika jachtowego, 3) odbycie co najmniej 3 rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi w tym co najmniej 200 godzin na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 metrów oraz 1 rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do 2 portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m. 4. kapitana jachtowego: 1) posiadanie stopnia jachtowego sternika morskiego, 2) odbycie co najmniej 6 rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 metrów, oraz odbycie co najmniej 1 rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 metrów. § 4.1. Kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa motorowego w stopniu: 1) sternika motorowodnego: 1) ukończenie 12 roku życia, 2) umiejętność pływania, 2) ukończenie szkolenia na stopień sternika motorowodnego, 3) zdanie egzaminu. 2. starszego sternika motorowodnego: 1) ukończenie 18 roku życia, 2) odbycie co najmniej 2 rejsów w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, 3) ukończenie szkolenia na stopień starszego sternika motorowodnego, 4) zdanie egzaminu. 3. morskiego sternika motorowodnego: 1) posiadanie stopnia starszego sternika motorowodnego lub równoważnego stopnia zawodowego, 2) odbycie co najmniej 3 rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi w tym co najmniej 200 godzin na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 metrów oraz 1 rejsu powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do 2 portów, o średnim skoku pływu powyżej 1,5 m. 5. kapitana motorowodnego: 1) posiadanie stopnia morskiego sternika motorowodnego lub równoważnego stopnia zawodowego, 2) odbycie co najmniej 6 rejsów pełnomorskich po uzyskaniu stopnia starszego sternika motorowodnego w czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 metrów oraz odbycie co najmniej 1 rejsu powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 metrów. 6. motorzysty motorowodnego: 1) posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego, 2) zaliczenie stażu co najmniej 200 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 100 KM, 3) zdanie egzaminu; 7. mechanika motorowodnego: 1) posiadanie stopnia motorzysty motorowodnego, 2) zaliczenie stażu co najmniej 400 godzin przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 200 KM, w tym co najmniej 100 godzin przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 600 KM. § 5. 1. Kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa motorowego przy holowaniu narciarza wodnego lub statków powietrznych: 1) ukończenie 18 roku życia, 2) ukończenie szkolenia, 3) posiadanie co najmniej stopnia sternika motorowodnego, 4) zdanie egzaminu. 2.Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa przy holowaniu narciarza wodnego lub statków powietrznych potwierdza dokument, zwany dalej „Licencją”. 3. Wzór Licencji określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 6. 1. Kapitan motorowodny oraz morski sternik motorowodny posiadają kwalifikacje do uprawiania żeglarstwa w stopniu odpowiednio kapitana jachtowego oraz jachtowego sternika morskiego pod warunkiem posiadania patentu sternika jachtowego. 2. Kapitan jachtowy oraz jachtowy sternik morski posiadają kwalifikacje do uprawiania żeglarstwa motorowego w stopniu odpowiednio kapitana motorowodnego oraz morskiego sternika motorowodnego. § 7. 1.Egzaminy o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, § 3 ust. 2 pkt 5, § 4 ust. 1 pkt 4, § 4 ust. 2 pkt 4, § 4 ust. 5 pkt 3 oraz w § 5 ust. 1 pkt 4 są przeprowadzane przez właściwy polski związek sportowy w oparciu o wytyczne egzaminacyjne zatwierdzone przez Ministra Sportu. 2. Egzaminy o których mowa w ust. 1 powinny być przeprowadzone w ciągu jednego dnia. 3. W ramach postępowania egzaminacyjnego właściwy polski związek sportowy: 1) przyjmuje od zainteresowanych osób wymagane dokumenty, 2) 2) sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje z dokumentem tożsamości, 3) dokonuje rejestracji w ewidencji osób egzaminowanych, 4) wyznacza termin egzaminu. 4. Egzamin obejmuje: 1) sprawdzian wiedzy teoretycznej, pisemny i ustny lub jeden z nich, 2) sprawdzian umiejętności praktycznych, polegający na osobistym wykazaniu się posiadanymi umiejętnościami prowadzenia statku. § 8. Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne stopnie żeglarskie i motorowodne oraz licencje, a także opłat za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa (Patenty, Licencje) określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 9.1. Uprawianie żeglarstwa odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym w szczególności wymaga używania sprawnego technicznie sprzętu pływającego. 2. Za bezpieczeństwo żeglugi odpowiedzialny jest kapitan statku (kierownik statku). 3.Kapitan statku (kierownik statku) może powierzyć członkowi załogi wykonanie każdej czynności lub funkcji związanej z żeglugą statku, uwzględniając jego kwalifikację, co nie zwalnia go od odpowiedzialności za bezpieczeństwo żeglugi. 4. Każdy statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa, zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub w karcie bezpieczeństwa statku, wydanymi zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. Osoba nie umiejąca pływać przebywająca na pokładzie statku powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową. 6. Podczas żeglugi musi być prowadzona ciągła obserwacja akwenu, a w szczególności innych jednostek pływających. 7.Osoba przebywająca podczas rejsu na pokładzie statku w nocy lub pracująca na maszcie powinna mieć założone szelki bezpieczeństwa. 8. Podczas żeglowania na morzu, w trudnych warunkach pogodowych osoba przebywająca na pokładzie statku powinna mieć założone szelki bezpieczeństwa i kamizelkę ratunkową. 9. Przed wyjściem z portu kapitan statku (kierownik statku), jest obowiązany zapoznać członków załogi z zasadami użytkowania środków bezpieczeństwa będących na wyposażeniu jachtu oraz procedurami alarmowymi. 10. W statku holującym inny obiekt pływający lub statek powietrzny, musi być obecny obserwator siedzący tyłem do kierunku płynięcia statku. 11. Osoba holowana powinna posiadać założony środek asekuracyjny lub kamizelkę ratunkową. 12. O założeniu środków asekuracyjnych, kamizelek ratunkowych lub szelek bezpieczeństwa przez członków załogi umiejących pływać decyduje kapitan statku (kierownik statku). § 10.1. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować swoje uprawnienia żeglarskie wynikające z posiadania stopnia żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego pod nadzorem. 2. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. 3. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać odpowiednio co najmniej patent żeglarza jachtowego lub sternika motorowodnego. § 11. 1. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia żeglarskiego oraz motorowodnego odpowiedzialny jest kierownik wyszkolenia żeglarskiego lub kierownik wyszkolenia motorowodnego. 2. W przypadku żeglarskiego treningu sportowego odpowiedzialna jest osoba posiadającą uprawnienia instruktora sportu lub trenera żeglarstwa, a w przypadku motorowodnego treningu sportowego instruktora sportu w dziedzinie motorowodnej lub trenera motorowodnego. § 12. W przypadku braku odpowiednich postanowień żeglugowych lub innych obowiązujących przepisów kapitan statku (kierownik statku) powinien przedsięwziąć wszelkie środki wynikające z zasad dobrej praktyki żeglarskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa. § 13.1. Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień. 2. Patenty i licencje wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być wymienione bez egzaminu na odpowiadające im patenty i licencje uwzględnione w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio. § 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3). MINISTER SPORTU _____________________ 3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112, poz. 729), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2005 r. na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 85, poz. 726).
  2006-04-22   Tomek  
   Uchwała Prezydium PZMWiNW z dnia 10.04.2006. Zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej § 53a pkt. 3. Prezydium nadaje stopień Instruktora PZMWiNW wszystkim Instruktorom wyszkolonym na podstawie dotychczasowych programów. Uzasadnienie: Instruktorzy PZMWiNW wyszkoleni dotychczas dobrze sprawdzili się w pracy dydaktyczno – szkoleniowej, ich wiadomości są dostateczne do prowadzenia szkoleń w ramach swoich uprawnień a nabyta praktyka pozwala w pełni zabezpieczyć potrzeby szkoleniowe. Warunkiem uzyskania naszego stopnia instruktora jest przesłanie ankiety do biura Związku. Ankietę można uzyskać w biurze Związku lub ze strony internetowej. Instruktorzy, którzy wcześniej nadesłali ankiety nie muszą ponownie ich wysyłać.
  2006-03-21   Tomek  
   Drogie Żeglarki, Drodzy Żeglarze! Zapraszamy serdecznie na 2 edycję Konferencji Wiedzy Żeglarskiej, która odbędzie się 1 kwietnia, w sobotę, od godziny 10 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc. Z interesującymi prelekcjami wystąpią: Karmena Stańkowska, Dariusz Kluczka, Andrzej Niemiec, Wacław Petryński, Andrzej Pochodaj, Marek Rejman, Maciej Sobolewski, Mariusz Zawiszewski. Poruszana tematyka obejmować będzie m.in. pływy (mechanizm, metody przewidywania zjawisk pływowych dawniej i dziś), wykorzystanie nowoczesnych systemów nawigacyjnych, zagadnienie routing-u meteorologicznego, ocenę przydatności pneumatycznych kamizelek ratunkowych w żeglarstwie, zagadnienie "zanim ktoś wypadnie za burtę" oraz cenne porady kapitana-lekarza. Przedstawimy także multimedialne pomoce dydaktyczne w szkoleniu żeglarskim. Podczas konferencji odbędzie się wystawa żeglarskiej fotografii oraz prac konkursu plastycznego "Żagle w oczach dziecka". Do nabycia będzie także ostatnie wydanie czasopisma "Szkwał" Miejsce konferencji: AWF Wrocław, ul.Mickiewicza 98, pawilon P1, sala 103. Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Zapraszam w imieniu Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz Zespołu Sportów Wodnych AWF i Klubu Żeglarskiego "Thor" AWF Wrocław. Z żeglarskim pozdrowieniem w imieniu komitetu organizacyjnego, Agnieszka Pełka-Szajowska tel. 600 354 170
  2006-03-10   Tomek  
   Kursy Wychowawców i Kierowników) Placówka Kształcenia Pozaszkolnego przy Komendzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP organizuje kursy kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kursy wychowawców. Informacje na temat warunków uczestnictwa, terminów zgłoszeń, kosztów i wszystkie inne znajdziecie na stronie K.Ch. www.dolnoslaska.zhp.pl. TERMINY KURSÓW KIEROWNIKÓW: KURS I 28 MAJA – zgłoszenia do 20 maja KURS II 10 CZERWIEC – zgłoszenia do 6 czerwca KURS III 11 CZERWIEC – zgłoszenia do 6 czerwca TERMINY KURSÓW WYCHOWAWCÓW: KURS I 1,2,8,9 KWIECIEŃ 2006 – zgłoszenia do 25 marca KURS II 22,23,29,30 KWIECIEŃ – zgłoszenia do 10 kwietnia KURS III 6,7,13,14 MAJ – zgłoszenia do 30 kwietnia KURS IV 27,28 MAJ, 3,4 CZERWIEC - zgłoszenia do 18 maja hm. Arkadiusz Gazda
  2006-03-09   Tomek  
   IX WIOSENNY BIWAK INTEGRACYJNY (08.03) Zespół Harcerski K.Ch. ma zaszczyt zaprosić drużynowych i przybocznych harcrskich i starszoharcerskich oraz absolwentów kursów drużynowych na wielką przygodę pod nazwą IX WIOSENNY BIWAK INTEGRACYJNY. Tym razem spotykamy się w Złotoryi w dniach 21-23 kwietnia 2006 rok. W programie zajęcia o promowaniu drużyny w środowisku lokalnym oraz o zadaniach zespołowych. Pondato w programie wiele atrakcji i przede wszystkim dużo zabawy i integracji. Każdy uczestnik biwaku dostanie już tradycyjnie broszurę, tym razem o zadaniach zespołowych oraz koszulkę i płytę z przydatnymi dokumentami w pracy druzyny. Karta zgłoszenia na biwak Regulamin biwaku Organizatorzy: - Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. Hm. Stefana Mirowskiego, - Zespół Harcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, Współpraca organizacyjna: - Komenda Hufca ZHP w Złotoryi, - 26 GDHSiW „Krobos” Cel: - Pokazanie jak pracować „zadaniami zespołowymi”, - Pokazanie sposobów na budowanie wizerunku ZHP na zewnątrz, - Wymiana doświadczeń między drużynowymi, - Integracja drużynowych z różnych środowisk, Termin i miejsce Biwaku: - 21.04.2006 – 23.04.2006 rok, - Złotoryja. Zgłoszenia na biwak: - zgłoszenia wraz z kserem dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2006r. na adres: Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ul. Nowa 6 50-082 Wrocław z dopiskiem „Wiosenny Biwak Integracyjny” - wpisowe w wysokości 15 zł za osobę należy wpłacić na konto: BGŻ S.A. I oddział we Wrocławiu Nr 212030 0045 1110 0000 00355620 z dopiskiem WBI Uczestnicy: - Uczestnikami biwaku mogą być drużynowi i przyboczni drużyn harcerskich i starszoharcerskich, - Absolwenci kursów drużynowych harcerskich, - Instruktorzy pełniący funkcję namiestnika harcerskiego w hufcu, - Instruktorzy zajmujący się programem pionu harcerskiego w hufcu, - uczestnicy stawiają się na miejsce biwaku do godziny 18.00 - zakończenie biwaku planowane jest na godzinę 14.00 w niedzielę Co należy zabrać: - własny śpiwór, - prowiant na śniadania i kolacje, kubek na herbatę, - pełne umundurowanie harcerskie, - śpiewnik, materiały do pisania i malowania, - … ( i to co zmieści Ci się jeszcze do plecaka) Postanowienia końcowe: - osoby, które nie zgłoszą się w terminie, nie będą mogły brać udziału w biwaku - postanowienia końcowe oraz wszelkie zmiany są w gestii organizatorów, na biwaku należy przestrzegać zasad harcerskiego postępowania. Plan Biwaku Piątek (25.11.2005) Do 18.00 – przyjazd uczestników, 18.00 – 19.00 – zakwaterowanie, kolacja, 19.00 – 21.00 – blok programowy (Wypromuj swoją drużynę), 21.00 – 22.00 – ognisko z pokazem tańca z ogniem, 23.00 – 7.30 – cisza nocna, sobota (26.11.2005) 7.30 – 9.00 – pobudka, toaleta poranna, śniadanie, 9.00 – 9.20 – apel, 9.30 – 11.00 – blok programowy (Zadania zespołowe), 11.00 – 15.00 – gra po okolicy, 15.00 – 16.00 – obiad i cisza poobiednia, 16.00 – 19.00 – blok programowy (Zadania zespołowe), 19.00 – 19.30 – kolacja, 19.30 –21.00 – blok programowy (Zadania zespołowe), 21.00 – 22.00 – kominek, 23.00 – 8.00 – cisza nocna, Niedziela (27.11.2005) 8.00 – 9.20 – pobudka, toaleta poranna, śniadanie 9.30 – 9.15 – śniadanie, 9.30 – 12.00 – blok programowy, 12.00 – 13.00 – wykwaterowanie, 13.00 – 13.30 – apel zakończeniowy, phm. Krzysztof Wojtas
  2006-03-08   Tomek  
   INFORMACJA PZŻ O ROZPORZĄDZENIU Uprzejmie informujemy, że zgodnie z brzmieniem art. 53a ust. 6. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z późniejszymi zmianami) Minister Sportu został zobowiązany do opracowania i opublikowania rozporządzenia regulującego uprawianie żeglarstwa w Polsce. Przypominamy, że poprzednie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. nr 112 poz. 729) przestało obowiązywać z mocy ustawy 30 listopada 2005 r. Ministerstwo Sportu od chwili swojego powstania pracuje nad tekstem rozporządzenia. W pracach tych uczestniczy również Polski Związek Żeglarki, który 10 stycznia br. przekazał swoje uwagi do projektu rozporządzenia rozesłanego przez Ministerstwo do uzgodnień. Po otrzymaniu uwag resortów i polskich związków sportowych Departament Prawny Ministerstwa opracował nową wersję projektu rozporządzenia, którą przekazał w ramach uzgodnień wewnętrznych do Gabinetu Politycznego Ministra. Miało to miejsce w drugiej połowie stycznia br. Po zwolnieniu projektu przez Gabinet (co jeszcze nie nastąpiło), zapewne zostanie on ponownie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, które powinny zakończyć się ustaleniem ostatecznej wersji rozporządzenia, jego podpisaniem przez Ministra Sportu, publikacją w Dzienniku Ustaw i po 14 dnia od daty publikacji wejściem rozporządzenia w życia. Według opinii Departamentu Prawnego Ministerstwa zakończenie prac nad projektem rozporządzenia planowane jest na koniec marca br. Związek, tak jak i Szanowni Państwo, jest żywotnie zainteresowany realizacją tych zamierzeń. Będziemy Państwa informowali o postępach prac w miarę uzyskiwania informacji z Ministerstwa. W związku z licznymi zapytaniami i interwencjami kierowanymi do Związku przypominamy, to Ministerstwo a nie Związek, jest zobowiązane do opracowania i publikacji rozporządzenia.
  2006-03-02   Tomek  
    Projekt wymagań egzaminacyjnych 10.01.2006 Kwalifikacie niezbedne do uprawiania zeglarstwa 1. ZEGLARZ JACHTOWY: 1) umiejetnosc manewrowania jednomasztowym mieczowym jachtem zaglowym o dlugosci kadluba powyzej 5.5 m, pod zaglami, 2) umiejetnosc manewrowania jednomasztowym mieczowym jachtem zaglowym o dlugosci kadluba powyzej 5.5 m, na silniku, 3) umiejetnosc obslugi sródladowych jachtów zaglowych, 4) znajomosc przepisów zeglugowych na sródladowych drogach wodnych, 5) znajomosc budowy, wyposazenia i eksploatacji sródladowych jachtów zaglowych, 6) znajomosc podstawowych zasad teorii zeglowania, 7) znajomosc locji sródladowej, 8) znajomosc zasad bezpieczenstwa dotyczacych uprawiania zeglarstwa na wodach sródladowych i podstaw ratownictwa wodnego, 9) elementarna znajomosc wybranych zjawisk meteorologicznych, 10) elementarna znaj omosc zasad ochrony srodowiska naturalnego, 11) znaj omosc zasad i umiej etnosc udzielania pomocy przedmedycznej.
  2006-02-23   Tomek  
    W sobotę, 11 marca 2006r. odbędą się warsztaty dla opieknów prób na stopnie instruktorskie. Warsztaty zorganizowane zostaną w godzinach 16.00-20.00 w hufcu. Zgloszenia do udziału w warsztatach należy przesyłać do piątku -3 marca. Więcej szczegółów na stronie KSI Hufca.
  2006-02-04   Tomek  
   Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski planuje zorganizować drugą edycję Konferencji Wiedzy Żeglarskiej. Planowany termin - 8-9 kwietnia 2006. Poszukuja chętnych do poprowadzenia wykładów i oczekują na sugestie w kwesti poropozycji tematycznych.
  2006-01-11   Tomek  
   Raport z prac Komisji ds. systemu stopni żeglarskich W dniu 2 grudnia 2005 została powołana przez Zarząd PZŻ Komisja ds. systemu stopni żeglarskich. W skład Komisji weszli: Marek Berkowski, Krzysztof Bieńkowski, Jędrzej Czajkowski, Rafał Krause, Jerzy Mackowiak, Andrzej Reyman, Mariusz Zawiszewski. Komisja zebrała się dwukrotnie w dniach 12 i 18 grudnia w Gdyni. Poszczególni członkowie wymieniali także poglądy telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej. W wyniku dyskusji opracowano założenia systemu stopni żeglarskich. System zakłada cztery stopnie żeglarskiego wtajemniczenia dla osób prowadzących jachty żaglowe i odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Poszczególne stopnie różnią się wielkością i rodzajem jachtów, akwenami żeglugi, warunkami dopuszczenia do egzaminu i wymaganiami egzaminacyjnymi. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że proponowany system nie zadowoli wszystkich żeglarzy. Trzeba jednak pamiętać, że Komisja działała w określonych ramach narzuconych z zewnątrz – ustawa wymuszająca obligatoryjność stopni, ilość czterech stopni określona przez Zarząd PZŻ oraz zasada nie odbierania raz nadanych uprawnień. Warto zwrócić uwagę że członkowie Komisji reprezentowali bardzo różne poglądy a czasem sprzeczne interesy. Z tych względów, dyskusje były trudne, ale przeważył pogląd, że należy kierować się przede wszystkim względami bezpieczeństwa i korzystać z dobrych rozwiązań przyjętych w innych krajach. Odmienne zdania poszczególnych członków Komisji zostały odnotowane w protokołach zebrań jako „votum separatum”. Oto założenia proponowanego systemu: Żeglarz jachtowy 1.Patent żeglarza jachtowego potwierdza posiadanie kwalifikacji do: a)prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, b)*prowadzenia jachtów żaglowych niezatapialnych1 o długości kadłuba nie przekraczającej 8 m w porze dziennej po: wodach morskich w odległości do 2 mil morskich od brzegu, morskich akwenach treningowych2, morskich wodach osłoniętych w regatach, na treningu i podczas szkolenia pod nadzorem. 2.Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować uprawnienia wynikające z pkt. 1. pod nadzorem. 3.Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym jest prowadzona ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent co najmniej żeglarza jachtowego. 4.Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest: a)ukończenie 13 roku życia, b)umiejętność pływania, c)ukończenie szkolenia lub ukończenie 18 roku życia, d)zdanie egzaminu. Osoby posiadające co najmniej III klasę sportową i aktualną sportową licencję żeglarską są zwolnione z warunku ukończenia szkolenia. Kwalifikacje niezbędne do uzyskania stopnia żeglarza jachtowego: Osoba ubiegająca się o wydanie patentu żeglarza jachtowego powinna wykazać się: a)umiejętnością manewrowania mieczowym jachtem żaglowym o długości kadłuba od 6 do 8 metrów. b)znajomością przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, c)podstawową wiedzą z zakresu obsługi i budowy śródlądowych jachtów żaglowych, d)znajomością zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania żeglarstwa na wodach śródlądowych. e)elementarną znajomością zasad ochrony środowiska naturalnego. Komentarz: System przewiduje, że szkolenia osób dorosłych przystępujących do egzaminów na stopnie żeglarskie są dobrowolne. Zdaniem komisji spowoduje to rozszerzenie i dostosowanie oferty szkoleniowej do szerszego grona klientów oraz rozwój rynku profesjonalnych usług szkoleniowych. Wymagania egzaminacyjne na dwa niższe stopnie są nieco niższe niż wynika to z przewidzianych uprawnień. Komisja doszła do wniosku, że żeglarz jachtowy może bezpiecznie prowadzić małe jachty niezatapialne na wybranych akwenach morskich, bez sprawdzania jego wiedzy w tym temacie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby elementy takiej wiedzy znalazły się w programach szkolenia i zachęcamy żeglarzy do zdobywania tej wiedzy. Zdaniem Komisji, wypuszczenie żeglarzy śródlądowych na Roztokę Wiślaną, Zalew Wiślany czy Zatokę Pucką przyczyni się do rozwoju gospodarczego tych regionów i choćby częściowego rozładowania tłoku na Mazurach. Sternik Jachtowy 1.Patent sternika jachtowego potwierdza posiadanie kwalifikacji do: a)prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, b)prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po wodach Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego i innych mórz zamkniętych, a także po pozostałych wodach morskich w odległości 50 mil morskich od miejsca schronienia. Miejsce schronienia oznacza naturalnie lub sztucznie chroniony akwen lub miejsce, w którym jacht żaglowy może znaleźć bezpieczny postój w przypadku powstania warunków zagrażających bezpieczeństwu żeglugi. 2.Warunkiem uzyskania patentu sternika jachtowego jest: a)ukończenie 16 roku życia i posiadanie patentu żeglarza jachtowego albo ukończenie 18 roku życia. b)umiejętność pływania, c)udział w minimum 2 rejsach na jachtach morskich, w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi. d)zdanie egzaminu. Kwalifikacje niezbędne do uzyskania stopnia sternika jachtowego: Osoba ubiegająca się o wydanie patentu sternika jachtowego powinna wykazać się: a)umiejętnością manewrowania balastowym jachtem żaglowym o długości kadłuba od 8 do 12 metrów. b)znajomością przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, c)podstawową znajomością przepisów dotyczących żeglugi po wodach morskich, d)podstawową wiedzą z zakresu nawigacji, meteorologii, obsługi i budowy morskich jachtów żaglowych. e)znajomością zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania żeglarstwa na wodach morskich i śródlądowych. f)elementarną znajomością zasad ochrony środowiska naturalnego. Komentarz: W przypadku stopnia sternika jachtowego aprobatę Komisji uzyskała teza, że rozwój łączności i technik nawigacyjnych umożliwia mu bezpieczne prowadzenie małych jachtów morskich także po wodach pływowych, w strefie zapewniającej dobrą osłonę meteorologiczną, bez sprawdzania jego wiedzy z nawigacji po akwenach tego typu. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, ze taka wiedza jest wielce wskazana i należy dołożyć wszelkich starań, aby właściwie przygotować się do rejsu i odpowiednio stopniować trudności.3 Zdaniem Komisji sternik jachtowy powinien być podstawowym, atrakcyjnym a jednocześnie stosunkowo łatwym do uzyskania stopniem morskim. Stopień w tym kształcie powinien przyczynić się do rozwoju rodzinnego modelu żeglarstwa przyjemnościowego i wzrostu ilości małych jachtów morskich w naszym kraju. Jachtowy Sternik Morski 1.Patent jachtowego sternika morskiego potwierdza posiadanie kwalifikacji do: a)prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, b)prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 17 m po wodach morskich w odległości 200 mil morskich od miejsca schronienia. 2.Warunkiem uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego jest: a)ukończenie 18 roku życia, b)posiadanie patentu sternika jachtowego, c)udział w minimum 3 rejsach morskich, w czasie co najmniej 500 godzin żeglugi, po uzyskaniu patentu sternika jachtowego, w tym co najmniej 200 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu. d)zdanie egzaminu. Kwalifikacje niezbędne do uzyskania stopnia jachtowego sternika morskiego: Osoba ubiegająca się o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego powinna wykazać się: a)umiejętnością manewrowania balastowym jachtem żaglowym o długości kadłuba od 13 do 17 metrów. b)znajomością przepisów dotyczących żeglugi po wodach morskich, c)ogólną wiedzą z zakresu: nawigacji, meteorologii, obsługi i budowy morskich jachtów żaglowych i jachtowych napędów mechanicznych, d)ogólna wiedzą o bezpieczeństwie życia na morzu, w tym znajomością procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu. Komentarz: Uprawnienia dwóch wyższych stopni są nieco wzorowane na stopniach RYA - Yachtmaster Ocean i Yachtmaster Offshore. Jachtowy sternik morski w proponowanym systemie ma nawet nieco większy akwen pływania wynikający z definicji żeglugi pełnomorskiej używanej w naszych przepisach. Kapitan Jachtowy 1.Patent kapitana jachtowego potwierdza posiadanie kwalifikacji do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich. 2.Warunkiem uzyskania patentu kapitana jachtowego jest: a)posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego, b)udział w minimum 3 rejsach morskich, w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego, w tym co najmniej udział w 2 rejsach w czasie co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu. c)zdanie egzaminu. Kwalifikacje niezbędne do uzyskania stopnia kapitana jachtowego: Osoba ubiegająca się o wydanie patentu kapitana jachtowego powinna wykazać się: e)szczegółową znajomością przepisów dotyczących żeglugi po wodach morskich, f)szczegółową wiedzą z zakresu nawigacji, meteorologii, obsługi i budowy morskich jachtów żaglowych i jachtowych napędów mechanicznych, g) szczegółową wiedzą o bezpieczeństwie życia na morzu, h)ogólną znajomością działania i umiejętnością obsługi podsystemów i urządzeń radiowych pracujących w systemie GMDSS; i)znajomością przepisów dotyczących łączności radiotelefonicznej, a w szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu; j)elementarną znajomością języka angielskiego w zakresie standardowych zwrotów porozumiewania się na morzu. Komentarz: Zdaniem Komisji osoba posiadająca stopień kapitana jachtowego powinna wykazywać wszechstronna wiedzę, niezbędną w pełnieniu roli animatora żeglarstwa morskiego. Powinna mieć także podstawy do tego, aby uzyskać zawodowy dyplom kapitana w żeglarstwie jeśli takie rozwiązania legislacyjne zostaną przyjęte. Locję jako dział nautyki zajmujący się opisem obszarów wodnych i wybrzeży z punktu widzenia potrzeb nawigacji można zaliczyć do szeroko pojętej nawigacji, rozumianej jako dział wiedzy żeglarskiej obejmującej ogół wiadomości i umiejętności potrzebnych do prowadzenia statków morskich. Wymagania egzaminacyjne na stopnie st.j, j.s.m. i k.j. są stopniowane przymiotnikami „podstawowa”, „ogólna”, „szczegółowa”. Ma to na celu jednoznaczne rozróżnienie zakresów wiedzy obowiązujących na egzaminach. Zakres wiedzy z technik łączności pokrywa się w dużym stopniu z wymaganiami na świadectwo operatora bliskiego zasiegu GMDSS. Osoby posiadające tego typu świadectwa powinny być zwolnione z części egzaminu. Podobnie osoby posiadające świadectwa ratownika medycznego powinny być zwolnione z części egzaminu z ratownictwa. Uwagi końcowe 1.Patenty, stopnie żeglarskie i motorowodne wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność. 2.Uzyskanie nowych uprawnień danego stopnia żeglarskiego nie wymaga wymiany patentu. 3.Patenty i stopnie żeglarskie oraz patenty, stopnie i licencje motorowodne wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów mogą być wymienione bez egzaminu na odpowiadające im patenty i licencje wymienione w niniejszym rozporządzeniu. a)żeglarz jachtowy na nowy stopień żeglarza jachtowego, b)sternika jachtowego na nowy stopień sternika jachtowego, c)jachtowy sternik morski na nowy stopień jachtowego sternika morskiego. d)Osoby posiadające patent lub stopień jachtowego sternika morskiego mogą uzyskać bez egzaminu, stopień kapitana jachtowego, po wykazaniu się stażem 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu po uzyskaniu patentu lub stopnia jachtowego sternika morskiego. e)kapitan jachtowy na nowy stopień kapitana jachtowego, f)wymiana patentu lub stopnia kapitana motorowodnego na nowy stopień kapitana jachtowego (i odwrotnie) możliwa jest bez egzaminu. 4.Egzaminy rozpoczęte przed wejściem w życie nowego rozporządzenia powinny być zakończone na dotychczasowych zasadach. Na podstawie protokołów z zebrań Komisji raport opracował oraz komentarzem opatrzył Krzysztof Bieńkowski (k.j. 924, IŻ 4003) k.bienkowski@ime.pw.edu.pl
  2005-12-28   Tomek  
   [Info z Komendy Hufca] Proszę osoby, które złożyły ankiety uczestników o potwierdzenie woli uczestniczenia w kursie do dnia 2.01.2006 na maila: jbielecki@gmail.com. Korzystając z okazji zachęcam pozostałych dużynowych do wzięcia udziału w kursie.
  2005-10-27   Tomek  
   Z prac Komisji Szkolenia PZŻ ... Jedną z integralnych części Rozporządzenia Ministra Sportu o uprawianiu żeglarstwa do Ustawy o kulturze fizycznej jest załącznik z wzorami nowych druków patentów żeglarskich. Oto najnowsze propozycje Komisji Szkolenia PZŻ będące rezultatem konsultacji środowiskowej po Krajowej Naradzie Instruktorów PZŻ w Przełazach (k/Świebodzina, woj. Lubuskie) 15-16.10.2005r. Rozporządzenie ... z wzorami druków patentów [do obejrzenia n astronie PZŻ] Nowe wzory patentów uwzględniają wskazówki ICC dotyczące typu danych zawartych na dokumencie (certyfikat umiejetności). Jego format, kolejność przdstawianych danych, jak i tłumaczenie na język angielski, spełniają normy "patentu międzynarodowego", jednakowo czytelnego na świecie. Wprowadzenie numeru PESEL umożliwi traktowanie patentu żeglarskiego jako tzw. drugiego dokumentu tożsamości i ułatwi dokonywanie czynnosci cywilno-prawnych. Zapraszmy wszystkich żeglarzy do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji. GKSz PZŻ
  2005-10-20   Tomek  
   W dniach 15-16 października w Przełazach nad krystalicznie czystym jeziorem Niesłysz (woj. Lubuskie) odbyła się ogólnopolska narada szkoleniowa. W związku z postanowieniem Prezydium Zarządu PZŻ w sprawie zakończenia konsultacji nad projektem rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa do dnia 16.10.2005 r., Prezydium Komisji Szkolenia w trybie pilnym zwołało naradę szkoleniową. W naradzie poza Komisją uczestniczyli przedstawiciele Okręgowych Związków Żeglarskich, przedstawiciele Licencjonowanych Szkół Żeglarskich, a także zaproszeni przedstawiciele statutowych władz oraz Komisji PZŻ. Podczas obrad Komisja Szkolenia przedstawiła: sprawozdanie z prac Komisji w okresie maj – październik 2005r. aktualną wersję projektu rozporządzenia projekt programu szkolenia żeglarskiego dla dzieci i młodzieży JUNGA – KADET projekt Almanachu Instruktora oraz corocznego Informatora Komisji Szkolenia koncepcję zmian regulaminu nadawania Licencji Szkoleniowej PZŻ W dyskusji nad poszczególnymi prezentacjami uczestniczyło bardzo aktywnie większość uczestników narady. Uwagi do poszczególnych projektów zgłoszone podczas dyskusji zostały zanotowane i będą uwzględniane w dalszych pracach Komisji nad projektami. Podczas narady władze Lubuskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zaprezentowały swój okręg w zakresie działania żeglarskiego oraz profesjonalną prezentację regionu lubuskiego. Po naradzie odbyło się posiedzenie Komisji Szkolenia PZŻ, na którym omówiono propozycje zmian w projekcie rozporządzenia. Komisja dokonała kilku poprawek projektu. Ze względu na ograniczony czas posiedzenia, część propozycji zmian zostanie przeanalizowane przez Komisję w najbliższym czasie. Komisja bardzo dziękuje działaczom LOZŻ, a w szczególności Prezesowi Zarządu Janowi Kobierskiemu oraz V-ce Prezesowi ds. szkolenia Mirkowi Olczakowi za bardzo duży wkład w organizację narady.
  2005-10-05   Tomek  
    W dniu 26.09.2005 roku Prezydium Zarządu PZŻ zapoznało się z projektem rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa. Projekt ten został opracowany na zlecenie Prezydium przez Komisję Szkolenia PZŻ. Szczegóły na stronie www.pya.org.pl
  2005-09-28   Tomek  
   Co prawda to nie związane z wodą [ chyba,że w chłodnicy lub amfibia ], ale napiszę. Dziadek jednej z naszych druhen prowadzi " Szkołę Nauki Jazdy" Oferuje atrakcyjne warunki: naukę bez stresów;spokój;opanowanie i płatności na raty.Jazdy odbywają się na samochodzie FIAT Punto i Panda. Kontakt przeze mnie lub osobiście tel.502 903 103
  2005-09-21   Tomek  
   Dyskutowano w gronie KSz nad zmianami w par. 19.3.Ustawy. Z uwagi na zmiany jakie wprowadzone zostały ustawą o kulturze fizycznej po 29.07.2005r. wniknął problem i należy coś w tym kierunku zrobić. Korekta zmiany tego paragrafu w projekcie rozporządzenia jest niemożliwa z uwagi na kolizję zapisów. Ustawa podaje ,kto może egzaminować i szkolić na stopnie. Rozporządzenie wychodzace jako przepis wykonawczy tejże ustawy nie może tego zmieniać. M.in. z tego powodu pozostaje niefortunna nazwa "stopnie" a nie "patenty" jak w całym żeglarskim świecie i dotychczas w naszym kraju... Stanowisko MS i prawników jest jednoznaczne... Na marginesie nie może być też tak, że osoba po kursie "Instruktora Sportu w żeglarstwie" będzie posiadać równoległe uprawnienia do "Instruktora żeglarstwa PZŻ". To zupełnie odmienne programy szkolenia i inne zadania dla kadry szkoleniowej : 1) trening - wyczyn - sport 2) szkolenie-prawo jazdy-patenty. Analogia :trener - kierowca rajdowy i instruktor nauki jazdy. Nie byłoby wskazane , aby wchodzono sobie wzajemnie w kompetencje.Umożliwiono przecież kadrze sportowej uzyskanie uprawnień MIŻ i IŻ PZŻ w uproszczonym trybie na podstawie stażu szkoleniowego na patenty...! (patrz regulamin MIŻ i IŻ PZŻ) Skomentował dla nas Rafał J. Krause Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK Instruktor Sportu i Instruktor Żeglarstwa PZŻ Instruktor Sportu i Instruktor Motorowodny PZMWiNW
  2005-09-15   Tomek  
   W Dzienniku Ustaw nr 168 pod pozycją 1407 ukazało się dawno oczekiwane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatorów urządzeń radiowych. http://www.lex.it.pl/serpra/pdf/d05e07.pdf Rozporządzenie wprowadza szereg nowości. Stanowi m. in.: - obowiązkowe szkolenie jest wymagane tylko na "świadectwo operatora łaczności dalekiego zasięgu"; - egzaminy obowiązują na wszystkie świadectwa; - wszystkie świadectwa dla żeglarzy są bezterminowe; - zrezygnowano z wymaganych praktyk; - egzamin kosztuje: LRC 120 PLN, SRC 100 PLN i VHF 80 PLN; - świadectwo kosztuje 25 PLN - rozporządzenie określa warunki wymiany świadectw o określonym terminie ważności (LRC i SRC) na swiadectwa bezterminowe.
  2005-08-31   Tomek  
   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym [Dz.U. Nr 155 poz.1298] Art. 62. ust. 21) zmienia w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej [Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.] w art. 53a ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Egzaminy stwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa przeprowadza oraz stosowny dokument wydaje właściwy polski związek sportowy. Za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości określonej w ust. 4; opłata ta stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego. Szkolenie i egzaminy na kolejne stopnie żeglarskie prowadzą instruktorzy właściwego polskiego związku sportowego według przyjętego przez ten związek systemu szkolenia. System szkolenia powinien uwzględniać stopnie określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6.";
  2005-06-15   Tomek  
   Uchwała Prezydium Polskiego Związku Żeglarskiego Z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zasad organizacji kursów na patenty żeglarskie i stopnie instruktorskie w 2005 roku. Prezydium, działając zgodnie z § 26 pkt. 1 Statutu PZŻ postanawia: §1 Szkolenia na patenty żeglarskie będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Szkolenia na stopnie instruktorskie będą się odbywały zgodnie z programem szkolenia przyjętym uchwałą Zarządu PZŻ z dnia 4 kwietnia 2004 r. §2 Kierownikami wyszkolenia żeglarskiego oraz przewodniczącymi komisji egzaminacyjnych na patenty żeglarskie i stopnie instruktorskie mogą być żeglarze posiadający : a/ stopień INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ uzyskany przed 30 lipca 1997r (uprawnienia zawodowe) lub b/ stopień INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ uzyskany po 30 lipca 1997 r (uprawnienia związkowe) oraz dodatkowo uprawnienia zawodowe: INSTRUKTORA REKREACJI w żeglarstwie lub INSTRUKTORA SPORTU w dziedzinie żeglarstwo. §3 Kierownik wyszkolenia żeglarskiego oraz przewodniczący komisji egzaminacyjnej na patenty żeglarskie (żeglarz i sternik jachtowy) musi posiadać patent żeglarski wyższy od patentu na który odbywa się kurs lub egzamin §4 Szkolenia na stopień MŁODSZEGO INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZZ lub INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ mogą się odbywać pod warunkiem złożenia przez kursantów pisemnego oświadczenia iż mają świadomość, że uprawnienia o których mowa, obecnie nie są uprawnieniami zawodowymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U.nr 71 poz.738 i z 2003 r nr 8 poz.93). Uzyskane uprawnienia nie upoważniają do samodzielnej praktyki instruktorskiej w tym pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia żeglarskiego lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Tekst oświadczenia stanowi załącznik do uchwały. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Cennik PZŻ Obowiązuje od 31 maja 2005 r . Zatwierdzony przez Prezydium PZŻ W dniu 6 czerwca 2005 r. Patenty podstawowe Egzamin Patent pełna stawka stawka ze zniżką 30 % stawka ze zniżką 50 % pełna stawka Stawka Ze zniżką 30 % stawka ze zniżką 50 % Żeglarz jachtowy, lodowy 100 zł 70 zł 50 zł 50 zł 35 zł 25 zł Sternik jachtowy, lodowy (bez patentu ż,j,) 150 zł 200 zł 100 zł 140 zł 75 zł 100 zł 50 zł 35 zł Duplikat, wymiana patentów żj, - 50 zł, 35 zł, 25 zł Duplikat, wymiana patentu st,j, - 50 zł, 35 zł 25 zł Patenty jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego Egzamin pełna stawka stawka ze zniżką 30 % Stawka Ze zniżką 50 % Jachtowy Sternik Morski 500zł 350 zł 250 zł Kapitan Jachtowy 400 zł 280 zł 200 zł Patent 50 zł 35 zł 25 zł Duplikat, wymiana j.st.m. – 50 zł, 35 zł, 25 zł Duplikat, wymiana k.j. – 50 zł, 35 zł, 25 zł Wymiana patentu motorowodnego – 100 zł, 70zł, 50 zł Stopnie instruktorskie Egzamin Patent pełna stawka stawka ze zniżką 30 % stawka ze zniżką 50 % pełna stawka stawka ze zniżką 30 % Stawka ze zniżką 50 % Młodszy instruktor żeglarstwa 200 zł 140 zł 100 zł 170 zł 120 zł 85 zł Instruktor 250 zł żeglarstwa 170 zł 125 zł 230 zł 160 zł 115 zł Duplikat m.i.ż - 85 zł, 60 zł, 43 zł Duplikat IŻ, IŻD, IŻL - 115 zł, 80 zł, 58 zł Książeczki żeglarskie Pełna stawka Stawka ze zniżką 40 zł 30 zł Zgłoszenie kursu do OŻŻ / PZŻ dla członków PZŻ i posiadaczy Licencji Szkoleniowych PZŻ – 150zł dla nie zrzeszonych – 250zł Zniżki 50 % przysługują młodzieży uczącej się do 26 roku życia oraz 30 % osobom fizycznym zrzeszonym w klubach i sekcjach żeglarskich będących członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Żeglarskiego (§10 ust.4 Statutu PZŻ). Zniżki nie mogą się kumulować.